Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Organizacja szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Lp.

TERMIN

OPIS

1.

3 września 2018

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

2.

29 września 2018

Bieg STO 1918

3.

2 listopada (piątek)

dzień wolny od zajęć

4.

24.12.2018- 01.01.2019         

Zimowa przerwa świąteczna;
27, 28 grudnia 2018 zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze;

5.

14.01.2019

Rada klasyfikacyjna

6.

28.01-10.02.2019

Ferie zimowe

7.

18.04-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna;
18,19 i 23 kwietnia 2019 zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze;

8.

15,16, 17.04.2019

Egzaminy CKE dla uczniów klas VIII SP

9.

10,11,12.04.2019

Egzaminy CKE dla uczniów klas III gimnazjum

10.

01.05 -05.05.2019

Dni wole od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych

11.

17.05.2019

Święto szkoły

12.

3-7.06.2019

Zielone szkoły

13.

19.06.2019

Zakończenie roku szkolnego

 

Podział roku szkolnego na semestry:

I semestr: 3.09.2018- 14.01.2019

II semestr: 15.01.2019 -19.06.2019

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO                                                                                                           

I Społeczne Gimnazjum nr 333 STO

Ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa

Terminarz imprez i konkursów na rok szkolny 2018/2019

Lp.

TERMIN

ZESPÓŁ

WYDARZENIE

WRZESIEŃ

1

WRZESIEŃ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

SZKOŁA NA WESOŁO- zabawy integracyjne

w klasie 1 i 0

2

Bezpieczna droga do szkoły

3

Spotkanie integracyjne w klasie 0 i 1

4

Gra terenowa klas 1 i 3

5

Jednodniowe wycieczki klas 0-3

6

Sprzątanie świata w klasach 0-3

7

Druga połowa września

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Diagnozowanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności polonistycznych na początku klasy IV szkoły podstawowej

8

Wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Transmisje internetowego teatru TVP dla szkół.

9

Termin ustala organizator ( I i II semestr)

Przygotowanie do konkursów „Wydajemy własną książkę ” we współpracy z MDK Muranów – warsztaty „Jak powstaje książka” dla klas czwartych, warsztaty „Twardy orzech do zgryzienia” klasy siódme

10

Termin ustala organizator ( I semestr)

Przygotowanie uczniów do konkursu „ Mały Ilustrator” we współpracy z MDK Muranów

11

Termin ustala organizator

Przygotowanie do konkursu „Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”.

12

Październik do końca marca

Próbny  egzamin z języka polskiego klas 8 a i b raz w miesiącu do marca 2018r.

13

W trakcie roku szkolnego

Popołudniowe wyjścia społeczności szkolnej do  opery.

14

Rok szkolny

Msze Święte z dziećmi w kościele – przygotowanie liturgiczne.

15

Wrzesień - grudzień

Projekt  Niepodległa (wycieczki klas 6 i 7, przygotowanie do quizu „Sto dat na stulecie”, wizyty świadków historii )

16

26.09

ZESPÓŁ

JĘZYKOWY

Wyjście do Instytutu Goethego/ Instytutu Austriackiego (grupy niemieckie)

Wyjście do instytutu Cervantesa lub zajęcia w szkole (grupy hiszpańskie)

17

17.09

Przyjazd wolontariuszek językowych z Argentyny.

18

Wrzesień

Konkurs literowania po angielsku

19

wrzesień

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Festiwal Młodego Człowieka

20

wrzesień

Gra Kryptologiczna (wrzesień – listopad)

21

wrzesień,

Diagnoza i monitoring stopnia opanowania przez uczniów umiejętności matematycznych w klasach 4 SP (Lepsza Szkoła)

22

Trzeci tydzień września

Konkurs fotograficzny – „Piękno ojczystej przyrody”- Polska w kadrze

23

wrzesień

Nauka dla ciebie – projekt

24

29 września

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25

Od pierwszego tygodnia września

Przygotowanie do przedmiotowego konkursu kuratoryjnego – rozpoczęcie zajęć z uczniami klasy III G;

