Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Organizacja szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO

i Społeczne Gimnazjum nr 333 STO

Dziatwy 6, 08-109 Warszawa

 

Zespół  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

ZESPÓŁ SPORTOWY

 

 

Lp.

TERMIN

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJĘ IMPREZY/DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE INFORMACJI NA STRONĘ STO2.PL

 

WRZESIEŃ

 

1.

 

„ Aby miło było w szkole”- zabawy integracyjne w klasach I i 0

Justyna Powierska, Bożena Michalak, Agnieszka Długołęcka oraz nauczyciele O.P

   

2.

 

Spotkanie integracyjne w klasach 0 i w kl. I

Justyna Powierska Michalak A. Długołęcka oraz nauczyciele O.P

   

3.

 

Gra terenowa ślimak kl. ! i III

A. Talaga E. Polczyńska

Wychowawcy

Bożena Michalak i Agnieszka Długołęcka

 

4.

 

Jednodniowe wycieczki klas 0- III

Wychowawcy klas + wsparcie O.P

Wychowawcy klas

 

5.

 

Sprzątanie świata w klasach 0 - III

Magda Dębska

Magda Dębska 

 

6.

 

Projekt e-Twining  w klasach I-III

Agnieszka Długołęcka

Agnieszka Długołęcka

 

7.

 

Zajęcia w ramach projektu Erasmus+ „ Wychodzimy z ławek otwieram głowy”- Witaj szkoło

Agnieszka Długołęcka i Magda Dębska

Magda Dębska

 

8.

 

Bogactwo Wisły- spotkanie z

Anna Tylińska i Anna Gawel oraz nauczyciel O.P

   

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

9.

 

Diagnozowanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności polonistycznych na początku kl. IV szkoły podstawowej

Ewa Gierek

Małgorzata Kosieniak

Ewa Gierek

 

10.

 

Transmisje internetowe teatru TVP dla szkół

Ewa Gierek

Ewa Gierek

 

11.

 

Przygotowanie do konkursów „ Wydajemy własna ksiazke „ i „ Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane” we współpracy MDK Muranów-warsztaty „ Jak powstaje ksiazka” dla klas IV

Ewa Gierek

Ewa Gierek

 

12.

 

Przygotowanie uczniów do konkursu „ Mały ilustrator” we współpracy MDK Muranów

Anna Kossakowska

Anna Kossakowska

 

13.

 

Próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych klasy IIIG raz w miesiącu do marca 2018

Elżbieta Majewska

Małgorzata Kosieniak

   

14.

 

Popołudniowe wyjście społeczności szkolnej do teatru i opery.

Izabela Budzyńska

Małgorzata Kosieniak

Sabina Korpysz

   

15.

 

Projekt czytelniczy

Małgorzata Kosieniak

Małgorzata Kosieniak

 

16.

 

Msze Świete z dziećmi w kościele-przygotowanie liturgiczne

Renata Morawska

   

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

17.

 

Projekt Erasmus+ w kl. 1-3

Dorota Zielińska

Anna Turek

   

18.

 

Wyjście do Instytutu Austriackiego- kl. IIIg

Justyna Stecyszyn-Hajda

P. Ziemianek

   

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

19.

początek września

Zgłoszenie uczniów do programu Matlandia

Agnieszka Czaplicka

Agnieszka Czaplicka

 

20

wrzesień

Internetowa gra „Łamacze szyfrów” zgłoszenie uczniów

Ewa Snuszka

Edyta Trzaskulska

Ewa Snuszka

 

21.

wrzesień,

Diagnoza i monitoring stopnia opanowania przez uczniów umiejętności matematycznych w klasach 4 SP (Lepsza Szkoła)

Agnieszka Czaplicka

Agnieszka Czaplicka

 

22.

Trzeci tydzień września

Konkurs fotograficzny – „Osobliwości przyrody”

K. Lewandowska

M. Paluch

Magda Paluch

 

23.

Trzeci tydzień września

Festiwal Nauki

K. Lewandowska

M. Paluch

K. Lewandowska

 

24.

29 września

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Edyta Trzaskulska

Edyta Trzaskulska

 

25.

Od pierwszego tygodnia września

Przygotowanie do przedmiotowego konkursu kuratoryjnego – rozpoczęcie zajęć z uczniami klasy III G;

Biologia

Geografia

Fizyka

Chemia

Matematyka

Przygotowanie do przedmiotowego konkursu kuratoryjnego – rozpoczęcie zajęć z uczniami klasy VI;

matematyka

K. Lewandowska

M. Paluch

S. Wojtysiak

S. Wojtysiak

E. Snuszka

E. Snuszka

K. Lewandowska

M. Paluch

S. Wojtysiak

S. Wojtysiak

E. Snuszka

E. Snuszka

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

26.

