Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Ogólne zasady
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców EnigmySzkoła pracuje w godzinach 7.00 – 18.00

W szkole prowadzony jest jednozmianowy system nauki – lekcje rozpoczynają się od godzin rannych tj. od godz. 8:00.

Liczebność klas.
* Klasy „0” do 16 uczniów
* Klasy I –VI do 18 uczniów
* Gimnazjum I – III do 24 uczniów

Klasy

Każda klasa ma swoją salę. W salach są szafki dla uczniów, w których mogą oni trzymać swoje książki i materiały. Sale zmienia się co trzy lata (po III i VI klasie).

Zajęcia obowiązkowe

W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie klas I – III mają:

* 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcę (+ dwie dodatkowe do dyspozycji wychowawcy),

* 3 godziny wychowania fizycznego

* 2 godziny religii/1 godzinę etyki

* 1 godzinę zajęć komputerowych z nauczycielem informatyki

* 1 godzinę edukacji muzycznej z nauczycielem muzyki

* 1 godzinę szachów z nauczycielem szachów

Języki w naszej szkole.

* Język angielski.
Szkoła podstawowa:
            - klasy I – III - 5 godzin
            - klasy IV – VIII - 5 godzin.
Gimnazjum:
           - klasy  III - 5 godzin

*Język niemiecki/francuski/hiszpański
Szkoła podstawowa:
             
            - klasy IV – VIII - 3 godziny
Gimnazjum:
           - klasy III - 3 godziny

Klasy na zajęciach z języków obcych podzielone są na grupy.

 

 

 

Dzwonki.

Dzwonki

 

Opieka pedagogiczna.
Od godziny 7.00 dyżuruje nauczyciel, który opiekuje się uczniami znajdującymi się na terenie szkoły.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 0 – VI prowadzone są zajęcia przez nauczycieli opieki pedagogicznej do godziny 18.00.
W tym czasie odbywają się również inne zajęcia dodatkowe, w zależności od indywidualnych deklaracji rodziców.

Każdy wychowawca opieki pedagogicznej zajmuje się dwoma klasami.

W okresie przerw świątecznych szkoła zapewnia opiekę chętnym dzieciom. Na początku wakacji organizowane są dwutygodniowe kolonie, a w czasie ferii tygodniowe zimowisko (dodatkowo płatne).

Park Henrykowski

Ze względu na lokalizację szkoła ma możliwość korzystania z parku. Odbywają się tam zajęcia wychowania fizycznego i edukacji przyrodniczej, a po lekcjach uczniowie mogą spędzać tam czas z nauczycielami opieki pedagogicznej.

 

 

Obiady.

Stołówka wydaje obiady od godz. 11:30.
Uczniowie spożywają posiłki według harmonogramu.

Wiecej infomacji.

Sekretariat.

Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:45.

Raz w miesiącu organizowane są ogólnoszkolne spotkania z rodzicami z wyjątkiem okresu ferii i wakacji szkolnych.

Dodatkowo rodzice mogą spotykać się z nauczycielami poszczególnych zespołów przedmiotowych.

Rodzice mogą również brać udział w lekcjach otwartych i spotkaniach konsultacyjnych z nauczycielami.

 

 

Imprezy organizowane przez szkołę:
a) kolonie i biała szkoła;
b) obozy naukowe (pięciodniowe wyjazdy uczniów z nauczycielami organizowane w czasie roku szkolnego);
c) klasowe wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-sportowe;
d) imprezy szkolne zgodnie z Kalendarzem Imprez.

Czesne.
Czesne wynosi 1540 złotych, płatne w10 ratach od IX – VI.
(Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.)