Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY KLASY IIIG 

 Rok szkolny 2018/2019

Podstawowym celem pracy wychowawczej w bieżącym roku szkolnym będzie wyrobienie u uczniów nawyku brania odpowiedzialności za swoje czyny. Będzie to realizowane w czasie wielu zajęć, a aspekt ten będzie podkreślany w czasie wielu lekcji wychowawczych. Pod tym kątem będą przeprowadzane zajęcia dotyczące tworzenia planów, pracy w grupie (aspekt odpowiedzialności za całą grupę), samorządu, wolontariatu, oceny ze sprawowania, asertywności czy uzależnienia od telefonów i Internetu.

 W klasie trzeciej przeprowadzany jest cykl zajęć dotyczący preorientacji zawodowej i radzenia sobie ze stresem – są to zajęcia przeprowadzane przez psychologów i trenerów.

 Zajęcia dotyczące prezentacji i właściwego przekazania jej innym także, według planu, mają być przeprowadzone przez trenerów zewnętrznych.

Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Kiedy lubimy pracować w grupie? Tworzymy profil osoby, z która dobrze jest pracować w grupie. Jakie aktywności i zawody wymagają pracy grupowej (2 godziny)

lekcja z wychowawcą

listopad

Po co nam samorząd? Omawiamy zadania i korzyści płynące z istnienia samorządu. Nasi kandydaci do samorządu szkolnego

lekcja z wychowawcą

wrzesień/ październik

Wolontariat

lekcja z wychowawcą i pedagogiem

grudzień

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

Wzorowy uczeń – co to znaczy? Kryteria i zasady oceniania naszego zachowania.

lekcja z wychowawcą

wrzesień, grudzień

Uczymy się tworzyć plan

lekcja z wychowawcą

wrzesień

Nowy Rok. Sukcesy i niepowodzenia klasy IIIg. Postanowienia i plany klasy IIIg. Oceny z zachowania.

lekcja z wychowawcą

styczeń

Asertywność – jak powiedzieć „nie”?

lekcja z wychowawcą

luty

Telefony – zagrożenia. Jak uwolnić się?

lekcja z wychowawcą

listopad

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

Grupa i ja – co to znaczy „owczy pęd”?

lekcja z wychowawcą

marzec

Grupa i ja – jak zachować swoje zdanie i swoją indywidualność? Jak powiedzieć „nie”?

lekcja z wychowawcą

czerwiec

Po co nam stres? Metody radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

zajęcia z psychologiem

styczeń, luty, marzec

Jakie warunki powinna spełniać dobra prezentacja? Jak wypaść dobrze w czasie prezentacji i rozmowy.

zajęcia z trenerem

kwiecień, maj