Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Biblioteka szkolna

Ważnym elementem każdej szkoły podstawowej, szkolnego systemu kształcenia i wychowania jest biblioteka szkolna. Nasza biblioteka służy uczniom, nauczycielom i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Udostępniamy książki, lektury, poradniki, słowniki i inne źródła informacji. 

Nasza biblioteka na przestrzeni lat zmieniała swoją siedzibę. Obecnie znajduję się ona w byłym radiowęźle. Przez cały okres działalności biblioteka systematycznie zwiększała swoje zbiory. 

W naszej bibliotece znajduje się również miejsce, gdzie można usiąść, poczytać a przede wszystkim odpocząć. 

Godziny otwarcia biblioteki:

  • Poniedziałek 8-14
  • Środa 9:50-12:50
  • Czwartek 8:50-12:50
  • Piątek 9:50-12:50

Zwrot książek do 10 czerwca.

Biblioteka mieści się w dawnym radiowęźle, przy zejściu do szatni i na stołówkę. W bibliotece czeka na Was Pani Justyna Radecka.

Przeprowadzka biblioteki wspólnymi siłami Pań Moniki Kopyckiej, Moniki Vasquez, Anny Kossakowskiej i Justyny Radeckiej. Dziękujemy również Panu Wiesławowi Hejko za remont pomieszczenia! Nowa biblioteka miała swoją premierę we wrześniu 2020.