Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Justyna Wojciechowska

Absolwentka Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 roku pracuje w różnych placówkach opiekuńczo-oświatowych. Aktualnie studentka na swojej Alma Mater na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Chętnie szukająca nowej, aktualnej wiedzy i umiejętności.
Prywatnie uwielbia robótki ręczne i czytanie różnorodnej literatury.