Gra w szachy charakteryzuje się wyjątkowymi walorami edukacyjnymi, wychowawczymi i rozrywkowymi. Uczy myślenia logicznego i analitycznego, rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, ćwiczy pamięć i wyobraźnię przestrzenną, stymuluje rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka, a nawet pomaga osiągać lepsze wyniki w nauce. „Królewska gra” koreluje humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi oraz kształceniem pozytywnych cech osobowości, takich jak cierpliwość, odwaga, wytrwałość, odpowiedzialność, uczciwość i szacunek wobec innych.

Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka (logiczno-matematycznej i przestrzennej).  
Szachy to jednak nie tylko nauka – jest to również sport, umożliwiający najlepszym sięganie po najwyższe laury oraz wspaniała rozrywka dla graczy na wszystkich poziomach zaawansowania. Jak powiedział jeden z naszych uczniów: „Każda partia jest jak nowa przygoda”.
Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania... wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzania do systemów oświaty państw członkowskich programu „szachy w szkole”.

    Nasza szkoła szczyci się pionierstwem na tym polu – zajęcia szachowe zarówno w formie obowiązkowej (w klasach 1-4 SP), jak i dodatkowej (SP i gimnazjum) prowadzone są tu od lat, a królewska gra w różnych swych przejawach trwale i żywo wpisuje się w szkolną tradycję. Społeczna Szkoła Podstawowa była współorganizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Metodycznej „Szachy w Szkole” w 2009 roku, organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski Szkół Niepublicznych w Szachach oraz licznych turniejów różnego szczebla.
Od września 2008 roku zajęcia szachowe w szkole (obowiązkowe i dodatkowe) prowadzone są w oparciu o rekomendowany przez Polski Związek Szachowy autorski program nauczania gry w szachy w szkole, którego celem jest nie tyle szybkie wytrenowanie zawodników, co przede wszystkim wspieranie ogólnego rozwoju edukacyjnego, społecznego i emocjonalnego uczniów. Szkolną tradycją stały się turnieje szachowe, odbywające się w jedną sobotę każdego miesiąca, uczniowie obu naszych szkół uczestniczą również w licznych turniejach zewnętrznych, zdobywając kategorie, puchary i medale na szczeblu dzielnicy, miasta i województwa.
Centralnym i ulubionym turniejem szachowym naszej społeczności szkolnej jest bez wątpienie doroczny Białołęcki Turniej Rodzinny, który odbywa się w naszej szkole w maju. To wyjątkowa impreza, w której oprócz uczniów mogą brać udział (i jest to promowane) także ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni i bliscy. Zdarzało się już, że brały w nim udział trzy pokolenia rodziny! W ten sposób szachy w naszej szkole integrują, uczą i bawią nie tylko całe klasy, ale i znaczną część szkolnego środowiska.

DSC 0174

DSC 0202

DSC 0924

DSC 0937

Poniżej do pobrania prezentacja:

Gra w szachy jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny

 

 

 

logo1