Biologia

Geografia

Fizyka

Chemia

Matematyka

Przygotowanie do przedmiotowego konkursu kuratoryjnego – rozpoczęcie zajęć z uczniami klasy VI;

matematyka

26

28.09.2018-park Picassa

ZESPÓŁ SPORTOWY

Biegi przełajowe indywidualne – Dzielnica, SSP i Gimnazjum

27

Termin do ustalenia

„Bezpieczna droga do szkoły” - spotkanie z policjantem Borsukiem klasy 0 -1

28

29.09.2018

„Bieg Niepodległości”

29

Cały . IX

 ZESPÓŁ PSYCHOLOIGICZNO –WYCHOWAWCZY

Przedstawienie w obecności wychowawców klas: kryteriów Oceny Kształtującej z Zachowania w klasach IV-VI, VII-VII i III. Gimnazjum  (na Godzinach Wychowawczych)

W ramach prac  Zespołu nad zmianą kryteriów oceny zachowania

30

10.  IX

Poinformowanie rodziców uczniów klasy III gimnazjum na temat warunków egzaminacyjnych dla   uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych w trakcie zebrań- 10. IX  (A. G.)

(PROFILAKTYKA)

31

10.-29IX

Spotkanie z rodzicami klasy  „IV” a. i b. na temat dojrzałości  do nauki w IV klasie szkolnej, pokonywania Progu Edukacyjnego, roli samodzielności, oraz umiejętności psychospołecznych wynikających z Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Ocena kształtująca z zachowania , wsparcia uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.( PROFILAKTYKA)

32

1-29. IX

Przedstawienie przez wychowawców klasowych Programów Wychowawczych (w kontekście przesłanego rodzicom Librusem Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki)

(WARTOŚCI)

33

Przed 30 IX

Przypomnienie rodzicom i uczniom o warunkach korzystania z Aneksu do WZO, oraz zebranie potwierdzenia uczestniczenia w zajęciach terapii pedagogicznej dysleksji. (PROFILAKTYKA)

34

Do 29..IX

Przygotowanie dokumentacji psychologicznej uczniów przed Egzaminem Gimnazjalnym- specyficzne potrzeby edukacyjne, przygotowanie dokumentacji uczniów korzystających z Aneksu do WSO. W porozumieniu z Poradnią PP

35

04.-29.IX

Wspieranie wychowawców klas IV SSP, i „0”, „I” SSP w integracji zespołów klasowych.

(PROFILAKTYKA)

36

11.-15.IX

Zawiązanie grup Wolontariatu wśród uczniów gimnazjum. (WARTOŚCI)

37

IX 2015 –

- VI 2016

Współpraca z Państwowym Zakładem dla Przewlekle Chorych przy ul. Mehoffera. (WARTOŚCI)

PAŹDZIERNIK

38

WRZESIEŃ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Ślubowanie klas 1

39

Powstanie Warszawskie – wyślij kartkę do Powstańca kl.0-3

40

Wybory do samorządu klas 0-3

41

Turniej warcabowy w opiece pedagogicznej

42

Dzień Nauczyciela na wesoło 0-3

43

Mieszkańcy spod 11- co to jest niepodległość

44

Dzień kundelka w opiece pedagogicznej

45

Terminy według terminarza kuratorium

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Etap szkolny przedmiotowych konkursów kuratoryjnych dla uczniów  gimnazjum i szkoły podstawowej.

46

13-10-2018

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji.

47

Termin ustala kuria

Konkursy religijne polecane przez Kurię Warszawsko – Praską

48

PAŹDZIERNIK

ZESPÓŁ

JĘZYKOWY

Etapy szkolne konkursów kuratoryjnych.

