Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

1% – wesprzyj naszą działalność

Statut organizacji pożytku publicznego otrzymaliśmy 23 grudnia 2009 roku.

W latach 2010 – 2019 otrzymaliśmy w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 483 226 PLN, co daje średnio rocznie 48 000 PLN.

Dokonaliśmy wydatków w łącznej kwocie 398 512 PLN na sfinansowanie:

  • stworzenia pracowni fizyczno-chemicznej – 36 666,90 PLN,
  • modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły – 92 780,44 PLN,
  • modernizacji pomieszczenia (sala wykładowa) i zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia nauki języków obcych z wykorzystaniem sprzętów multimedialnych – 15 132,63 PLN,
  • zakupu komputerów do pracowni komputerowej – 58 504,16 PLN,
  • modernizacji pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych – 28 243,46 PLN,
  • modernizacji sali widowiskowej, wymiany podłogi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do pracowni fizyczno-chemicznej, wymiany podłogi w bibliotece, remontu korytarza, zakupu mebli szkolnych – 74 563,81 PLN,
  • zakupu oprogramowania, komputerów, tabletów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu mebli szkolnych, przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej, wykonania sceny w sali widowiskowej, remontu sal lekcyjnych – 43 207,52 PLN,
  • w związku z reformą oświaty, polegającą na przekształceniu szkoły podstawowej sześcioletniej w ośmioletnią, przebudowano sale lekcyjne – 49 417,80 PLN.

Sprzęt IT, który miał być zakupiony z 1% został nabyty z projektów, a środki zgromadzone zostaną włączone na wyposażenie powierzchni wspólnych w ramach budowy przyjaznej przestrzeni poznawczo-relaksującej, która ma wspierać proces integracji społecznej.

Dziękujemy Państwu za hojność i dbałość o wspólne dobro. Wierzymy, że w tym roku również Państwo będziecie wspierać naszą szkołę.

W imieniu uczniów dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

1% można przekazać na SKT nr 5 STO, wpisując nr KRS 0000219778