Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Małgorzata Brzezińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.