Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klas 7ab

2017/2018

Cel wychowawczy

 

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

1.      Używamy komunikatu „Ja. Wskazujemy i nazywamy uczucia.

2.      Poznajemy siebie w różnych sytuacjach.

3.      Uczymy się mówić co czujemy i rozumieć uczucia innych oraz wyrażać prośby, sądy i oczekiwania.

4.      Pracujemy nas sobą – definiujemy pojęcia kultura osobista, szacunek, tolerancja, odmienność.

·         Uczymy się wyrażać swoje zdanie.

·         Gry i zabawy pokazujące różne formy zachowań i uczucia.

·         Obserwujemy i oceniamy zachowanie na wycieczkach.

·         Wywiady „Jak nas widzą inni” z osobami ważnymi.

·         Trudne odpowiedzi na trudne pytania – próba dyskusji

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

1. Poznajemy różne rodzaje zachowań.

2.Pracujemy nad dotrzymywaniem obietnic i wykonywaniem powierzonych obowiązków.

3.Bierzemy odpowiedzialność za słowa i czyny.

· Wycieczki. Aktywne działania

·  Obserwujemy i omawiamy zachowanie swoje i innych.

· Ćwiczenia i zabawy – refleksja nad odpowiedzialnością za własne zdrowie

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

1.Nasze Prawa

2. Próbujemy dokonać autoprezentacji.

3.Dostrzegamy własne potrzeby i możliwości ich zaspokojenia.

4.Pokonujemy własne trudności.

5.Odkrywamy swoje talenty.

· Poznajemy prawa dziecka i ucznia. Gazetki ścienne w klasach. Wykorzystanie internetu – zagrożenia, świadomość internetowa.

·  Przedstawiamy siebie w różnych formach. Sporządzamy listę swoich słabych i mocnych stron. Poznajemy osoby będące autorytetami.

Cały rok szkolny