Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Konkursy przedmiotowe
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców EnigmySzkoła podstatowa i gimnazjum

ma stronie Konkursy MSCDN został opublikowany Regulamin konkursów kuratoryjnych dla szkół podstawowych. Regulamin jest dostępny na stronie:
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2018/Regulaminy_SP/Regulamin%20konkursw_SP_1.pdf
Na stronie też jest dostępny harmonogram wszystkich etapów konkursów kuratoryjnych z języka polskiego i matematyki: https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2018/Regulaminy_SP/Zacznik%201_Harmonogram_SP.pdf

27 września został ogłoszony regulamin i harmonogram konkursów kuratoryjnych. Wszystkie informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronie https://konkursy.mscdn.pl/
Organizatorem konkursów jest MSCDN: dla uczniów gimnazjów (13 przedmiotów) oraz dla uczniów szkół podstawowych (j. polski i matematyka).

Etap szkolny konkursów przedmiotowych planowany jest w gimnazjach od 17 października do 10 listopada 2017 r., natomiast w szkołach podstawowych 15 i 17 listopada 2017 r.

W zakładce Regulamin i załączniki dostępny jest Regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 z załącznikami zatwierdzony przez Mazowiecką Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 2 do zarządzenia Nr 54 z dnia 26 września 2017 r. oraz harmonogram konkursów.

W zakładce Programy merytoryczne znajdują się obowiązujące w tym roku szkolnym programy poszczególnych konkursów.

W bieżącym roku szkolnym wprowadzone zostały istotne zmiany w Regulaminie:
- Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia w etapie rejonowym
(10 pkt. 4).

- Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu rejonowego, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych będzie 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie w etapie rejonowym. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być zwiększony odpowiednio (10 pkt. 5).

- Dlatego w pierwszym terminie będą zamieszczane listy rankingowe z wynikami uczniów po etapie rejonowym, a po terminie odwoławczym - listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Obydwa terminy ujęte są w harmonogramie.

- Analogiczna procedura dotyczy wyłaniania laureatów konkursów przedmiotowych (10 pkt. 4 i 5).

- Do 2 dni roboczych skrócono termin zgłaszania chęci wglądu do pracy ucznia (7 pkt. 2) oraz złożenia odwołania od wyników oceny (8 pkt. 1).

Terminy kolejnych etapów dla uczniów szkoły podstawowej podamy po ich ogłoszeniu.