Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Renata Morawska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Ze Szkołą Społeczną związana od 15 lat. W pracy z dziećmi i młodzieżą pokazuje prawdę, uczy miłości i stara się zapalać iskierki wiary. Uczenie dzieci daje jej zarówno satysfakcję, jak i przybliża do Boga. Lubi rozmawiać z ludźmi, potrafi słuchać. W wolnych chwilach relaksuje się , pielęgnując ogród. Prywatnie żona i mama dwóch synów, którzy są dla niej wyzwaniem.