Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Cel wychowawczy Tematyka/zadanie Formy realizacji (działania) Termin
Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Podziękowania na koniec gimnazjum - uczenie wdzięczności, uświadamianie wkładu innych w nasz rozwój.

Wolontariat – odwiedzanie domu opieki społecznej i rozmowy z pacjentami; przygotowanie pierwszego dnia wiosny dla pacjentów domu opieki.

Praca na lekcjach wychowawczych, przygotowanie przemówienia na uroczystość zakończenia gimnazjum.

Comiesięczne wizyty wolontariuszy z klasy    w domu opieki społecznej. Odwiedziny całego gimnazjum w domu opieki z okazji pierwszego dnia wiosny, przygotowanie prezentów dla pacjentów.

Cały rok szkolny

Raz w miesiącu,

pierwszego dnia wiosny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Doradztwo w zakresie wyboru liceum, studiów, zawodu – uświadomienie ogromnej wagi tej decyzji, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznanie siebie


Testy pedagoga szkolnego

Spotkania z absolwentami.

Cały rok szkolny
Z uwzględnieniem wartości dzielność

Przygotowanie zakończenia gimnazjum - pokonywanie nieśmiałości, uczenie kompromisu, pogłębianie umiejętności współpracy.

Jak radzić sobie ze stresem? – przygotowanie do sytuacji egzaminacyjnych

Praca na lekcjach wychowawczych.

Lekcje z pedagogiem szkolnym.

Cały rok szkolny.

Drugi semestr