49

Olimpiada z języka angielskiego dla gimnazjalistów

50

Warsztaty w języku francuskim

51

Cały tydzień

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Tydzień kodowania

52

Wg informatora

Przedmiotowy konkurs informatyczny dla SP, MiniLOGIA , LOGIA – dla gimnazjum

53

PAŹDZIERNIK

Sprytny rachmistrz (konkurs wewnątrzszkolny – 6 etapów)

54

4.10 i 9.10- finały

ZESPÓŁ SPORTOWY

Biegi przełajowe indywidualne WOM- Etap warszawski

55

Termin ustala organizator

Wewnątrzszkolne klasowe zawody w unihokeja

56

Termin do ustalenia

Wewnątrzszkolny turniej tenisa stołowego

57

25-26.09.

Turniej piłki nożnej dziewcząt SP-rocznik 03-05, Vll/Vlll i 3G. 2-3.10. albo 5-8.10.

58

04.-15.X

ZESPÓŁ PSYCHOLOIGICZNO –WYCHOWAWCZY

Przeprowadzenie zajęć w klasach czwartych na temat „moje prace domowe” w ramach   pokonywania Progu Edukacyjnego. (TRADYCJE)

59

IX 2017 –

- VI 2018

Pilotowanie Aneksu do WZO dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (PROFILAKTYKA)

60

11. X

(czwartek)

Udział wszystkich członków zespołu w Konferencji „Praca pedagoga i psychologa szkolnego wobec zmian prawnych w roku szkolnym 2018/2019

LISTOPAD

61

LISTOPAD

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Wycieczka na Powązki klas 3

62

Wycieczka na Cmentarz na Tarchominie klasach 1, 2

63

Alfik matematyczny kl. 2 i 3

64

Andrzejki  - lata 20

65

Pamiętamy 100 lecie Odzyskania Niepodległości

Festiwal Pieśni Patriotycznej z gawędą historyczną

66

ok.1 listopada

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Zaduszki klasa VII a i VII b

67

ok. 11 -11-2018 ( 9 i 12 listopada)

Święto Odzyskania Niepodległości  ( w ramach projektu „Niepodległa” kotyliony, konkurs na dekoracje klas, koncert pieśni patriotycznych -  uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych, quiz „ „100 dat na stulecie”.

68

Termin ustala organizator

Współpraca z zespołem językowym w organizacji Dzielnicowego  Konkursu Recytacji w języku polskim i językach obcych.

69

LISTOPAD

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Maks komputerowy

70

Mistrz wiedzy matematycznej

71

Alfik matematyczny

72

5-11.11.2018

ZESPÓŁ SPORTOWY

Unihokej dziewcząt WOM SSP- rocznik 06 i młodsi oraz uczniowie z rocznika 06 i młodsi

73

12-16.11.2018

Unihokej chłopców WOM SSP- rocznik 06 i młodsi oraz uczniowie z rocznika 06 i młodsi

74

20-21.11.2018

Unihokej dziewcząt WOM GIM-rocznik 03-05, Vll/Vlll i 3G.

75

22-23.11.2018

Unihokej chłopców WOM GIM--rocznik 03-05, Vll/Vlll i 3G.

76

28.11.2018 finał 30.11.2018

Tenis stołowy dziewcząt WOM SSP- rocznik 06 i młodsi oraz uczniowie z rocznika 06 i młodsi

77

29.11.2018 finał 30.11.2018

Tenis stołowy chłopców WOM SSP- rocznik 06 i młodsi oraz uczniowie z rocznika 06 i młodsi

78

Termin do ustalenia

Edukacja zdrowotna w klasach 1-3 pt. „Kształcenie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych”

79

Cały XI.

ZESPÓŁ PSYCHOLOIGICZNO –WYCHOWAWCZY

Pilotowanie Aneksu do WZO

80

XI.

Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej:

 (ZESPÓŁ)

81

cały. XI

na G.W

Zorganizowanie zajęć w klasach III, IV-VI, VII-VIII SSPi III gim.   na temat profilaktyki zachowań i wypowiedzi wulgarnych  w obszarze relacji męsko damskich, propagowanie delikatności i kultury w obszarze relacji chłopak dziewczyna, oraz ogólnie kultury osobistej w tematyce seksualności (spotkania z rodzicami w III kl., z uczniami w pozostałych klasach) 

82

23 – 27 XI

Zorganizowanie zajęć z doradztwa i poradnictwa zawodowego dla III klasy gimnazjum (współpraca z PPP nr 21, p. Gruca)

GRUDZIEŃ

83

GRUDZIEŃ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Impreza świąteczna

84

Jasełka i wigilie klasowe w klasach 0-3

85

Puławy – wyjazd klas 3

86

Mikołajki klasowe

87

Połowa grudnia

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Szkolny etap konkursu „Ortografia na medal” dla klas IV-VIII i gimnazjum.

88

Termin ustala organizator

Konkurs „Alfik Humanistyczny”

89

Ok.18 – 12-2018

Przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia – klasy 4 a i 4 b

90

GRUDZIEŃ

ZESPÓŁ

JĘZYKOWY

Kl. 0-III program świąteczny

91

Wg informatora

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Bóbr

92

Według informatora Kuratorium Oświaty

Rejonowy etap przedmiotowych konkursów kuratoryjnych dla uczniów klas VI i III G – w zależności od wyników etapu szkolnego

93

4.12.2018

  

ZESPÓŁ SPORTOWY

Tenis stołowy dziewcząt WOM GIM-rocznik 03-05, Vll/Vlll i 3G.

94

5.12.2018

Tenis stołowy chłopców WOM GIM-rocznik 03-05, Vll/Vlll i 3G.

95

Termin do ustalenia

Wyjście z dziećmi na Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza SP

96

Termin do ustalenia

Mikołajkowe zawody sportowe klas młodszych 1-3. Wyścigi rzędów

97

01.12.2018 r.

Turniej Rodzinny przeznaczony dla uczniów naszej szkoły

98

Cały  XII

ZESPÓŁ PSYCHOLOIGICZNO –WYCHOWAWCZY

 Pilotowanie Aneksu do WZO

  (PROFILAKTYKA)

99

Pierwszy tydzień .XII

Współprzygotowanie Imprezy Grudniowej w miejsce Kiermaszu

Oparta na przygotowaniu  wspólnych działań rodziców i uczniów i nauczycieli nie na kupowaniu. Zadania do wykonania, np. konkurs wykonanych kolęd,  w powiązaniu z Rocznicą Odzyskania  Niepodległości konkurs

 (TRADYCJE)

100

XII, styczeń

Przygotowanie badań przesiewowych grupy ryzyka dysleksji w klasach trzecich SP przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

  „DZIATWA”

101

09.XII

Przygotowanie i Świątecznego Wyjścia szkolnego wolontariatu do ZOL z upominkami i kolędami.

TRADYCJE/ WARTOŚCI)

STYCZEŃ

102

STYCZEŃ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Zimowe sporty klasy 0-3

103

Konkurs matematyczny w klasach 2

 104

Konkurs ortograficzny klas 3

105

Bal karnawałowy klas 0-3

106

Bezpieczne ferie klasy 0-3

107

Termin ustala organizator

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Hieronymus – Konkurs wiedzy biblijnej dla gimnazjum – etap szkolny.

108

Termin ustala organizator

Konkurs historyczny „Krąg”. 

109

Termin ustala organizator

Przedstawienie klas 6 a i c

110

Początek miesiąca

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Zakończenie I etapu konkursu przyrodniczego – wyłonienie drużyny do reprezentacji szkoły

111

koniec półrocza

Mini-projekt matematyczny dla klas 6 SP

112

Termin do ustalenia

ZESPÓŁ SPORTOWY

Wewnątrzszkolny turniej hokeja na lodzie SP i GIM

113

Termin do ustalenia

„Bezpieczne ferie” - spotkanie  dla klas 1-3 z Policjantem „Borsukiem”

