Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Tutoring

 

Tutoring

Co to jest tutoring szkolny?

Tutoring wcale nie jest czymś nowym, chociaż jest niesłusznie trochę zapomniany. Wprowadziły go już wiele wieków temu takie uczelnie jak Oxford czy Cambridge. Można powiedzieć, że tutoring polega na współpracy w relacji mistrz-uczeń, chociaż wcale nie chodzi o to, by naśladować mistrza – ma on pomóc znaleźć uczniowi drogę, którą ten pójdzie samodzielnie.

Oprócz tego tutoring ma też inną wartość dla uczniów, której nie podaje się w definicjach – tutor to dorosły, z którym można otwarcie porozmawiać. Nie jest nauczycielem, rodzicem, a kimś z zewnątrz, kto patrzy na zainteresowania i osobowość młodej osoby, a nie na jej oceny. Tutor słucha o celach, marzeniach i pasjach młodego człowieka i korzystając ze swojej wiedzy i doświadczeń, pomaga je realizować. Można powiedzieć, że to relacja partnerska mimo różnicy wieku.

Czy tutoring to korepetycje?

Nie! Chociaż tutoring może mieć na celu poprawienie ocen, to nie musi wiązać się ze szkołą. To przede wszystkim czas dla ucznia, czas na rozwijanie zainteresowań czy poprawę tych elementów, na których jemu zależy. Może zdarzyć się, że na tutorialach rozwija się wiedzę i umiejętności, które pozwalają podnieść oceny, ale nie jest to konieczne. Tutorial ma przede wszystkim owocować tym, że dziecko rozwija to, co chce rozwijać i zaczyna myśleć o swoich marzeniach i zainteresowaniach jako celach. Dziecko chwyta ster i uczy się, jak dopłynąć do celu. Cel zależy od niego – a tutorial może pomóc też ten cel wyznaczyć.

Czym różni się bycie tutorem od bycia nauczycielem?

Zapytaliśmy o to naszych tutorów, którzy są jednocześnie nauczycielami.

Jeden z nich powiedział, że bycie nauczycielem jest wtedy trochę łatwiejsze. Prowadzisz z roku na rok dość podobne zajęcia, znasz podstawę, którą musisz wykonać i po pewnym czasie wchodzi ci to już w krew. Tutoring to coś, co przynosi niespodziewane – każde dziecko jest zupełnie inne, ma różne potrzeby, pomysły na siebie – i tutor musi być gotowy się do tego dostosować.

Z drugiej bycie tutorem to też wyzwanie emocjonalne, które przynosi bardzo dużo satysfakcji. Tutoring jest łatwiejszy o tyle, że ma się kontakt z dzieckiem, można poświęcić mu czas, nie nudzić się, przeżywać z nim spełnianie swoich pasji. Trzeba jednak lubić taki bezpośredni kontakt, być trochę ekstrawertykiem. Chociaż nauczyciel też musi lubić przebywać z młodzieżą, przy tutoringu to bardziej relacja 1 na 1. Trzeba być na to gotowym i otwartym.

Jak działa tutoring szkolny?

Tutoring oferujemy głównie klasom 7 i 8.

Żeby przystąpić do tutoringu trzeba napisać esej – to takie zadanie wstępne. Po sprawdzeniu eseju tutor spotyka się z uczniem i omawia plan, regulamin i cel. Uczeń wie, co ma robić i co spotkanie opowiada o swoich postępach. Tutor szuka mocnych stron i talentów ucznia, a uczeń daje się poznać od tej strony, którą chce rozwijać.

Cele są różne – tak jak różni są ludzie. Czasami celem jest napisanie określonej liczby opowiadań, czasem pogłębienie wiedzy z konkretnej dziedziny, np. rozpoznawanie materiałów do zadań technicznych czy zorganizowanie wydarzenia. Wszystko zależy od ucznia, a tutor ma za zadanie mu pomóc.

Spotkania odbywają się co tydzień lub dwa – w zależności od tego, jak umówią się tutor z uczniem. Trwają one około 30 minut. Omawia się wykonane zadania od ostatniego spotkania i planuje następne. To moment, kiedy młody człowiek może opowiedzieć o swoich trudnościach, ale też o tym, co mu się podobało, czego się nauczył. Tutor uważnie słucha, pogłębia informacje, pomaga i wspiera.

Co daje tutoring uczniowi?

  • uczy się wyznaczać cele, realizować swoje pasje i pracować regularnie;
  • rozwija charakter i swoje talenty. Uczeń uczy się dużo o sobie i mierzy się z nowymi wyzwaniami;
  • uczeń czuje, że ma wsparcie kogoś dorosłego, kto jest po to, by go wysłuchać, pomóc. Nie boi się mówić o porażkach, tak jak mówi o sukcesach – pracuje nad swoimi talentami, by dojść do celu;
  • daje też uczniowi moment na bycie przede wszystkim sobą; dostrzega, że szkoła to więcej niż miejsce, gdzie musi spełniać swoje obowiązki; poznaje samego siebie.
  • uczy się współpracy, odpowiedzialności za samego siebie i szczerej rozmowy, wie, że na tutoringu musi pracować, ale wie też, że robi to z korzyścią dla siebie; buduje partnerską relację, która potem owocuje także poza szkołą i w przyszłości – na studiach, w pracy i w rodzinie.

Poznaj naszych tutorów:

Posłuchaj, co o tutoringu mówią nasi absolwenci!

https://www.youtube.com/watch?v=QgEBeXMAjwc