Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Aktualności
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

  

Mind your mind! 

Zespół Szkół Społecznych nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego działa na warszawskiej Białołęce. Na sukces naszych szkół składają się wieloletnie doświadczenie, stała i profesjonalna kadra, indywidualne podejście do uczniów, ale także działalność na rzecz społeczności lokalnej. Dziś po 30 latach budowania swojej edukacyjnej tożsamości otwieramy

Liceum Ogólnokształcące – COGNICEUM.

W Cogniceum proponujemy odejście od tradycyjnego modelu klasowo-lekcyjnego w nauczaniu. Będziemy wdrażać metody nauczania oparte na współpracy i skupione na praktycznym zastosowaniu zdobywanej wiedzy    i umiejętności. Głównymi celami edukacyjnymi w otwieranym liceum będą interdyscyplinarność i powiązania między przedmiotami, które pozwalają na lepsze rozumienie otaczającego świata i zachodzących w nim procesów. Takie ujęcie ma na celu przygotowanie uczniów i uczennic do mierzenia się z wyzwaniami, coraz szybciej zmieniającej się, rzeczywistości. Współpraca z ośrodkami akademickimi i  przedstawicielami różnych branż zapewni aktualność przekazywanych treści.

Dlaczego KOGNITYWISTYKA?

To INTERDYSCYPLINARNA NAUKA, zajmująca się PROCESAMI POZNAWCZYMI, zagadnieniami z wielu dyscyplin m.in.: filozofii umysłu, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, psychologii poznawczej, neuronauki. Każda z tych dyscyplin ma duży wkład w badania nad procesami poznawczymi, do których zaliczamy między innymi: pamięć, rozumienie, wnioskowanie, uczenie, komunikację, percepcję. WYKORZYSTAMY tę WIEDZĘ w procesie uczenia i praktyce. NAUCZYMY między innymi: programowania, analizy danych, projektowania interakcji, analizy tekstu. Rozwijanie tych umiejętności stanowi solidny trening umysłu dla każdego, kto się tego podejmuje i stanowi przygotowanie do podejmowania wyzwań współczesnego świata.

Uczniowie będą mieli opiekę tutoringową. Tutor pomoże im budować świadomość, dotyczącą ich mocnych i słabych stron oraz poczucie odpowiedzialności za swój rozwój. Istotnym elementem tutoringu jest rozwijanie umiejętności miękkich oraz kształtowanie postawy etycznej opartej na empatii, tolerancji, szacunku i życzliwości.

ABSOLWENT  Cogniceum będzie:

 • miał solidne wykształcenie ogólne, uzupełnione o wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka jako systemu poznawczego oraz praktyczne umiejętności, min. z zakresu programowania, analizy danych ,analizy tekstu;
 • sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi;
 • znał swoje mocne i słabe strony;
 • potrafił brać odpowiedzialność za swój rozwój;
 • świadomie decydował o kierunku dalszego kształcenia lub ścieżce zawodowej;
 • potrafił współpracować z innymi, zachowując postawą pełną szacunku, empatii i życzliwości.

Uczniom COGNICEUM proponujemy trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym. Zaletą takiego systemu rozszerzania jest pełna indywidualność wyboru przedmiotów przez uczniów, a także możliwość dokonania zmiany ścieżki do końca I klasy. Zajęcia rozszerzone będą odbywać się w małych grupach i będą kompatybilne z fakultetami kognitywnymi.

Ścieżki rozszerzeń:

ścieżka klasyczna -język łaciński + język polski + filozofia; znakomite podłoże do studiów humanistycznych i społecznych (również  psychologii)

ścieżka biofizyczna -matematyka + fizyka + biologia; przygotowanie do studiowania biotechnologii, informatyki oraz różnych interdyscyplinarnych studiów przyrodniczych

ścieżka ścisła - matematyka + fizyka + filozofia; szanse na sukcesy na studiach ścisłych, inżynieryjnych i interdyscyplinarnych

ścieżka psychologiczna -matematyka + język polski + biologia; najlepszy zestaw dla zainteresowanych psychologią

ścieżka medyczna -język łaciński + fizyka + biologia; optymalny wybór dla kandydatów na lekarzy, stomatologów, weterynarzy, biologów środowiskowych

Cogniceum to propozycja nauki w szkole, w której:

 • uczymy INACZEJ, nowocześnie, EFEKTYWNIE
 • wszystkie klasy są DWUJĘZYCZNE
 • TUTOR – WSPIERA rozwój KAŻDEGO ucznia
 • nauczanie oraz uczenie się jest PRZYJAZNE mózgowi zgodnie
  z NEURODYDAKTYKĄ
 • jest MOŻLIWOŚCI uczestnictwa w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach na warszawskich uczelniach m.in. Uniwersytecie WARSZAWSKIM

Zapraszamy WSZYSTKICH uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Osoby, które chciałyby poznać wielu interesujących ludzi i inspirować się nimi. Czekamy na indywidualistów oraz miłośników książek, dowcipnisiów i dusze towarzystwa – COGNICEUM to SZKOŁA dla KAŻDEGO, kto ma otwarty umysł.