19-21.09

Projekt Erasmus+ kl. 1-3

D. Zielińska, A. Turek

   

27

12.09

Wyjście do Instytutu Austriackiego –  kl. IIIg

J. Stecyszyn-Hajda, P. Ziemianek

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

28.

Termin ustala organizator

Biegi przełajowe indywidualne – Dzielnica, SSP i Gimnazjum

J. Radecka, A. Stepnowski

J. Radecka

 

29.

Termin do ustalenia

Liga Funny WOM Judo, inne turnieje Judo

F. Faliszewski

F. Faliszewski

 

PAŹDZIERNIK

 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

30.

 

Ślubowanie klas I

Agnieszka Długołęcka i Bożena Michalak

WYCHOWAWCY

 

31.

 

Świat podróży mały i duży kl. I

Ewelina Polczyśka

Op

   

32.

 

 Pierwsza pomoc w klasach  0-III

Anna Gawel

Anna Gawel

 

33.

 

Po co komu ogon- wycieczka klas II do ZOO- lekcja

Anna Tylińska i Anna Gawel

Anna Tylińska

 

34.

 

Powstanie Warszawskie - Wyślij kartkę do Powstańca w klasach III

Ilona Foltyn, Magda Dębska

Ilona Foltyn

 

35.

 

Wybory do samorządu klas 0-III

Ilona Foltyn , Magda Debska

Magda Đebska

 

36.

 

Rodzice dzieciom+ wspólne czytanie  Moja ulubiona książka z dzieciństwa w  klasach III- projekt czytelniczy

Magda Debska, Ilona Foltyn+ wychowawcy

Ilona Foltyn

 

37.

 

Dzień Nauczyciela na wesoło i sportowo w klasach 0 – III

Wychowawcy + nauczyciele O.P

   

38.

 

Portret mojej Pani w klasach 0-III

wychowawcy

   

39.

 

Koncert

Anna Gawel

Anna Gawel

 

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

40.

Termin ustala organizator

Dzień muzealny dla klas IV-VII i gimnazjum.

Małgorzata Kosieniak

Małgorzata Kosieniak

 

41.

Terminy według terminarza kuratorium

Etap szkolny przedmiotowych konkursów kuratoryjnych dla uczniów  gimnazjum.

Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele przedmiotów

 

42.

Początek października

Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Występ artystów .

Izabela Budzyńska

Izabela Budzyńska

 

43.

13-10-2017

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji.

Samorząd uczniowski, Małgorzata Kosieniak, Elżbieta Majewska

Małgorzata Kosieniak

 

44.

23-10-2017

Dzień Bibliotek Szkolnych ( w ramach projektu czytelniczego)  .

Małgorzata Kosieniak, zespół humanistyczny,               biblioteka szkolna, samorząd uczniowski

Małgorzata Kosieniak

 

45.

Termin ustala kuria

Konkursy religijne polecane przez Kurię Warszawsko – Praską

Renata Morawska,

 

 

 

         

46.

Termin ustala organizator

Dzień muzealny dla klas IV-VII i gimnazjum.

Małgorzata Kosieniak

Małgorzata Kosieniak

 

47.

Terminy według terminarza kuratorium

Etap szkolny przedmiotowych konkursów kuratoryjnych dla uczniów  gimnazjum.

Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele przedmiotów

 

48.

Początek października

Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Występ artystów .

Izabela Budzyńska

Izabela Budzyńska

 

49.

13-10-2017

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji.

Samorząd uczniowski, Małgorzata Kosieniak, Elżbieta Majewska

Małgorzata Kosieniak

 

50.

23-10-2017

Dzień Bibliotek Szkolnych ( w ramach projektu czytelniczego)  .

Małgorzata Kosieniak, zespół humanistyczny,               biblioteka szkolna, samorząd uczniowski

Małgorzata Kosieniak

 

51.

Termin ustala kuria

Konkursy religijne polecane przez Kurię Warszawsko – Praską

Renata Morawska,

 

 

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

52.

Październik

Spotkanie z podróżnikiem

Magdalena Paluch

Krystyna Lewandowska

 

53.

