Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

             

Program wychowawczo – profilaktyczny
klasy 4a i 4b rok szkolny 2017/2018

Cel wychowawczy

 

 

 

Tematyka/zadanie

 

 

Formy realizacji

(działania)

 

 

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

- Integracja klasy

- Wybory do samorządu klasowego

- Jesteśmy odpowiedzialni za dobro wspólne

- Poznajemy siebie w różnych sytuacjach i wspieramy się

-Uczymy się mówić co czujemy i rozumieć uczucia innych oraz wyrażać prośby, sądy i oczekiwania

- Dbamy o słabszych, pomagamy tym którzy tego potrzebują

- Społeczność lokalna, nasza okolica.

- Zaplanowane zajęcia wspomagające integrację klasy, uroczystości klasowe.

- Przedstawienie  kandydatów - mini kampania wyborcza, głosowanie.

- Dbamy o porządek w klasie i szkole, obowiązki dyżurnego.

- Gry i zabawy pokazujące różne formy zachowań i uczucia.

 -Uczymy się wyrażać swoje zdanie, mówimy o tym co jest dla nas trudne tak aby nie sprawić przykrości innym.

-Wolontariat, pomoc koleżeńska.

- Poznajemy najbliższe otoczenie Białołęka, Warszawa. Poznajemy legendy, baśnie i tradycje lokalne. Wyjścia i wycieczki szkolne.

Wrzesień

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

-Poznajemy różne rodzaje zachowań.

-Poznajemy rozległość pojęcia zdrowia. Profilaktyka prozdrowotna

-Pracujemy nad dotrzymywaniem obietnic i wykonywaniem powierzonych obowiązków

-Obserwujemy i omawiamy zachowanie swoje i innych.

-Ćwiczenia i zabawy – refleksja nad odpowiedzialnością za własne zdrowie. Prezentacje o tematyce zdrowotnej.

-Ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych.

- Tworzenie kącika Science (doniesienia naukowe, ciekawe eksperymenty).

-Wdrażamy się do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Komunikacji Miejskiej -szkolne wyjścia i wycieczki.

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

- Nasze Prawa

- Próbujemy dokonać autoprezentacji

- Dostrzegamy własne potrzeby i możliwości ich zaspokojenia

-Stajemy się coraz bardziej samodzielni

- Poznajemy prawa dziecka i ucznia. Gazetki ścienne w klasach.

-Wykorzystanie Internetu – zagrożenia, świadomość internetowa.

- Przedstawiamy siebie w np. prezentacja multimedialna.

-Dyskutujemy w grupie klasowej nad bieżącymi problemami, szukamy rozwiązań i podejmujemy próby wdrożenia naszych pomysłów w życie klasy i szkoły.

Cały rok szkolny