Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

  1. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasy 1a rok szkolny 2018 /2019

Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

Moja klasa

Integrowanie zespołu klasowego poprzez naukę i zabawę- wspólne projekty, zadania grupowe np. przygotowanie plakatów, prezentacji.

Wycieczki klasowe, Zielona szkoła.

Cały rok szkolny

Współpraca z  rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca  

Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych, klasowych.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Zorganizowanie dla rodziców zajęć otwartych.

Cały rok szkolny

Integrowanie i współpraca pomiędzy uczniami klasy 1.

Jak konstruktywnie współpracować w zespole.

Udział we wspólnych uroczystościach. Praca nad realizacją projektów.

Cały rok szkolny

Integrowanie i współpraca pomiędzy uczniami klasy 1 i 3

Jesteśmy podopiecznymi- udział w akcji

Wrzesień/ cały rok szkolny

Przyjazna komunikacja – Język żyrafy

Udział w zajęciach związanych z Językiem Żyrafy. Nauka komunikacji bez przemocy.

Cały rok szkolny

Wyrabianie kultury życia społecznego

Przygotowanie kalendarza imienin i urodzin dzieci z klasy. Składanie życzeń imieninowych i urodzinowych.

Wrzesień

cały rok szkolny

Kim będę w przyszłości?

Rozmowy, pogadanki na temat zawodów przy użyciu mapy karier. Udział rodziców w projekcie- prezentacja zawodu

Cały rok szkolny

Kształtowanie prawidłowego zachowania poza szkołą

Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

Wycieczki szkolne

Cały rok szkolny

Organizacja imprez i uroczystości klasowych, szkolnych.

DZIEŃ RODZICA, BABCI I DZIADKA, DNIA DZIECKA, JASEŁKA, WIGILIA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ŚLUBOWANIE

Przygotowanie przedstawień i upominków dla najbliższych.

Cały rok szkolny

 

Samorząd szkolny

Udział w wyborach do samorządu. Czynny udział w akcjach organizowanych przez samorząd.

Cały rok szkolny

 

Pomoc innym

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią- AKCJA NAKRĘTKA, ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA, AKCJA PUŁAWY,KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Udział w akcji MARZYCIELSKA POCZTA- wysyłanie kartek do chorych dzieci

Cały rok szkolny

cały rok szkolny

 Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

Zapoznanie z regulaminem szkolnym

Regulamin klasowy – kontrakt

Omówienie regulaminu szkolnego

Opracowanie i omówienie regulaminu klasowego- zasady 1 klasy

wrzesień

Moja klasa

Klasa jako miejsce nauki i zabawy

Wygląd klasy, utrzymanie porządku w klasie i poza nią

Organizacja dyżurów w klasie. Ustalenie obowiązków i kompetencji dyżurnego klasy

Rośliny w klasie.

Cały rok szkolny

wrzesień

Dziecko jego ciało, zdrowie i rozwój.

Zależność ubioru od pory roku i formy aktywności.

Higiena spożywania posiłków

Właściwe zachowanie się przy stole

Wartości odżywcze warzyw i owoców

Warunki odrabiania lekcji

Prawidłowy plan dnia

Zapobieganie chorobom i wypadkom

Rola ruchu i ćwiczeń w rozwoju.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU- przygotowanie plakatów

Cały rok szkolny

luty

 

Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa.

Wycieczka w celu obserwacji ruchu drogowego

Zajęcia z policjantem

Dzień Służby Zdrowia- spotkanie z pielęgniarką

Wrzesień

listopad

Pomoc zwierzętom w zimie

Świat roślin i zwierząt- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko   naturalne

Przygotowanie karmników dla zwierząt

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, DZIEŃ ZIEMI.

Zima

wrzesień, kwiecień

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

Poznawanie dziejów i tradycji narodowych

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej .

Akcja – WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCA

Nauka piosenek i pieśni partiotycznych – udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznych (11 listopada)

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę- Bieg STO, Mieszkańcy spod 11, historia w kolorach.

Kwiecień/ maj

wrzesień

listopad/maj

cały rok szkolny

Poznawanie dziedzictwa kulturowego

Lekcje muzealne

Cały rok szkolny

Poznanie Patronów Szkoły, ich życiorysu i znaczenia w historii

Udział w projekcie – NASI PATRONI

maj

Poznanie historii szkoły

Udział w uroczystościach np. Święcie Szkoły

maj

Pierwsza pomoc

Lekcja z ratownikiem

2 semestr

Pokonywanie trudności w nauce

Udział w zajęciach z wychowawcą, wzajemna pomoc w nauce, praca grupowa

Cały rok szkolny