Wg informatora

Przedmiotowy konkurs informatyczny dla SP, MiniLOGIA , LOGIA – dla gimnazjum

A.      N-l informatyki

B.      Anna Wal

A.      N-l informatyki

B.      Anna Wal

 

54

3 tydzień

Projekt Enigma

C.      Wszyscy nauczyciele zesp. mat.-przyr.

C.      Ewa Snuszka

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

 

 

 

55.

?

Olimpiada z jęz. angielskiego dla gimnazjalistów (OJAG)

Kaufman, A Zielińska, M. Zelent

   

56.

?

I Etap Konkursów Kuratoryjnych

A.Kaufman, A. Zielińska, M. Zelent

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

 

 

 

57.

Termin ustala organizator

Biegi przełajowe indywidualne WOM- Etap warszawski

J. Radecka, A. Stepnowski

J. Radecka

 

58.

Termin ustala organizator

Wewnątrzszkolne klasowe zawody w unihokeja

J. Radecka, A. Stepnowski, Ł. Sip

A. Stepnowski

 

59.

termin do ustalenia

Wewnątrzszkolny turniej tenisa stołowego

J. Radecka, A. Stepnowski, Ł. Sip

A. Stepnowski

 

60.

Termin do ustalenia

Szkolny Turniej Szachowy chłopców i dziewcząt SP, GIM

B. Mużacz

B. Mużacz

 

 

   

 

 

 

LISTOPAD

 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

61.

 

Halloween

Wychowawcy Opieki

 

 

                                           62.

 

Wycieczka na Powązki w klasach III

wychowawcy

   

63.

 

Wycieczka na pobliski cmentarz klasy Ii II

wychowawcy

   

64.

 

Andrzejki klasowe w klasie I i II

     

65.

 

Alfik matematyczny w kl. I - III

wychowawcy

   

66.

 

Andrzejki w Opiece Ped.

Wychowawcy Opieki

   

67.

 

Pamiętamy – Apel z Okazji Święta Niepodległości  przygotowany przez klasy III

Ilona Foltyn i Magda Dębska

Magda Dębska

 

 

68.

 

Rodzice dzieciom – wspólne czytanie w klasach III

wychowawcy

   

69.

 

Teatrzyk w szkole dla klas 0-III

Anna Tylińska

   

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

 

ok.1 listopada

Zaduszki klasa VII a i VII b ( w korelacji z projektem czytelniczym).

Sabina Korpysz,

Ewa Gierek,

Anna Kossakowska

Sabina Korpysz

 

70.

ok. 11 -11-2017

Święto Odzyskania Niepodległości  ( w ramach „projektu poznańskiego”), kotyliony, przedstawienie  VI b

Elżbieta Majewska,

Sabina Korpysz,    Magdalena Dębska,

Anna Kossakowska

Elżbieta Majewska

 

71.

Termin ustala organizator ( 17-11-2017)

Współpraca z zespołem językowym w organizacji Dzielnicowego  Konkursu Recytacji w języku polskim i językach obcych.

Nauczyciele poloniści

   

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

72.

Wg informatora

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny - Bóbr

A.      Anna Wal

A.      Anna Wal

 

73.

Cały miesiąc 

I etap konkursu przyrodniczego – „Doświadczenia”

K. Lewandowska,

M. Paluch

K. Lewandowska

 

74.

Wg informatora

Alfik matematyczny

Agnieszka Czaplicka

Agnieszka Czaplicka

 

 

 

ZESPÓŁ JEZYKOWY

     

75.

17.11

                                                     Dzielnicowy   Konkurs recytatorski – „Człowiek”

M. Kaznowska oraz

Zespół humanistyczny

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

76.

Termin ustala organizator

Unihokej dziewcząt WOM SSP,

J. Radecka

J. Radecka

 

77.

Termin ustala organizator

Unihokej chłopców WOM SSP,

A. Stepnowski

A. Stepnowski

 

78.

Termin ustala organizator

Unihokej dziewcząt WOM GIM

J. Radecka

J. Radecka

 

79.

Termin ustala organizator

Unihokej chłopców WOM GIM

A. Stepnowski

A. Stepnowski

 

80.

Termin do ustalenia

Tenis stołowy dziewcząt WOM SP

J. Radecka

J. Radecka

 

81.

Termin do ustalenia

Tenis stołowy chłopców WOM SP

A.      Stepnowski

A. Stepnowski

 

GRUDZIEŃ

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

82.

 

Teatr dla klas 0-III

Anna Tylińska

   

83.

