Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program profilaktyczno - wychowawczy klasy II G

Rok szkolny 2017/2018

Wychowawca: Aniela Kaufman

Cel wychowawczy

 

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

- integracja nowych uczniów z zespołem klasowym

-budowanie atmosfery życzliwości i współpracy w klasie

-uczymy się owocnej współpracy

-otwarcie na potrzeby innych osób

-wycieczka integracyjna do Gdyni i Gdańska, ustalenie funkcji opiekunów nowych osób w klasie (osoby chętne)

-inne wyjścia i wycieczki klasowe

-imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, Mikołajki, Walentynki, itp.)

-imprezy gimnazjalne (Andrzejki, Wigilia Gimnazjalna, Pierwszy Dzień Wiosny itp.)

- lekcje wychowawcze

(Jak się czuję w mojej klasie? – diagnoza/Co dziewczęta i chłopcy myślą o sobie)

-wspólna organizacja imprez klasowych i szkolnych wymienionych powyżej (udział uczniów w tworzeniu programu zielonej szkoły), rozmowy o tym, co mogę zrobić dla klasy.

- lekcja: Jak powinna wyglądać dobra współpraca w grupie – przygotowanie do projektu gimnazjalnego, podział na grupy)

- wolontariat – informacje i zachęcenie uczniów do udziału

wrzesień

cały rok

cały rok

wrzesień/październik

cały rok

październik

 - cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

- budowania w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, wyniki w nauce i atmosferę w klasie

-budowanie umiejętności samooceny, umiejętność przyjmowania porażek i cieszenia się z sukcesów

-budowanie odpowiedzialności za relacje z innymi

 - budowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie – profilaktyka uzależnień, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia

- lekcja dotyczące kryteriów oceny z zachowania „Wzorowy uczeń – co to znaczy”

- lekcje z programu „Spójrz inaczej”: Co czyni nas dorosłymi?/ Co to znaczy być odpowiedzialnym?/ Jestem odpowiedzialny za to, co robię.

-lekcje podsumowujące I i II semestr nauki „Moje sukcesy, moje porażki)

- Lekcje z programu „Spójrz inaczej”: Co innego mówimy, a co innego robimy/Sztuka słuchania/ Rozmowy, które mogą pomóc

 - lekcje o rozwiązywaniu problemów

-warsztaty z psychologiem – cyberprzemoc, bezpieczny internet

-lekcje: Zdrowe życie/Co to jest uzależnienie?/

Mechanizm uzależnienia/Nasz nastrój a środki zmieniające świadomość; wpływ tych środków na kontakty międzyludzkie./Reklama lekarstw i używek.

wrzesień

październik/listopad

 styczeń, czerwiec

listopad/grudzień/ styczeń

luty

II semestr

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

-przełamywanie swojego lęku, budowanie lepszego wizerunku siebie 

- budowanie umiejętności wyrażania swojego zdania i nieulegania presji grupy

- wystąpienia publiczne na forum klasy

- lekcje: Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

- prezentacje projektów gimnazjalnych

-lekcja: Jak sobie radzić z naciskami innych?

cały rok

listopad

 maj/ czerwiec

listopad

Tematy godzin wychowawczych

Wrzesień

 1. Sprawy organizacyjne. Jak nawiązać dobre relacje w klasie? Zapoznanie z nowymi uczniami.
 2. Wybór samorządu klasowego. Organizacja wycieczki integracyjnej.
 3. Wzorowy uczeń – co to znaczy? Kryteria i zasady oceniania naszego zachowania.
 4. Jak się czuję w mojej klasie?

Październik

 1. Co myślą o sobie chłopcy i dziewczęta?
 2. Jak powinna wyglądać dobra współpraca w grupie. Projekt gimnazjalny- na czym polega.
 3. Co czyni nas dorosłymi?
 4. Co to znaczy być odpowiedzialnym?

Listopad

 1. Jestem odpowiedzialny za to, co robię.
 2. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.
 3. Jak sobie radzić z naciskami innych?
 4. Rozmowy, które mogą pomóc.

Grudzień

 1. Klasowe Mikołajki.
 2. Jak dobrze spędzić Święta? Ja i moja rodzina.
 3. Wigilia klasowa. Jak dobrze składać życzenia? Jak je przyjmować?

Styczeń

 1. Podsumowanie pracy w I semestrze. Omówienie ocen z zachowania.
 2. Bezpieczne ferie. Zdrowe życie – czy musi być nudne?

Luty

 1. Bezpieczny internet – warsztaty z psychologiem.
 2. Co to jest uzależnienie? Mechanizm uzależnienia.
 3. Nasz nastrój a środki zmieniające świadomość. Ich wpływ na kontakty międzyludzkie.

Marzec

 1. Reklama lekarstw i używek.
 2. Co innego mówimy, a co innego robimy.
 3. Sztuka słuchania.
 4. Wielkanoc w naszej klasie.

Kwiecień

 1. Nasze zachowania w sytuacjach konfliktowych.
 2. Skutki konfliktów.
 3. Dwa spojrzenia na konflikt. Rozwiązywanie konfliktów.

Maj

 1. Nasi Patroni. Święto szkoły.
 2. Przygotowanie do pikniku szkolnego i zielonej szkoły.
 3. Samoocena zachowania, wystawienie ocen z zachowania.

Czerwiec

 1. Nasze sukcesy. Nasze niepowodzenia. Co chcielibyśmy zmienić w klasie w przyszłym roku?
 2. Podsumowanie roku szkolnego.