Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo – profilaktyczny

 klas 5 A, B 2017/2018

 

Cel wychowawczy

 

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

1.      Poznajemy pracę wychowawczą w roku szkolnym 2017/2018

2.      Poznajemy znaczenie wyrazu szacunek.

3.      Wybieramy samorząd klasowy

4.      Uczymy się prezentować swoje poglądy.

5.      Poznajemy siebie w różnych sytuacjach.

6.      Uczymy się mówić co czujemy i rozumieć uczucia innych oraz wyrażać prośby, sądy i oczekiwania.

7.       

· Uczymy się wyrażać swoje zdanie.

·  Gry i zabawy pokazujące różne formy zachowań i uczucia.

· Obserwujemy i oceniamy zachowanie na wycieczkach, w szkole, na boisku.

· Wywiady „Jak nas widzą inni” z osobami ważnymi.

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

1.      Poznajemy różne rodzaje zachowań.

2.      Rozmawiamy na temat bezpieczeństwa w sieci: komunikowanie się ze sobą z szacunkiem, niewykluczanie się z grup na Facebooku, ale i nie obrażanie się, gdy tworzą się wirtualne grupy w węższym gronie, zagadnienia dotyczące nagrywania filmików z kolegami i ew. wrzucania do sieci, zagadnienia prywatności korespondencji (nie pokazujemy wiadomości od kolegów innym kolegom).

3.      Rozmawiamy na temat bezpieczeństwa na drodze

4.      Poznajemy formy pomocy drugiemu człowiekowi, uczymy się pomagać sobie nawzajem.

5.      Pracujemy nad wykonywaniem powierzonych obowiązków.

·  Wycieczki. Aktywne działania

·  Obserwujemy i omawiamy zachowanie swoje i innych.

· Ćwiczenia i zabawy – refleksja nad odpowiedzialnością za własne zdrowie i innych.

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

1.      Pierwsza Pomoc

2.      Próbujemy dokonać autoprezentacji.

3.      Dostrzegamy własne potrzeby i możliwości ich zaspokojenia.

4.      Pokonujemy własne trudności.

5.      Odkrywamy swoje talenty.

·         Gazetki ścienne w klasach. Wykorzystanie internetu – zagrożenia, świadomość internetowa.

Przedstawiamy siebie w różnych formach. Sporządzamy listę swoich słabych i mocnych stron. Poznajemy osoby będące autorytetami.

Cały rok szkolny