Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Organizacja szkoły

Godziny lekcji (bo dzwonków nie mamy!)

Lekcja Poniedziałek – piątek
1 8:00-8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:50 – 13:35
7 14:00 – 14:45
8 15:00 – 15:45
9 15:50 – 16:35

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022 r.
Plenerowa impreza szkolna 24 września 2022 r.
Święto zmarłych – dni wolne od zajęć 31 października – 1 listopada 2022
Święto niepodległości – dzień wolny od zajęć 11 listopada 2022
Myślenie krytyczne – konferencja w dzielnicy 26 listopada 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022- 31.12.2022
Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023
Ferie zimowe 13-26 lutego 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023
Święto pracy, 3 maja, dni wolne od pracy, zajęć 1-5 maja 2023
Egzaminy CKE dla uczniów klas VIII SP

Wyniki egzaminów 3 lipca 2023 wydanie zaświadczeń do 6 lipca 2023

23, 24, 25 maja 2023
Zielona szkoła 22-26 maja 2023
Boże Ciało – dni wolne od zajęć 8-9 czerwca 2023
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.

Podział roku szkolnego na semestry:

I semestr: 1.09.2022 – 12.02.2023

Ferie zimowe: 13 – 26.02.2023

II semestr: 27.02.2023 – 23.06.2023

 

Harmonogram spotkań z rodzicami (zebrania i dni otwarte) w roku szkolnym 2022/23

  1. 5 września 2022 – Zebrania informacyjne – przedstawienie kalendarza roku szkolnego, regulaminu szkoły, WZO, informacji klasowych.
  2. 17 października 2022 – Dzień otwarty.
  3.  21 listopada 2022 – Dzień otwarty.
  4.  12 grudnia 2022 – Zebrania dotyczące propozycji ocen za pierwszy semestr, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną. Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
  5. 16 stycznia 2023 – Zebrania dotyczące ocen z przedmiotów za pierwszy semestr.
  6.  27 marca 2023 – Dzień otwarty dotyczący spraw wychowawczych oraz postępów w nauce.
  7.  24 kwietnia 2023– Dzień otwarty dotyczący wyników śródsemestralnych.
  8.  15 maja 2023 – Zebrania dotyczące przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego, zagrożenia oceną niedostateczną.

Kalendarze wydarzeń