Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Krystyna Lewandowska

Nauczyciel przyrody i biologii w SSP nr 2 od 2001 roku. Z wykształcenia ichtiolog. Doskonaliła swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Ukończyła Podyplomowe Studia “Woda i środowisko” na Akademii Rolniczej we Wrocławiu przy współpracy z Uniwersytetem w Hanowerze i Uniwersytetem w Wageningen, Podyplomowe Studia w zakresie nauczania biologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Nauczania Przyrody na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestniczy w międzynarodowym programie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Inquiry-Based Science Education (IBSE) oraz programie CNK Nauczyciel odkrywcą.

Współorganizator Dzielnicowego Konkursu Przyrodniczego dla szkół Dzielnicy Białołęka.Koordynator zespołu matematyczno-przyrodniczego, opiekun Samorządu Uczniów klas IV–VI, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Tutor.

Zainteresowania: nanotechnologia, inżynieria genetyczna, podróże … w czasie.

Zapraszamy do lektury wywiadu.