Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo - profilaktyczny klas 6ab na rok szkolny 2017/2018

 

Cel wychowawczy

 

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

1. Wprowadzenie zasad współpracy w bieżącym roku szkolnym.

2. Integracja zespołu klasowego. Budowanie atmosfery życzliwości i współpracy w klasie.

3. Uczenie się zachowań prospołecznych, dbanie o dobre relacje w grupie. Dbanie też o swoje dobre samopoczucie.

4. Współpraca z  rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

- Tworzymy kontrakt grupowy.

- Wybieramy samorząd klasowy.

- Uczestniczymy w warsztatach umiejętności społecznych.

- Uczestniczymy w wyjściach, wycieczkach klasowych.

- Organizujemy wspólnie imprezy klasowe, współorganizujemy i uczestniczymy w imprezach szkolnych( Dzień Chłopaka, Wigilia Klasowa, Kiermasz szkolny, Dzień Kobiet, Święto szkoły i inne)

- Uczestniczymy w warsztatach "Mówimy językiem żyrafy" w ramach projektu Bezpieczna +

- Obserwujemy i oceniamy własne zachowanie na wycieczkach, w szkole, na boisku.

- Realizujemy wolontariat "Starszaki czytają"

- Gramy i bawimy się w gry budujące grupę, tworzące w grupie atmosferę empatii, zrozumienia.

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca  .

Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych, klasowych.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Wrzesień

Cały rok szkolny

Wrzesień - grudzień 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

1. Budujemy poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie, wyniki w nauce, uczymy się pokonywać własne trudności, uczymy się godzić się z porażką.

2. Uczymy się odpowiedzialności za siebie, swoje zdrowie, ale także dbałości o środowisko naturalne.

3. Uczymy się odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.

4. Budujemy poczucie odpowiedzialności za relacje z innymi.

5. Uczymy się odpowiedzialności za swoje słowa.

- Poznajemy kryteria oceny z zachowania.

- Tworzymy kontrakt grupowy.

- Oceniamy własne zachowanie.

- Wspieramy siebie nawzajem w uczeniu się, tworzymy grupę pomocy w  nauce dla koleżanek i kolegów w godzinach opieki pedagogicznej.

- Poznajemy techniki uczenia się, rozpoznajemy własne style uczenia się. Poznajemy techniki pamięciowe.

- Uczestniczymy w lekcjach radzenia sobie ze stresem w szkole.

- Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu.

- Uczestniczymy w wycieczkach klasowych, gdzie obserwujemy przyrodę.

-Aktywnie angażujemy się w zbiórkę dla Schroniska dla psów w ramach projektu Bezpieczna +

 - Uczestniczymy w lekcjach profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, Internetu.

- Realizujemy wolontariat "Starszaki czytają".

 - Ustalamy dyżury klasowe, dbamy o porządek w klasie.

-Uczestniczymy w Projekcie Czytelniczym  - dyżurujemy w bibliotece szkolnej.

- Angażujemy się w życie szkoły poprzez udział w imprezach szkolnych, przygotowanie gazetki ściennej.

 - Uczestniczymy w lekcjach na temat tolerancji, akceptacji odmiennych zainteresowań, akceptacji odmienności wynikających z płci.

- Uczestniczymy w lekcjach na temat bezpieczeństwa w sieci, mediach społecznościowych. Rozmawiamy na temat agresywnych komentarzy w sieci, hejt w sieci.

Wrzesień - październik 2017

Koniec I i II semestru

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Listopad - grudzień 2017

Cały rok szkolny

Październik - grudzień 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

1. Poznajemy prawa i obowiązki uczniów.

2. Uczymy się asertywnej postawy "szanuję siebie, szanuję innych".

3. Poznajemy własne zasoby, mocne strony, dzięki czemu przełamujemy bariery, mamy odwagę podejmować nowe wyzwania.

4. Kształtujemy postawę patriotyczną.

- Uczestniczymy w lekcjach na temat praw i obowiązków uczniów.

- Uczestniczymy w warsztatach asertywności,  podnoszenia poczucia własnej wartości.

- Dbamy o swój rozwój poprzez poszukiwanie nowych form aktywności w społeczności szkolnej.

- Realizujemy wolontariat " Starszaki czytają ".

- Obchodzimy ważne rocznice, uczestniczymy w warsztatach historycznych, uczestniczymy w grach terenowych nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych.

Wrzesień 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

 

Przygotowała

Monika Kolańska