Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Patron szkoły

8 maja 2015 roku w wyniku głosowania ogromną przewagą głosów na naszych patronów zostają polscy matematycy, zwycięzcy Enigmy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

Dlaczego właśnie oni? Fragmenty uzasadnienia:

 • Miłość do ojczyzny – patriotyzm, kreatywność, skromność – umiejętność realizacji wielkich projektów bez zbędnego rozgłosu, praktyczna umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy;
 • Dokonania kryptologów są dowodem na to, że wielcy Polacy to również ci, którzy potrafią dla naszego kraju żyć i dokonywać przełomowych odkryć. “II wojnę światową wygrali mózgowcy. (…) Wojny nie wygrali ci, którzy uczyli musztry ub ci, którzy machali szabelką, ale ci, którzy myśleli” (prof. Jacek Wiesołowski)
 • Marian Rejewski urodzony w Bydgoszczy, Jerzy Różycki pod Kijowem, Henryk Zygalski w Poznaniu – wszyscy spotkali się na Uniwersytecie Poznańskim. Żaden nie był urodzonym warszawiakiem, ale ich unikalne umiejętności zostały w pełni wykorzystane dopiero w stolicy – sytuacja analogiczna, jak w przypadku większości białołęczan, rodziców naszych uczniów.
 • Uczniowie pragnący poznać osiągnięcia pogromców Enigmy rozszerzą swoją wiedzę matematyczną i historyczną, a wzorując się na nich z pewnością osiągną sukcesy w wielu dziedzinach. Ponadto znajomość faktów nt. złamania Enigmy pozwoliłaby naszym uczniom i absolwentom być dobrymi ambasadorami Polski, którzy potrafiliby przekazać informację o rzeczywistym wkładzie Polaków w zwycięstwo w II wojnie światowej (często świadomie, rzadziej nieświadomie pomijanym).
 • Ponadto, oprócz aspektu historycznego, przełomowe odkrycia naszych Patronów zachowują aktualność w XXI wieku – czasie, kiedy tworzenie rzeczy unikalnych w oparciu o nowoczesne technologie i zaawansowane know-how pozwala budować silną pozycję kraju we współczesnym świecie, co powinno w przyszłości być zadaniem absolwentów naszych szkół.
 • Matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, pracowali w zespole i jako zespół odnieśli sukces. Tę wartość chcemy w sposób szczególny wyeksponować, niezależnie od matematycznego geniuszu polskich kryptologów. Każdy z nich był inny, posiadał inne umiejętności, wnosił inną wartość do wspólnego dzieła.
 • Umiejętność współpracy w zespole, budowanie świadomości, że każdy człowiek jest ważny stanowią integralny i jeden z głównych elementów programu wychowawczego naszej szkoły.

20 maja 2015 odbyła się uroczystość nadania sztandarów naszej szkole, na których – oprócz naszych patronów – umieściliśmy też najważniejsze dla nas wartości: Uspołecznienie, Odpowiedzialność i Dzielność (przeczytaj więcej na: Wizja i misja szkoły).

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Janina Sylwestrzak – córka Mariana Rejewskiego, Maria Bryschak – siostrzenica Henryka Zygalskiego oraz Jerzy Palluth – syn Antoniego Pallutha, właściciela fabryki AVA, w której wyprodukowano repliki maszyny szyfrującej Enigma. Następnie z interesującym wykładem inauguracyjnym Wkład Polaków w dziele złamania szyfru Enigmy i jego wpływ na losy II wojny światowej wystąpił pułkownik Jerzy Lelwic, kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Po wykładzie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandarów pocztom sztandarowym złożonym z uczniów szkoły podstawowej i istniejącego wtedy gimnazjum. Przekazanie sztandarów zostało poprzedzone uroczystym wbiciem w ich drzewce pamiątkowych gwoździ. Aktu tego dokonali: dyrektor szkół, prezes zarządu szkół, pani Maria Kaznowska – przewodnicząca Kapituły nadania szkołom imienia, pomysłodawcy imienia szkół – państwo Bogusława i Marek Orłowscy, Prezes Zarządu Głównego STO – pan Zygmunt Puchalski, pani Janina Sylwestrzak, pani Maria Bryschak, w imieniu pana Janusza Różyckiego – pan Marcin Sikorski, pan Jerzy Palluth, w imieniu instytucji i jednostek Wojska Polskiego – płk Marcin Szaro z Narodowego Centrum Kryptologii, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i społeczności szkolnej – państwo Monika i Ryszard Lewińscy. Następnie odbyła się prezentacja sztandarów oraz odczytanie ich symboliki przez panią dyrektor Annę Strubińską.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było ślubowanie przedstawicieli poszczególnych klas:

„My uczniowie ślubujemy:

 • być wierni tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą; 
 • pracą, nauką i wychowaniem potwierdzić, że jesteśmy pokoleniem patriotów; 
 • będziemy wierni postawom naszych patronów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego;
 • będziemy dbać o dobre imię szkoły, stać na straży wartości wypisanych na sztandarze.”

Następnym punktem uroczystości był wykład prof. Wojciecha Guzickiego, matematyka i kryptologa O otwieraniu Sezamu przez Ali-Babę. Po wykładzie z krótkimi przemówieniami wystąpiły matki chrzestne sztandarów Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego i Maria Bryschak, siostrzenica Henryka Zygalskiego. Później w imieniu Zarządu Głównego STO wystąpił prezes Zygmunt Puchalski. Przemówił do zgromadzonych, a następnie wręczył Srebrne Odznaki STO zasłużonym nauczycielkom: Izabeli Budzyńskiej, Beacie Kempińskiej, Małgorzacie Kosieniak i Ewie Snuszce. Uroczystość urozmaicona została występem przygotowanym przez uczniów klasy 1 gimnazjum.