Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Dorota Adamowicz

Zamiłowanie do nauki języków obcych przekuła w swój zawód i sposób na życie, kończąc filologię angielską ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.

Ze szkołą na Dziatwy związana od 2012 roku. W swojej codziennej pracy dba, aby jej lekcje angażowały wszystkie zmysły uczniów, a przede wszystkim, aby były efektywne. Nauczanie jest dla niej nieustającą przygodą, podczas której zaraża się od swoich podopiecznych entuzjazmem i kreatywnością. Odczuwa ogromną satysfakcję, gdy jej uczniowie, mijając ją na korytarzu, z daleka wołają „Hello teacher!”.