Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Aktualności
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

W dniu 15.05. br uczniowie klasy I a brali udział w zajęciach których tematem była geodezja jedna z dziedzin nauk technicznych i wiążący sie z nią zawód geodety.

Uczniowie dowiedzieli się, iż:
Geodezja to nauka zajmująca sie ustalaniem wielkości i kształtu ziemi oraz określeniem położenia punktów na jej powierzchni.
Nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodząca z języka greckiego Geo - Ziemia i daiso - będę dzielić.
Uczniowie zapoznali sie z treścią mapy zasadniczej, która swym zakresem obejmowała teren szkoły i parku henrykowskiego.

Mapa zasadnicza nazywana również Podstawową Mapą Kraju zawierała informację o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków w tym budynku szkoły, konturów użytków gruntowych, sieci uzbrojenia terenu a mianowicie kabli energetycznych wraz z latarniami, studzienek kanalizacyjnych i wodnych. Uczniowie dowiedzieli sie jakim symbolem na ww. mapie zaznacza się boiska sportowe a także inne obiekty topograficzne i informacje opisowe dotyczące tych obiektów.
Następnie uczniowie przeszli do pomiaru terenowego.
W tym celu dokonali stabilizacji punktu osnowy pomiarowej. Do stabilizacji posłużył palik drewniany i tradycyjny młotek. Chętnych było wielu dlatego tez czynność ta została wykonana bardzo sprawnie :-).
Do Pomiaru terenowego został użyty tachimetr elektroniczny natomiast do pomiaru odległości pryzmat potocznie zwany lustrem od którego była odbita fala wysyłana przez dalmierz fazowy zamontowany w instrumencie. Wszyscy uczniowie bez zastrzeżeń dokonali pomiaru szczegółu sytuacyjnego, którym było drzewo.
Pomiar sytuacyjny to identyfikacja i określenie położenia obiektu w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych.
Uczniowie zostali zapoznani z łatą niwelacyjną, która służy do pomiaru wysokościowego.

Pomiar wysokościowy to pomiar różnic wysokości między punktami obiektów umożliwiających określenie wysokości punktów w obowiązującym układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Dziękujemy Pani Ewie mamie Jasminy z kl.I A za wspaniałą wycieczkę i dużo interesujących informacji.

W związku z tym iż wyniki pomiarów wysokościowych podawane sa w odniesieniu do repera wysokościowego uczniowie na podstawie opisu punktu wysokościowego bez trudu taki punkt w terenie odszukali na pobliskiej posesji. :-)

Na podstawie opisu topograficznego uczniom udało sie także w terenie odnaleźć punkt osnowy geodezyjnej poziomej, który został oznaczony numerem, znakiem geodezyjnym oraz współrzędnymi.

Dane zarówno punktów osnowy geodezyjnej jak i punktów wysokościowych oraz mapa zasadnicza zostały pozyskane do celów szkoleniowych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gdyż tam sa one przechowywane.