Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Projekty
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

Bezpieczna +

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO jest beneficjentem rządowego programu „Bezpieczna+”. W ramach projektu na terenie szkoły odbędą się działania, które uwzględniają zbadane potrzeby, skonsultowane przez wychowawców z rodzicami i zespołem specjalistów pracujących w szkole. Działania projektowe wpisują się w priorytetowe zadania szkoły i przyjętych w niej programów wychowawczych i inicjatyw prospołecznych, uwzględniających współpracę z podmiotami ze środowiska lokalnego. Działania te to warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, akcje wolontariackie, Tydzień Postaw Prospołecznych, Happening integracyjno – antydyskryminacyjny.

Zgodnie z założeniami projektu szkoła podejmuje działania mające na celu kształtowanie aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy wśród uczniów.

W ramach tego projektu uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w warsztatach "Mówimy językiem żyrafy". W każdej klasie od września do grudnia zostaną zrealizowane 4 godziny zajęć warsztatowych dotyczących komunikacji bez przemocy.

Projekt będzie trwał od września do grudnia 2017 roku.