Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Maria Kaznowska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej, nauczycieli języka francuskiego i nauczycieli języka hiszpańskiego. Współinicjatorka Koła Terenowego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego i współzałożycielka Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w 1989 r. W latach 1990 – 1995 przewodnicząca Rady Rodziców, w latach 1992-1995 wicedyrektor administracyjny, w latach 1995 – 2000 dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Od roku 1995, z dwuletnią przerwą, nauczycielka języka francuskiego a od września 2012 również nauczycielka języka hiszpańskiego. Mama trojga absolwentów Społecznej Szkoły Nr 2 i Społecznego Gimnazjum Nr 333.