Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Organizacja szkoły

Godziny lekcji (bo dzwonków nie mamy!)

Poniedziałek:

8:00-8:45

8:50 – 9:35

9:45 – 10:30

10:35 – 11:20

11:25 – 12:10

12:35 – 13:20

13:45 – 14:30

14:35 15:20

15:25 – 16:10

Wtorek-Piątek:

8:00-8:45

8:50 – 9:35

9:50 – 10:35

10:45 – 11:30

11:40 – 12:25

12:50 – 13:35

14:00 – 14:45

15:00 15:45

15:50 – 16:35

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

TERMIN

OPIS

4 września 2023 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
23 września 2023 Plenerowa impreza szkolna
1 – 5 listopada 2023 Święto zmarłych – dni wolne od zajęć dydaktycznych
13 listopada 2023 Szkolny Dzień Niepodległości
25 listopada 2023 Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły
20 grudnia 2023 (godz. 8 – 12) Wigilie klasowe
20 grudnia 2023 (godz. 16 -18) Kiermasz świąteczny
22.12.2023- 01.01.2024 Zimowa przerwa świąteczna
8 stycznia 2024 Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji semestralnej
15 – 28 stycznia 2024 Ferie zimowe
26 lutego – 1 marca 2024 Zimowe Igrzyska STO
28 marca -2 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
15 -19 kwietnia 2024 Zielona szkoła klasy 7
1 – 5 maja 2024 Święto pracy, 3 maja, dni wolne od pracy
14, 15, 16 maja 2024 Egzaminy CKE dla uczniów klas VIII SP

Wyniki egzaminów i wydanie zaświadczeń do 3 lipca 2024

Termin dodatkowy  E8 – 10,11,12 czerwca

13-17 maja 2024 Zielona szkoła kl. 1-6
25 maja 2024 Komunia klas 3
30-31 maja 2024 Boże Ciało, dni wolne od zajęć dydaktycznych
17 czerwca 2024 Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej
18 czerwca 2024 „Dziatewki”
21 czerwca 2024 Zakończenie roku szkolnego

 

Podział roku szkolnego na semestry:

I semestr: 4.09.2023- 08.01.2024                                                                                            

II semestr: 19.01.2024 – 21.06.2024

 

Harmonogram spotkań z rodzicami (zebrania i dni otwarte) w roku szkolnym 2023/24 w klasach 0-3

12 września 2023 – Zebrania informacyjne – przedstawienie kalendarza roku szkolnego, regulaminu szkoły, WZO, informacji klasowych.

10 października 2023 (wtorek) – Dzień otwarty.

14 listopada 2023 (wtorek) – Zebrania dotyczące bieżących spraw wychowawczych, klasowych i organizacyjnych.

od 9 stycznia 2024 – Rozmowy indywidualne z rodzicami podsumowujące postępy w nauce w pierwszym semestrze.

5 marca 2024 (wtorek) – Zebrania dotyczące planowanych wydarzeń i działań w drugim semestrze.

16 kwietnia 2024 (wtorek) – Dzień otwarty.

7 maja 2024 – Zebrania dotyczące bieżących spraw wychowawczych i edukacyjnych (m.in. wyjazdu na zielona szkołę).

11 czerwca 2024 – Dzień otwarty.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami (zebrania i dni otwarte) w roku szkolnym 2023/24 w klasach 4-8

13 września 2023 – Zebrania informacyjne – przedstawienie kalendarza roku szkolnego, regulaminu szkoły, WZO, informacji klasowych (środa).

16 października 2023 (poniedziałek) – Dzień otwarty.

20 listopada 2023 (poniedziałek) – Dzień otwarty.

13 grudnia 2023 – Zebrania dotyczące propozycji ocen za pierwszy semestr, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną (środa).

10 stycznia 2024 – Zebrania dotyczące ocen z przedmiotów za pierwszy semestr (środa).

11 marca 2024 (poniedziałek)– Dzień otwarty dotyczący spraw wychowawczych oraz postępów w nauce.

22 kwietnia 2024 (poniedziałek) – Dzień otwarty dotyczący wyników śródsemestralnych.

08 maja 2024 – Zebrania dotyczące przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego, zagrożenia oceną niedostateczną (środa).

Kalendarze wydarzeń