 

Kiermasz świąteczny w klasach 0-III

Wychowawcy

E. Polczyńska

 

84.

 

Jasełka i Wigilie klasowe w klasach 0-III

wychowawcy

   

85.

 

Puławy – wyjazd klas III

wychowawcy

Agata Jacaszek

 

86.

 

Mikołajki klasowe w klasach 0-III

wychowawcy

   

 

         

87.

Połowa grudnia

Szkolny etap konkursu „Ortografia na medal” dla klas IV-VII i gimnazjum.

Ewa Gierek ,

Sabina Korpysz, 

Ewa Gierek,

Sabina Korpysz

 

88.

Ok.19/22 – 12-2017

Przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia – klasa IIg

Małgorzata Kosieniak, Izabela Budzyńska,

Anna Kossakowska

Małgorzata Kosieniak

 

89.

Termin ustala organizator

Zakończenie projektu czytelniczego.

Małgorzata Kosieniak

Małgorzata Kosieniak

 

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

90.

grudzień

Próbny sprawdzian dla klas 3 Gimnazjum

Ewa Snuszka,

K. Lewandowska

Ewa Snuszka

 

91.

Według informatora Kuratorium Oświaty

Rejonowy etap przedmiotowych konkursów kuratoryjnych dla uczniów klas VI i III G – w zależności od wyników etapu szkolnego

Wg przydziału przy etapie szkolnym

Wg przydziału przy etapie szkolnym

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

92.

?

Wieczór kolęd francuskich – kl. IV i III g

M. Kuklińska

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

93.

Termin ustala organizator

Tenis stołowy dziewcząt WOM GIM

J. Radecka

J. Radecka

 

94.

Termin ustala organizator

Tenis stołowy chłopców WOM GIM

A.      Stepnowski

A. Stepnowski

 

95.

02.12

Świąteczny Turniej Szachowy

B. Mużacz

B. Mużacz

 

96.

06.12

Mikołajkowe zawody sportowe klas młodszych 1-3. Wyścigi rzędów

K. Przekwas

K. Przekwas

 

 

         

 

 

STYCZEŃ

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

97.

 

Zimowe zawody kl.I-III

Wychowawcy Op

   

98.

 

Konkurs Olimpusek w klasach I-III

wychowawcy

   

99.

 

Konkurs matematyczny w klasach II

wychowawcy

   

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

100.

Termin ustala organizator

Hieronymus – Konkurs wiedzy biblijnej dla gimnazjum – etap szkolny.

Joanna Kaszkur,

Renata Morawska

Joanna Kaszkur

 

101.

Termin ustala organizator

Konkurs historyczny „Krąg”.

Elżbieta Majewska

 i pozostałe nauczycielki historii

Elżbieta Majewska

 

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

102.

Początek miesiąca

Zakończenie I etapu konkursu przyrodniczego – wyłonienie drużyny do reprezentacji szkoły

K. Lewandowska,

M. Paluch

K. Lewandowska

 

103.

koniec półrocza

Mini-projekt matematyczny dla klas 6 SP

Edyta Trzaskulska

Edyta Trzaskulska

 

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

104.

23.01- 30.01

Wewnątrzszkolny turniej hokeja na lodzie SP i GIM

J. Radecka

A. Stepnowski

J. Radecka

 

105.

 

Dzień otwarty

n-le WF

   

106.

termin ustala organizator

WOŚP

Ł. Sip

Ł. Sip

 

 

         

LUTY

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

107.

 

Kulig w klasach II

Wychowawcy i O.P

   

108.

 

Dzielnicowy konkurs Omnibus dla klas II  iIII

wychowawcy

 

 

109.

 

Bal Karnawałowy w klasach 0-III

Anna Tylińska

Anna Tylińska

 

110.

 

Konkurs recytatorski „ Warszawska Syrenka”- eliminacje szkolne

Anna Tylińska

Anna Tylińska

 

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

 

 

 

111.

Pierwsza połowa lutego

Eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Sabina Korpysz, Małgorzta Kosieniak, Ewa Gierek

Sabina Korpysz

 

112.

Termin ustala organizator

Etap dzielnicowy konkursu „Ortografia na medal” dla klas IV-VII i gimnazjum.

Ewa Gierek,

Sabina Korpysz

Ewa Gierek,

Sabina Korpysz

 

113.

14 lutego 2018

Walentynki

 Samorząd uczniowski z opiekunami

 ( M. Kosieniak,

 E. Majewska)

Małgorzata Kosieniak

 

114.

