Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Ogólne zasady
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

Szkoła pracuje w godzinach 7.00 – 18.00

W szkole prowadzony jest jednozmianowy system nauki – lekcje rozpoczynają się od godzin rannych tj. od godz. 8:00.

Liczebność klas.
* Klasy „0” do 16 uczniów
* Klasy I –VI do 18 uczniów
* Gimnazjum I – III do 24 uczniów

Klasy

Każda klasa ma swoją salę. W salach są szafki dla uczniów, w których mogą oni trzymać swoje książki i materiały. Sale zmienia się co trzy lata (po III i VI klasie).

Zajęcia obowiązkowe

W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie klas I – III mają:

* 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcę (+ dwie dodatkowe do dyspozycji wychowawcy),

* 3 godziny wychowania fizycznego

* 2 godziny religii/1 godzinę etyki

* 1 godzinę zajęć komputerowych z nauczycielem informatyki

* 1 godzinę edukacji muzycznej z nauczycielem muzyki

* 1 godzinę szachów z nauczycielem szachów

Języki w naszej szkole.

* Język angielski.
Szkoła podstawowa:
            - klasy I – III - 5 godzin
            - klasy IV – VIII - 5 godzin.
Gimnazjum:
           - klasy  III - 5 godzin

*Język niemiecki/francuski/hiszpański
Szkoła podstawowa:
             
            - klasy IV – VIII - 3 godziny
Gimnazjum:
           - klasy III - 3 godziny

Klasy na zajęciach z języków obcych podzielone są na grupy.

 

 

 

Dzwonki.

 

LEKCJA

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK-PIĄTEK

1 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35 8.50 - 9.35
3 9.45 - 10.30 9.50 - 10.35
4 10.35 - 11.20 10.45 - 11.30
5 11.25 - 12.10 11.40 - 12.25
6 12.35 - 13.20 12.50 - 13.35
7 13.35 - 14.30 14.00 - 14.45
8 14.45 - 15.20 15.00 - 15.45
9 15.25 - 16.10 15.50 - 16.35

 

Opieka pedagogiczna.
Od godziny 7.00 dyżuruje nauczyciel, który opiekuje się uczniami znajdującymi się na terenie szkoły.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 0 – VI prowadzone są zajęcia przez nauczycieli opieki pedagogicznej do godziny 18.00.
W tym czasie odbywają się również inne zajęcia dodatkowe, w zależności od indywidualnych deklaracji rodziców.

Każdy wychowawca opieki pedagogicznej zajmuje się dwoma klasami.

W okresie przerw świątecznych szkoła zapewnia opiekę chętnym dzieciom. Na początku wakacji organizowane są dwutygodniowe kolonie, a w czasie ferii tygodniowe zimowisko (dodatkowo płatne).

Park Henrykowski

Ze względu na lokalizację szkoła ma możliwość korzystania z parku. Odbywają się tam zajęcia wychowania fizycznego i edukacji przyrodniczej, a po lekcjach uczniowie mogą spędzać tam czas z nauczycielami opieki pedagogicznej.

 

 

Obiady.

Stołówka wydaje obiady od godz. 11:30.
Uczniowie spożywają posiłki według harmonogramu.

obiady "Szwajcarka "

Sekretariat.

Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:45.

Raz w miesiącu organizowane są ogólnoszkolne spotkania z rodzicami z wyjątkiem okresu ferii i wakacji szkolnych.

Dodatkowo rodzice mogą spotykać się z nauczycielami poszczególnych zespołów przedmiotowych.

Rodzice mogą również brać udział w lekcjach otwartych i spotkaniach konsultacyjnych z nauczycielami.

 

 

Imprezy organizowane przez szkołę:
a) kolonie i biała szkoła;
b) obozy naukowe (pięciodniowe wyjazdy uczniów z nauczycielami organizowane w czasie roku szkolnego);
c) klasowe wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-sportowe;
d) imprezy szkolne zgodnie z Kalendarzem Imprez.

Czesne.
Czesne wynosi 1390 złotych, płatne w10 ratach od IX – VI.
(Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.)

Zapraszamy do obejrzenia naszej szkoły.
Szkołę można obejrzeć codziennie od godziny 8:45 – 15:45 lub na stronie www.sto2.pl „Wirtualny spacer po szkole”