Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 realizowane przez nauczycieli ze szkoły

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 realizowane w szkole przez zewnętrznych nauczycieli

  • Basen – poniedziałek, g. 12:30-15
  • Ceramika – poniedziałek g. 15:00
  • Sekcja Judo – poniedziałek g. 14:45 oraz 15:45, środa g. 15:45
  • Twórcze myślenie – wtorek g. 13:45, 14:35, 15:35 oraz czwartek g. 14:35, 15:35
  • Karate – wtorek g. 16:00, piątek g.16:00
  • Piłka nożna – piątek g. 14:00
  • Poradnia Dziatwa – poniedziałek-piątek w godzinach pracy poradni

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8 realizowane w szkole przez zewnętrznych nauczycieli

  • Judo
  • Twórcze myślenie (dodatkowo płatne)