Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Konferencje
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców EnigmySpołeczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie są szkołami, które aktywnie włączyły się
w proces zmian w oświacie. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice są zgodni co to tego, że funkcjonujący powszechnie system edukacji, wymaga modyfikacji i dostosowania do potrzeb uczniów.

Powtarzające się pytania: co zrobić: by uczniowie byli świadomymi uczestnikami procesu edukacyjnego i jak przejść od kultury nauczania do filozofii uczenia się? zainspirowały nas do pochylenia się nad ocenianiem kształtującym.

Po szkoleniach dla nauczycieli i zapoznaniu uczniów z regułami OK przyszedł czas, by podjąć dialog
z rodzicami, którzy nie powinni być biernymi obserwatorami życia szkolnego. Tak narodził się pomysł zorganizowania 1. w Polsce konferencji o OK dedykowanej rodzicom. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

I tak w sobotę, 16 stycznia 2016r., osoby zainteresowane sposobem oceniania innym niż tradycyjne czwórki, piątki, czy szóstki miały możliwość uczestniczyć w warsztatach: „Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w życiu i w szkole”. Temat okazał się budzić żywe zainteresowanie. W konferencji wzięło udział ponad 140 uczestników: rodziców, dyrektorów, nauczycieli - zarówno tych zaczynających pracę zawodową, jak i tych z dużym doświadczeniem.

Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji CEO, wygłosił inauguracyjny wykład „Dlaczego OK?”, w którym przybliżył najważniejsze zasady oceniania kształtującego. Podkreślał, jak ważna dla ucznia jest zmiana tradycyjnego systemu oceniania, jak wiele zalet ma ocena, polegająca na wyjaśnianiu uczniom celów uczenia się, określaniu kryteriów sukcesu i na dawaniu informacji zwrotnej.

Ciekawym doświadczeniem dla uczestników konferencji była druga część spotkania, poprowadzona przez dwie trenerki: Danutę Sternę oraz Edytę Wąsik.

Uczestnicy konferencji mogli doświadczyć tego, jak w praktyce wyglądają zajęcia prowadzone zgodnie z zasadami OK i porównać je do tych, które znali z czasów, gdy sami byli uczniami.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „OK w klasie szkolnej”. Do dyskusji o różnych aspektach wdrażania OK, oceniania uczniów, istoty motywacji zaproszenia zostali przedstawiciele rodziców i nauczycieli z naszych szkół, eksperci z CEO, dyrektorzy. Dyskusja nie byłaby jednak w pełni wartościowa bez głosu uczniów. Dlatego też przed konferencją zostały nagrane ich wypowiedzi, a także sfilmowane lekcje, podczas których stosowane były zasady OK

Uczestniczki debaty wypowiadały się na temat korzyści wprowadzania w szkole oceniania kształtującego, mówiły o trudnościach, z jakimi się spotykały, a także dzieliły się wrażeniami, jak zmieniła się ich praca dzięki wprowadzaniu tego sposobu oceniania.

Ciekawym doświadczeniem była wymiana doświadczeń między rodzicami i nauczycielami. Istotą powodzenia wszystkich zmian, jak podkreślała Danuta Sterna, powinna być spójność działań oraz świadomość konieczności pełnej współpracy i zmierzania w tym samym kierunku. Mamy nadzieję, że spotkania takie jak konferencja 16 stycznia, pozwolą nam ten zamierzony cel osiągnąć.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do:

zapoznania się z wypowiedziami o warsztatach na stronach:

http://sus.ceo.org.pl/sus/o-dzialaniu/aktualnosci/zmieniajmy-szkole-razem-z-rodzicami

https://osswiata.pl/sterna/2016/01/18/czy-dziecko-rodzi-sie-wystopniowane/

oraz obejrzenia filmu:

https://www.facebook.com/zespol.szkol.spolecznych.sto/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:


patroni ocenianie ksztaltujace

 

word Pobierz formularz zgłoszenia na Konferencję

pdf Program konferencji