Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Agnieszka Piskorska

Agnieszka Piskorska jest filologiem języka polskiego ze specjalnością nauczycielską. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i zarządzanie oświatą. Jest egzaminatorem OKE Warszawa, przewodniczącą Rejonowych Komisji Konkursów z Języka Polskiego oraz współautorką interdyscyplinarnego i innowacyjnego programu nauczania oraz podręcznika Art-Info. Ukończyła liczne kursy i formy doskonalenia w zakresie edukacji niepublicznej, umiejętności kierowniczych i interpersonalnych – w tym trzyletni cykl Szkoły Menadżerów Oświaty.

Pracę w szkole rozpoczęła w 2003 roku w publicznym gimnazjum w Siedlcach, a następnie od 2005 roku związała się ze szkołami Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Przez wiele lat
łączyła obowiązki nauczyciela języka polskiego i wicedyrektora szkoły, dbając o wysoki poziom procesów dydaktycznych i poszukując nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Od września 2014 roku dołączyła do grona Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO w Warszawie, gdzie pełniła funkcję wicedyrektora. Od  września 2023 roku pełni funkcję p.o dyrektora szkoły.  W swojej pracy łączy zamiłowanie do szeroko pojętej myśli humanistycznej z ciekawością świata i poszukiwaniem człowieka w ludziach.

Prywatnie miłośniczka podróży w nieznane, Mazur i słowa pisanego.