Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Kadra
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

 

Agnieszka Piskorska jest filologiem języka polskiego ze specjalnością nauczycielską.

Ukończyła kurskwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i zarządzanie oświatą. Jest egzaminatorem OKE Warszawa, przewodniczącą Rejonowych Komisji Konkursów z Języka Polskiego oraz współautorką interdyscyplinarnego i innowacyjnego programu nauczania oraz podręcznika Art-Info. Ukończyła liczne kursy i formy doskonalenia w zakresie edukacji niepublicznej, umiejętności kierowniczych i interpersonalnych - w tym trzyletni cykl Szkoły Menadżerów Oświaty.

Pracę w szkole rozpoczęła w 2003 roku w publicznym gimnazjum w Siedlcach,

a następnie od 2005 roku związała się ze szkołami Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Przez wiele lat
łączyła obowiązki nauczyciela języka polskiego i wicedyretora szkoły, dbając o wysoki poziom
procesów dydaktycznych i poszukując nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Od września 2014 roku dołączyła do grona Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 333 pod patronatem Radiowej Trójki STO w Warszawie, gdzie pełni funkcję wicedyrektora.

W swojej pracy łączy zamiłowanie do szeroko pojętej myśli humanistycznej z ciekawością świata i poszukiwaniem człowieka w ludziach.

 Prywatnie miłośniczka podróży w nieznane, Mazur i słowa pisanego.