Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo - profilaktyczny klasy 0 na rok szkolny 2017/2018 Oprac. Justyna Powierska

Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Integrowanie społeczności klasowej (część zadań dotyczy również integracji rodziców)

Integracja z całą społecznością szkolną, budowanie poczucia tożsamości szkolnej

Uwrażliwienie na sztukę

Wzbudzanie szacunku do nauczycieli, pracowników szkoły  oraz kolegów i koleżanek

Nauka dobrych manier, kultury życia codziennego

Aby miło było w szkole- zabawy zapoznawcze i integracyjne .

Spotkanie integracyjne rodziców oraz spotkanie, na którym odbędzie się integracja uczniów poprzez zaplanowane zabawy 

Udział w klasowych wycieczkach,

Rozmaite zadania  integrujące grupę

Organizacja przedstawień klasowych

Organizacja rozmaitych imprez klasowych:

 Spotkanie wigilijne 

Dzień Babci i Dziadka

Spotkanie Wielkanocne

Dzień Rodzica

Dzień Dziecka

Kiermasz świąteczny

Udział w rozmaitych uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę dla społeczności uczniowskiej np. koncerty, wyjścia do teatru, Piknik Szkolny

Przedstawienia teatralne

Udział w lekcji muzealnej w Zamku Królewskim

Słuchanie muzyki klasycznej, oglądanie reprodukcji obrazów, słuchanie wierszy, baśni, opowiadań;

Przypominanie o tym, że należy się przywitać i pożegnać (stosujemy zwroty grzecznościowe "Dzień dobry", "Do widzenia"). Rozmowy na temat pracy nauczycieli, pracowników szkoły.

Budowanie relacji między rówieśnikami opartej na wzajemnym zaufaniu poprzez zabawy, gry, scenki dramowe, pogadanki.

Zabawy powitalne , wdrażanie do częstego stosowania słów: proszę, dziękuję, przepraszam, codzienne kształcenie nawyku kulturalnego spożywania posiłków, dbania o  porządek.

 

wrzesień / październik

30 września 2017 r.

cały rok szkolny

październik, grudzień

grudzień

styczeń

kwiecień

maj

czerwiec

grudzień

cały rok szkolny

czerwiec

cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Dbałość o wspólne dobro (zabawki, sprzęty szkolne) i o wygląd sali lekcyjnej

Bycie pomocnym

Odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych

Dbanie o zdrowie i higienę

Przestrzeganie klasowego regulaminu

Odpowiedzialność za Ziemię

(dbanie o ekologię)

Pogadanki, scenki dramowe, piosenki tematyczne, przykład nauczyciela (codzienna dbałość o wygląd sali lekcyjnej)

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole: akcja nakrętka, góra grosza, kiermasz świąteczny.

Rozwiązywanie codziennych sytuacji klasowych tak, by uczniowie byli sobie życzliwi, pomocni, koleżeńscy.

Organizacja wyjść i wycieczek szkolnych - do teatru, muzeum, na pocztę.

Kształcenie odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych podczas wyjść (w autobusie, na ulicy, w muzeum, w teatrze, na poczcie)

Nauka poprawnego przechodzenia przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, dbałość o bezpieczeństwo.

Pogadanki na ww temat.

Uwrażliwienie dzieci na estetykę własnego wyglądu i otoczenia, wdrażanie w codzienne czynności higieniczne, codzienna dbałości o estetyczne spożywanie posiłków

Codzienne ćwiczenia fizyczne i w miarę możliwości ruch na świeżym powietrzu.

Zabawy , piosenki i pogadanki przypominające o wartości witamin zawartych w warzywach i owocach.

Dbałość o dostosowanie stroju do odpowiedniej pogody.

Nagradzanie oraz wyciąganie konsekwencji ze stosowania się klasowego regulaminu

Udział w akcjach:

Sprzątanie świata

Dzień Ziemi

Projekt czytelniczy w klasach 0-3

Projekt Bezpieczna+ w klasach 0-3

Przygotowanie karmników dla zwierząt

Zabawy w segregację odpadów

Spacery, wycieczki, kontakt z przyrodą

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wrzesień

cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Budzenie świadomości narodowej i szacunku dla symboli narodowych .

Wzbudzanie uczuć patriotycznych.

Praca własna ucznia, służąca pokonywaniu słabości , zmiany zachowania na lepsze

Organizowanie wystawy patriotycznej

Słuchanie płyt, śpiewanie piosenek powstańczych

Poznawanie dziejów i tradycji narodowych poprzez słuchanie opowieści, oglądanie zdjęć, spotkania ,wykonywanie prac plastycznych przedstawiających symbole narodowe.

Przedstawienie przygotowane przez klasy starsze 11 listopada

Przedstawienie z okazji 3 maja przygotowane przez klasy starsze

Wdrażanie pracy uczniów nad sobą poprzez codzienne nawyki, stosowanie wzmocnień w postaci pochwał, nagród, pochwał do rodziców, na forum klasy, pogadanek i rozmów z dziećmi. Wzmacnianie i docenienie wartości takich jak: prawdomówność, pomoc kolegom, pomoc starszym , dbałość o otoczenie itp.

maj

Cały rok szkolny

Listopad