Termin ustala organizator

Inauguracja  obchodów Roku Odzyskania Niepodległości

Elżbieta Majewska,

Sabina Korpysz

Sabina Korpysz

 

115.

Luty - czerwiec

Sejm Dzieci i Młodzieży – gimnazjum.

Elżbieta Majewska

Elżbieta Majewska

 

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

 

 

 

116.

luty

Dzień Bezpiecznego Internetu

Anna Wal

Anna Wal

 

117.

II półrocze

Sprytny rachmistrz – mini projekt dla uczniów klas 6

Edyta Trzaskulska

Ewa Snuszka

 

118.

luty

Próbny sprawdzian dla klas 3 Gimnazjum

Ewa Snuszka

K. Lewandowska

Ewa Snuszka

 

119.

20. 02. 2018

III etap konkursu przyrodniczego – FINAŁ

K. Lewandowska

M. Paluch

K. Lewandowska

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

 

 

 

121.

?

Przyjazd wolontariusza językowego

        M. Witkowska

Obiady, „pensja”

 

122.

W klasach na lekcjach

I etap konkursu Mini Playback Show kl. 1-3

D. Zielińska, A. Turek

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

 

 

 

123.

Termin do ustalenia

Wewnątrzszkolny turniej dwa ognie SP 4 klasa

Ł. Sip

Ł. Sip

 

124.

termin do ustalenia

Dzielnicowy konkurs„Omnibus” kl.II/III

k. Przekwas

K. Przekwas

 

MARZEC

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

125.

 

                                          I Ty możesz zostać kucharzem- zajęcia kulinarne w opiece

O.P

   

126.

 

W poszukiwaniu wiosny w klasach I

wychowawcy

   

127.

 

Konkurs przyrodniczy Świetlik w klasach I i III

wychowawcy

   

128.

 

 Wiosenny koncert w klasach 0-III

     

 

 

Konkurs recytatorski „ Warszawska Syrenka”- eliminacje dzielnicowe

Anna Tylińska

Anna Tylińska

 

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

129.

Termin ustala organizator

Eliminacje dzielnicowe konkursu „Warszawska Syrenka”

Nauczyciele poloniści

Sabina Korpysz

 

130.

Termin ustala proboszcz parafii

Rekolekcje wielkopostne. ( s.p. 14 -16 marca, gim. 19 – 21 marca)

Joanna Kaszkur,

 Renata Morawska

   

131.

Termin ustala proboszcz parafii

Drogi krzyżowe.

Joanna Kaszkur ,

 Renata Morawska

   

132.

21-03-2018

Pierwszy dzień wiosny.

Samorząd szkoły podstawowej

 i gimnazjum

z opiekunami

M. Kosieniak

 

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

133.

marzec

Godzina Dla Ziemi

K. Lewandowska

K. Lewandowska

 

134.

marzec

Konkurs „Kangur 2018” SP

Ewa Snuszka

Ewa Snuszka

 

135.

marzec

Konkurs „Kangur 2018” Gimnazjum

Ewa Snuszka

Ewa Snuszka

 

136.

marzec

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny  „Lwiątko”

S. Wojtysiak

S. Wojtysiak

 

137.

Termin ustala organizator

Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

K. Lewandowska

K. Lewandowska

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

138.

W klasach na lekcjach

I etap konkursu Mini Playback Show kl. IV- VII – DRUGI JĘZYK

M. Kaznowska, nauczyciele drugiego języka

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

139.

Termin do ustalenia

Dzielnicowe rozgrywki Dwa Ognie

K. Przekwas

Ł. Sip

 Ł. Sip

 

KWIECIEŃ

ZESPOŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

140.

 

Śniadania wielkanocne w klasach 0-III

wychowawcy

   

141.

 

Wycieczki podczas egzaminów gimnazjalnych w klasach 0-III

wychowawcy

   

142.

 

Dzień Ziemi-opieka ped

Dzień Ziemi  - budujemy EKOROBOTY W KLASACH 0 - III

opieka

   

    

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

143.

18-04-2018

Egzamin gimnazjalny.

Zespół humanistyczny

   

144.

26-04-2018

Święto Konstytucji 3 maja – przedstawienie klas 5 c i d

Ewa Gierek,

Izabela Budzyńska

Ewa Gierek

 

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

145.

07 kwietnia

 Dzień Ziemi – konkurs plastyczny – wystawa prac konkursowych związanych z tematyką ochrony środowiska przyrodniczego.

