Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Opieka pedagogiczna
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

Celem działalności Opieki Pedagogicznej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej po skończonych zajęciach dydaktycznych, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Nauczyciele Opieki Pedagogicznej dbają o bezpieczeństwo uczniów oraz prowadzą zajęcia, realizują wspólne projekty i wydarzenia, dzięki którym ich podopieczni uczą się współpracy i lepszej komunikacji z rówieśnikami.

Zajęcia prowadzone w Opiece Pedagogicznej umożliwiają wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz integrację z innymi uczniami w czasie nieobciążonym rygorem lekcyjnym.

W szkolnej zerówce odbywać się będą zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci będą miały okazję poznać różne środki wyrazu plastycznego, które ułatwią realizację oryginalnych, nowych pomysłów. Działania te angażują wszystkie sfery osobowości dziecka. Wpływają na sferę uczuć i emocji, pozwalają kształtować wyobrażenia i myślenie twórcze oraz rozwijają sprawności manualne. Rozwijają także inicjatywę, samodzielność, wytrwałość dziecka oraz uczą  planowania zadań i pracy zespołowej. Będziemy również czytać bajki, baśnie i legendy polskie. Głośne czytanie rozwija język i wyobraźnię dziecka, stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności, tworzenia rzeczywistości poprzez słowa i różne pomysły działań.

W klasach pierwszych prowadzone będą zajęcia socjoterapeutyczne, mające na celu przezwyciężenie lęków i niepowodzeń ucznia, tworzenie warunków do nauki własnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, odnalezienie się ucznia w grupie rówieśniczej. Obok nich organizowany będzie cykl zajęć „Podróże po Europie”, których cel to rozwijanie zainteresowań poprzez poznanie kultury, historii, uwarunkowań geograficznych innych krajów.

W klasach drugich prowadzone będą zajęcia arteterapeutyczne (muzykoterapia, bajkoterapia, terapia tańcem i ruchem, zajęcia artystyczne), których celem jest odreagowanie emocji, lepsze poznanie własnych zasobów ucznia, otwarcie na innych, poprawa współdziałania w grupie, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Ponadto prowadzony będzie cykl zajęć „Moje miasto”, mający na celu przybliżenie uczniom historii i piękna Warszawy.

W klasach trzecich zajęcia będą miały na celu poszerzenie horyzontów umysłowych ucznia: poznanie ciekawostek geograficznych, historycznych, przyrodniczych w formie zabawy, eksperymentu. Będą prowadzone także zajęcia plastyczne, wyzwalające emocje, potrzebę ekspresji, zdolności, ale będące również okazją do ćwiczenia małej motoryki, umiejętności skupienia uwagi.

Ponadto we wszystkich oddziałach Opieki Pedagogicznej odbywają się:

 1. zajęcia kulinarne, podczas których dzieci gotują, przygotowują posiłki, poznają smaki, rozwiązują zagadki kulinarne, eksperymentują, tworząc przepisy. Dzieci poznają tajniki kuchni polskiej oraz innych krajów oraz zasady zachowania się przy stole. Podczas zajęć uwzględniane są również zagadnienia z zakresu higieny, organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania i odpowiedniej diety.
 2. zajęcia relaksacyjne, podczas których czytane są uczniom opowiadania, odtwarzane słuchowiska, muzyka poważna
 3. działania okolicznościowe typu: wróżby andrzejkowe, przygotowywanie ozdób świątecznych, prezentów z okazji Dnia Mamy, Taty itp.
 4. wspólne gry i zabawy (z wykorzystaniem gier planszowych). Przy grach i zabawach dzieci mimowolnie podporządkowują się zasadom gry, uczą więzi z grupą, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.
 5. codzienny czynny odpoczynek na świeżym powietrzu, zapewniający dziecku naturalną potrzebę ruchu, niezbędną do prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

 

Godziny pracy:

Opieką Pedagogiczną objęci są uczniowie klas 0-6 od momentu zakończenia zajęć lekcyjnych do godziny 18:00.

W dni zebrań z rodzicami uczniowie mają zapewnioną opiekę dłużej tj. do godziny 19:00.

Każdego dnia, od 7:00 do 8:00 nauczyciele pełnią dyżur poranny, by objąć opieką uczniów, przyjeżdżających do szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

 

Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach opieki pedagogicznej:

dla klas 0 - 3:

 1. Bajkoterapia
 2. Koło plastyczne klasy 0- 3
 3. Koło muzyczno – teatralne klasa 0 
 4. Korektywa klasy 1 - 3
 5. Judo  klasy 0 - 3
 6. Podróże po Europie   klasy 1
 7. Koło szachowe klasy 1- 3
 8. Zajęcia sportowe klasy 1-3
 9. Gry i zabawy językowe (w języku angielskim) klasy 1-3
 10. Koło matematyczne klasy 3
 11. Koło informatyczne klasy 1 -3
 12. Laboratorium doświadczalne klasy 3

 

dla klas 4-6:

 1. Koło informatyczne
 2. Koło młodego badacza
 3. Klub literacki
 4. Koło szachowe

 

Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach dodatkowo płatnych:

 

 1. Basen
 2. Twórcze myślenie
 3. Pamiętaczek
 4. Piłka nożna
 5. Robotyka
 6. Zajęcia w poradni