Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Wizja i misja szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców EnigmyMOTTO SZKOŁY
ŚWIADOMOŚĆ – SZACUNEK - KREATYWNOŚĆ

 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
nie żądajmy lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.


Janusz Korczak

Misja szkoły

Chcemy, żeby nasze szkoły kształciły uczniów tak, aby radzili sobie w nieustannie zmieniającym się świecie oraz odważnie stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest troska o każde dziecko i stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju.

Wizja szkoły

Zespół Szkół Społecznych STO powstał w wyniku aktywności i ogromnego zaangażowania rodziców i nauczycieli lokalnej społeczności. Uczeń w naszej szkole jest przede wszystkim aktywnym uczestnikiem oddziaływań wychowawczych, a nie biernym odbiorcą edukacji. Nasze szkoły charakteryzuje tworzenie dobrej szansy edukacyjnej każdemu uczniowi oraz staranne wychowanie, które jest podstawą rozwoju każdej osoby ku wartościom.

Nasze szkoły w lokalnym środowisku są postrzegane jako instytucje przyjazne, radosne i twórcze, gdzie każdy uczeń odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. Szkoła to miejsce gdzie młody człowiek poznaje smak sukcesu indywidualnie i w pracy zespołowej, ale również mierzy się z porażkami przygotowując się do pełnego i aktywnego życia.

Realizując wizję szkoły kształtujemy w naszym środowisku wybrane wartości:

- odpowiedzialność – sprzyja efektywnej nauce dzięki różnym zobowiązaniom, które uczniowie świadomie podejmują i ponoszą konsekwencje;

- uspołecznienie – szkoła funkcjonuje dzięki wspólnej aktywności rodziców i nauczycieli, dzięki tej wartości uczniowie są otwarci na siebie nawzajem i udzielają się na rzecz innych;

- dzielność – uczeń potrafi radzić sobie z różnymi przeciwnościami i porażkami, ale też wyznacza sobie cele i konsekwentnie do nich zmierza;

Zadania wychowawcze

Praktykowanie naszych wartości w codziennym życiu szkoły.

 

Absolwent

 

naszej szkoły powinien być człowiekiem świadomym, kreatywnym, szanującym siebie i innych.

Szkoła pomaga uczniom rozwijać te cechy w różnych obszarach życia, z których najważniejsze to wykształcenie, rozwijanie osobowości oraz otwarcie na świat.

 

1. WYKSZTAŁCENIE

 

 • poszukiwanie wiedzy, świadomość swoich umiejętności oraz możliwości,;
 • umiejętność planowania i organizacji nauki - odpowiedzialność za proces uczenia się;
 • umiejętność formułowania argumentów i wyciągania wniosków z dyskusji;
 • dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i nauki na kolejnym etapie edukacji;
 • przestrzeganie kultury języka polskiego; -posługiwanie się nowoczesnymi technologiami;
 • znajomość języków obcych;

 

2. ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

 

 • samodzielność w działaniu, podejmowaniu właściwych decyzji;
 • odpowiedzialność za własne wybory;
 • kreatywność i zaradność w trudnych sytuacjach;
 • kultura osobista;
 • pracowitość, solidność;
 • przyzwoitość, rzetelność;
 • asertywność;
 • przestrzeganie ustalonych zasad;
 • zaangażowanie w podejmowane działania;
 • przygotowanie do wystąpień publicznych, umiejętność autoprezentacji;
 • docenianie i rozwijanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia;

 

3. OTWARCIE NA ŚWIAT

 

 • otwartość na wiedzę, nowe doświadczenia, kontakty i współpracę z ludźmi,
 • szacunek do innych ludzi, ich pracy, odmienności i rozumienie potrzeb bliźnich;
 • umiejętność stawiania czoła „złym wpływom”,
 • świadomość przynależności narodowej, wykształcona postawa patriotyczna.