M. Paluch

K. Lewandowska

K. Lewandowska

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

146.

20.04

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego

M. Zelent, A. Kaufman

   

147.

18-20.04

Trzy dni językowe (dni egzaminów) – DRUGI JĘZYK (kl. VII oraz II gimnazjum)

nauczyciele drugiego języka

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

148.

24.04

Wiosenne zawody sportowe klas 1-3

K. Przekwas

K. Przekwas

 

149.

Termin do ustalenia

Dzielnicowe zawody piłka nożna  dziewczęta i chłopcy SP

J.Radecka

A. Stepnowski

J. Radecka

 

 

 

 

     

MAJ

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

150.

 

                                         Promocja zdrowia w opiece – tydzień projektowy

     

151.

         

152.

 

Z  wizytą w bibliotece  w klasach I

Wychowawcy

   

153.

 

Zagadki i szyfry – gra drużynowa z okazji Święta Szkoły klasy 0-III

     

154.

 

Święto szkoły

     

155.

 

Dzień Rodzica w klasach I-III

     

 

 

Trzecioteścik w klasach III

wychowawcy

   

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

156.

Termin do ustalenia

Sesja naukowa( projekt – Rok Odzyskania Niepodległości)

Elżbieta Majewska,

Elżbieta Majewska

 

157.

Trzeci piątek maja( 18-05-2018)

Święto szkoły – uroczystość.  Konkurs na dekorację okolicznościową.

Małgorzata Kosieniak, Elżbieta Majewska,

Izabela Budzyńska, Anna Kossakowska

Małgorzata Kosieniak

 

158.

Termin ustala proboszcz parafii ( maj/ czerwiec)

I Komunia Święta i rocznica I Komunii Świętej

Joanna Kaszkur ,  Renata Morawska

   

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

159.

Maj (6-7)

Organizacja Igrzysk Matematycznych

n-le matematyki i fizyki

Ewa Snuszka

 

160.

Termin do ustalenia

Egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych

A. Kossakowska

A. Kossakowska

 

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

161

?

Egzaminy Cambridge (starters, PET, FCE)

nauczyciele jęz. angielskiego

   

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

162.

Termin do ustalenia

Dzielnicowe zawody piłka nożna  dziewczęta i chłopcy GIM

J.Radecka

A. Stepnowski

A.      Stepnowski

 

 

termin do ustalenia

Dzielnicowe zawody Sportowe „ Maluchy na start”

K. Przekwas

K. Przekwas

 

CZERWIEC

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I OPIEKI PEDAGOGICZNEJ

 

163.

 

Dzień Dziecka w klasach 0 - III

Wychowawcy i opieka

   

164.

 

Piknik szkolny

     

165.

 

Obóz Naukowy w klasach I-III

Wychowawcy i Agata Jacaszek

Agata Jacaszek

 

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

     

166.

Termin do ustalenia( ostatni tydzień roku szkolnego)

Zakończenie roku szkolnego klasy IIIG.

Wychowawca klasy i Małgorzata Kosieniak

M. Kosieniak

 

 

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     

167.

Cały rok

Koło Młodego Badacza

Prenumerata National Geographic „Odkrywca”

M. Paluch

M. Paluch

 

168.

Cały rok

Kompozytor klasówek matematycznych GWO

n-le matematyki

Ewa Snuszka

 

169.

Cały rok

Kompozytor klasówek przyrodniczych Nowa Era

n-le przyrody

Krystyna Lewandowska

 

170.

Cały rok

Kompozytor klasówek z biologii Nowa Era

n-l biologii

Krystyna Lewandowska

 

171.

Cały rok

Kompozytor klasówek z geografii Nowa Era

n-l geografii

Magdalena Paluch

 

172.

Cały rok

Organizacja wyjść do CNK, BioCentrum Edukacji Naukowej, ZOO, Ogrodu Botanicznego, Kampinosu

K. Lewandowska

M. Paluch

K. Lewandowska

M. Paluch

 

173.

 

Planowane wydatki RAZEM – 13 860 ZŁ + 60 ZŁ/LAUREAT

     

 

 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

     

174.

Ostatni tydzień

Finał konkursu mini playback show, kl. IV-VII

Nauczyciele drugiego języka

400 zł (nagrody)

 

 

 

ZESPÓŁ SPORTOWY

     

175.

18-21.06.2-17

                      Tydzień sportu

J. Radecka

A. Stepnowski

Ł. Sip

K. Przekwas

J. Radecka