114

Termin ustala organizator

WOŚP

115

Termin do ustalenia

Turniej piłkarzyków

116

02..-15 I

ZESPÓŁ PSYCHOLOIGICZNO –WYCHOWAWCZY

PRZEKRACZANIE PROGÓW EDUKACYJNYCH: -  gimnazjum (zebranie wcześniejszych zgłoszeń) DORADZTWO ZAWODOWE , Cd. Badania przesiewowe klas III pod kątem Grupy Ryzyka Dysleksji

117

Styczeń i luty

Zajęcia warsztatowe na Godzinach Wychowawczych na temat imponowania innym, zdobywania popularności, pozytywnych liderów, zdobywania potrzebnej pewności siebie, pokonywania  nieśmiałości, zaangażowania, inspirowania i wspierania się nawzajem (w uzgodnieniu z wychowawcami klas)

(PROFILAKTYKA)(WARTOŚCI)

118

..I.

Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Pedagogicznej/ Zebrania rodziców Klasyfikacyjnej, ocena i analiza sytuacji wychowawczej klas

LUTY

119

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Dzielnicowy konkurs OMNIBUS DLA KLAS 2 I 3

120

Konkurs Warszawska Syrenka – eliminacje szkolne

121

Druga połowa lutego

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

122

Termin ustala organizator

Etap dzielnicowy konkursu „Ortografia na medal” dla klas IV-VIII i gimnazjum.

123

Luty - czerwiec

Sejm Dzieci i Młodzieży .

125

LUTY

ZESPÓŁ

JĘZYKOWY

Wyjazd do Włoch (projekt Erasmus)

126

LUTY

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

II etap Maks Komputerowy

127

II etap – Mistrz Wiedzy matematycznej

128

III etap konkursu przyrodniczego – FINAŁ

129

Termin do ustalenia

ZESPÓŁ SPORTOWY

Wewnątrzszkolny turniej dwa ognie SP 4 klasa

130

termin do ustalenia

Dzielnicowy konkurs„Omnibus” kl.II/III

131

Termin do ustalenia

„Walentynki na sportowo” - klasy 1-3

132

LUTY

ZESPÓŁ PSYCHOLOIGICZNO –WYCHOWAWCZY

Zaangażowanie  w rekrutację do klas I, 0.  (Zespół)

133

Ciąg dalszy :  zajęcia warsztatowe na Godzinach Wychowawczych na temat:

 imponowanie innym, zdobywanie popularności, oddziaływania pozytywnych liderów, zdobywania potrzebnej pewności siebie, pokonywania  nieśmiałości, zaangażowania, inspirowania i wspierania się nawzajem (w uzgodnieniu z wychowawcami klas)  (PROFILAKTYKA)(WARTOŚCI)

134

Pilotowanie Aneksu do WSO dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych

135

Badania przesiewowe klas III pod kątem Grupy Ryzyka Dysleksji (PROFILAKTYKA)

MARZEC

136

MARZEC

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Kuchenne rewolucje

137

Śladami wiosny

138

Konkurs przyrodniczy Świetlik

139

Konkurs matematyczny Kangur

 140

Konkurs Warszawska Syrenka – eliminacje dzielnicowe

141

Termin ustala organizator

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Eliminacje dzielnicowe konkursu „Warszawska Syrenka”

142

Termin ustala proboszcz parafii

Rekolekcje wielkopostne.

143

Termin ustala proboszcz parafii

Drogi krzyżowe.

144

21-03-2019

Pierwszy dzień wiosny.

145

MARZEC

ZESPÓŁ

JĘZYKOWY

I etap mini playback show (kl. IV-VIII) – drugi język

146

marzec

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Dzień bezpiecznego Internetu

147

marzec

Konkurs „Kangur 2018” SP

148

14 marca

Dzień liczby pi

149

marzec

Konkurs „Kangur 2018” Gimnazjum

150

marzec

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny  „Lwiątko”

151

marzec

Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

152

23.03.2019r.

