Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 realizowane przez nauczycieli ze szkoły

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 realizowane w szkole przez zewnętrznych nauczycieli

  • Basen – poniedziałek, g. 12:30-15
  • Ceramika – poniedziałek g. 14:30-15:15 oraz 15:20-16:05
  • Twórcze myślenie – wtorek g. 13:45-14:30, 14:30-15:25 oraz środa g. 12:45-13:30, 13:45-14:30
  • Karate – wtorek g. 16:00, piątek g.16:00
  • Piłka nożna – wtorek 15:00-16:00 oraz piątek 15:45, 16:30
  • Poradnia Dziatwa – poniedziałek-piątek w godzinach pracy poradni

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8