Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Organizacja szkoły

Godziny lekcji (bo dzwonków nie mamy!)

Lekcja Poniedziałek – piątek
1 8:00-8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:50 – 13:35
7 14:00 – 14:45
8 15:00 – 15:45
9 15:50 – 16:35

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021 roku
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
  • 8-10 września 2020 – Zebrania informacyjne – przedstawienie kalendarza roku szkolnego, regulaminu szkoły, WZO, informacji klasowych.  
  • 19 października 2020 (poniedziałek) Dzień otwarty. 
  • 17-19 listopada 2020 Zebrania dotyczące propozycji ocen za pierwszy semestr, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną. Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.  
  • 15-17 grudnia 2020 – Zebrania dotyczące ocen z przedmiotów za pierwszy semestr. 
  • 22 lutego 2021 (poniedziałek) Dzień otwarty dotyczący spraw wychowawczych oraz postępów w nauce. 
  • 22 marca 2021 (poniedziałek) Dzień otwarty dotyczący spraw wychowawczych oraz postępów w nauce. 
  • 29 kwietnia 2021 (poniedziałek) Dzień otwarty dotyczący wyników śródsemestralnych.  
  • maj 2021 (konkretna data do ustalenia po ogłoszeniu terminów egzaminów klas 8) – Zebrania dotyczące przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego, zagrożenia oceną niedostateczną.  

Pobierz harmonogram spotkań z rodzicami w PDF.