ZESPÓŁ SPORTOWY

Mistrzostwa Warszawy Niepublicznych Szkół  Podstawowych – otwarty turniej drużynowy (szachy)

153

Termin do ustalenia

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Turniej w Zbijaka/ Dwa Ognie dla klas 3/4

154

Termin do ustalenia

Igrzyska Zimowe Szkół Niepublicznych

KWIECIEŃ

155

KWIECIEŃ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Śniadania wielkanocne w klasach 0-3

 156

Wycieczki podczas egzaminów klas 8 i 3 gimnazjum

 157

Czas na zdrowie- pierwsza pomoc

158

10-04-2019

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej.

159

15-04-2019

Egzamin w klasie ósmej( język polski).

160

W trakcie egzaminów

ZESPÓŁ

JĘZYKOWY

Tydzień językowy – klasy VII a, b – wyjście do Instytutu Austriackiego oraz Instytutu Cervantesa (w miarę możliwości zarezerwowania terminu)

162

kwiecień

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Konkurs myślenia krytycznego „Cogito 21”

163

07 kwietnia

 Dzień Ziemi – konkurs plastyczny – wystawa prac konkursowych związanych z tematyką ochrony środowiska przyrodniczego.

164

Termin do ustalenia

ZESPÓŁ SPORTOWY

Wiosenne zawody sportowe klas 1-3

165

Termin do ustalenia

Dzielnicowe zawody piłka nożna  dziewczęta SP- rocznik 06 i młodsi oraz uczniowie z rocznika 06 i młodsi

166

Termin do ustalenia

Dzielnicowe zawody piłka nożna chłopcy SP- rocznik 06 i młodsi oraz uczniowie z rocznika 06 i młodsi

167

Termin do ustalenia

„Czas na zdrowie”  - Pierwsza pomoc

168

Termin do ustalenia

Turniej WOM – eliminacje dzielnicowe (szachy)

MAJ

169

MAJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Promocja czytelnictwa „Moja ulubiona książka”

170

Wiosna na talerzu

171

Z wizytą w bibliotece klas 0-1

172

Święto szkoły

173

Dzień Rodzica w klasach 0-3

174

Trzecioteścik w klasie 3

175

Dzień skakanki

176

Historia w kolorach- POZNAJ SWÓJ KRAJ

177

Termin do ustalenia

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Sesja naukowa( debata)

178

Termin ustala proboszcz parafii ( maj/ czerwiec)

I Komunia Święta i rocznica I Komunii Świętej

179

19-25.05

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

Wizyta krajów partnerskich w Polsce – projekt Erasmus

180

Egzamin FCE – kl. VIII/ III G

181

Konkurs piosenki angielskiej – kl. II

182

Egzamin DELF (j. francuski)/ konkurs Frankofonia

183

Maj

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Organizacja Igrzysk Matematycznych

184

Termin do ustalenia

Egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych

185

Termin do ustalenia

Konkurs przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ALBUS

186

Termin do ustalenia

ZESPÓŁ SPORTOWY

Dzielnicowe zawody piłka nożna  dziewczęta i chłopcy GIM-rocznik 03-05, Vll/Vlll i 3G.

187

termin do ustalenia

Dzielnicowe zawody Sportowe „ Maluchy na start”

188

17.05.2019

Turniej  Szachowy o Mistrzostwo STO 2

189

17.05.2019

Święto Szkoły 

190

Termin do ustalenia

Dzień Skakanki

            

CZERWIEC

191

CZERWIEC

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Dzień Dziecka / Sportowy Dzień Dziecka w opiece

192

Obóz naukowy w klasach 1-3

193

Termin do ustalenia( ostatni tydzień roku szkolnego)

ZESPÓŁ

HUMANISTYCZNY

Zakończenie roku szkolnego klasy IIIG i 8 a i b

194

17.06

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

Mini Playback show – kl. III

195

Finał mini playback show – drugi język

196

Termin do ustalenia

ZESPÓŁ SPORTOWY

Sportowy Dzień Dziecka w Opiece Ped.