Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasa 2a i 2 b rok szkolny 2017/2018

Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Moja klasa

Integrowanie zespołu klasowego poprzez naukę i zabawę- wspólne projekty, zadania grupowe np. przygotowanie plakatów, prezentacji.

Wycieczki klasowe

Udział dzieci w tzw. Zielonej Szkole – kształtowanie samodzielności, pożądanych postaw społecznych, gotowości do pomocy koleżeńskiej, kształtowanie szacunku wobec przyrody.

Cały rok szkolny

Współpraca z  rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca  

Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych, klasowych.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie

Samoocena

Ocena koleżeńska, 

praca w grupie

Wdrażanie dzieci do oceny swojego zachowania, współpracy (samoocena)

Cały rok szkolny

Wyrabianie kultury życia społecznego

 Składanie życzeń imieninowych i urodzinowych .Zwracanie uwagi na :proszę ,dziękuję, przepraszam.

Cały rok szkolny

Kształtowanie prawidłowego zachowania poza szkołą

Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

Wycieczki szkolne- zasady- omówienie.

Cały rok szkolny

Organizacja imprez i uroczystości klasowych, szkolnych.

Dzień MATKI, OJCA, BABCI I DZIADKA, DZIEŃ DZIECKA, JASEŁKA, WIGILIA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE.

Przygotowanie przedstawień i upominków dla najbliższych.

Cały rok szkolny

 

Samorząd szkolny

Udział i pomoc w pracach samorządu klas 0-3.

Cały rok szkolny

Pomoc innym

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią- ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA, AKCJA PUŁAWY,KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Cały rok szkolny

Integrowanie i współpraca pomiędzy uczniami klasy 2

Udział w różnych projektach i uroczystościach. Współpraca z innymi klasami.

Cały rok szkolny

 Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Zapoznanie z regulaminem szkolnym

Regulamin klasowy – kontrakt

Omówienie regulaminu szkolnego

Przypomnienie i omówienie regulaminu klasowego- zasady 2 klasy

wrzesień

Dziecko jako uczeń

Kształtowanie nawyku odrabiania lekcji, samodzielne pakowanie tornistra, przygotowywanie miejsca pracy.

Cały rok szkolny

Moja klasa

Klasa jako miejsce nauki i zabawy

Wygląd klasy, utrzymanie porządku w klasie i poza nią

Organizacja dyżurów w klasie. Przypomnienie obowiązków i kompetencji dyżurnego klasy

Rośliny w klasie.

Cały rok szkolny

wrzesień

Dziecko jego ciało, zdrowie i rozwój.

Zależność ubioru od pory roku i formy aktywności.

Higiena spożywania posiłków

Właściwe zachowanie się przy stole

Wartości odżywcze warzyw i owoców

Warunki odrabiania lekcji

Prawidłowy plan dnia

Zapobieganie chorobom i wypadkom

Rola ruchu i ćwiczeń w rozwoju.

Cały rok szkolny

 

Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa.

Wycieczka w celu obserwacji ruchu drogowego

Dzień Służby Zdrowia- spotkanie z pielęgniarką

Udział dzieci w programie- SZKLANKA MLEKA, OWOCE W SZKOLE.

Wrzesień

listopad

cały rok szkolny

Aktywne formy spędzania czasu wolnego

Mój ulubiony sport .

kwiecień

Pomoc zwierzętom w zimie

Świat roślin i zwierząt- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko   naturalne

Przygotowanie karmników dla zwierząt

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, DZIEŃ ZIEMI.

Zima

wrzesień, kwiecień

Moje obowiązki

Pogadanki na temat obowiązków domowych dzieci.

Opieka nad zwierzętami domowymi- czyli jak dbać o swojego pupila (spotkania w klasie ze zwierzętami)

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Poznawanie dziejów i tradycji narodowych

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej.

APEL Z OKAZJI 11 LISTOPADA,  KONSTYTUCJI 3 MAJA

Nauka piosenek i pieśni patriotycznych.

Kwiecień/ maj

listopad/maj

cały rok szkolny

październik

Poznanie postaci Patronów Szkoły, ich życiorysu

Udział w lekcjach o patronach szkoły,

maj

Poznanie historii szkoły

Udział w uroczystościach szkolnych

Święto Szkoły

Cały rok szkolny

maj

Poznawanie dziedzictwa kulturowego

Lekcje muzealne

Cały rok szkolny

Pokonywanie trudności w nauce

Udział w zajęciach z wychowawcą, wzajemna pomoc w nauce, praca grupowa

Cały rok szkolny

Zapoznanie ze sposobami ratowania życia

Uczymy się pierwszej pomocy

I semestr