Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

9:00 - 14:00

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Edyta Trzaskulska

Edyta Trzaskulska jest nauczycielem matematyki. Swoje kwalifikacje zawodowe zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na  Wydziale Matematyki i Informatyki w zakresie nauczania matematyki i informatyki oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych, gdzie ukończyła kierunek Matematyka  

Jako nauczyciel pracuje od roku 1992. Doświadczenie zawodowe zdobyła ucząc dzieci i młodzież w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej, liceum oraz na studiach wyższych. 

Ze Społeczną Szkołą Podstawową jest związana od roku 2006.  Pani Edyta Trzaskulska od kilku lat pełni rolę egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.  Jest nauczycielem dyplomowanym.