Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

1,5% – wesprzyj naszą działalność

1,5% można przekazać na SKT nr 5 STO, wpisując nr KRS 0000219778

Szanowni Państwo,

przekazując 1,5% podatku dochodowego, wspieracie Państwo szkołę swoich dzieci. Ze środków, przekazanych przez Państwa w kolejnych latach, mogliśmy poczynić wiele inwestycji, ostatnie z nich to:

 

✅ modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły,
✅ zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia nauki języków obcych z wykorzystaniem sprzętów multimedialnych,
✅ zakup komputerów do pracowni komputerowej,
✅ modernizacja pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych,
✅ modernizacja sali widowiskowej,
✅ wymiana podłogi oraz zakup dodatkowego wyposażenia do pracowni fizyczno-chemicznej,
✅ remont korytarza,
✅ zakup mebli szkolnych,
✅ zakup oprogramowania, komputerów,
✅ przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej,
✅ przebudowanie ostatniego piętra i zainstalowanie wentylacji w sali widowiskowej;

Informujemy, że w roku 2022 otrzymaliśmy z tytułu przekazanego przez Państwa 1% odpisu od podatku dochodowego za rok 2021 kwotę 36.344,20 PLN.

Przekazaną przez Państwa kwotę przeznaczamy na modernizację infrastruktury budynku, w szczególności na remont łazienek.

Dziękujemy Państwu za hojność i dbałość o wspólne dobro. Wierzymy, że w tym roku, również Państwo będziecie wspierać naszą szkołę.

W imieniu uczniów dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

1,5% można przekazać na SKT nr 5 STO, wpisując nr KRS 0000219778

Zarząd Szkoły, Dyrekcja

Nauczyciele, Uczniowie

Modernizacja części wspólnych (2021 rok):

Zarząd Szkoły, Dyrekcja

Nauczyciele, Uczniowie

 

Statut organizacji pożytku publicznego otrzymaliśmy 23 grudnia 2009 roku.

W latach 2010 – 2019 otrzymaliśmy w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 483 226 PLN, co daje średnio rocznie 48 000 PLN.

Dokonaliśmy wydatków w łącznej kwocie 398 512 PLN na sfinansowanie:

  • stworzenia pracowni fizyczno-chemicznej – 36 666,90 PLN,
  • modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły – 92 780,44 PLN,
  • modernizacji pomieszczenia (sala wykładowa) i zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia nauki języków obcych z wykorzystaniem sprzętów multimedialnych – 15 132,63 PLN,
  • zakupu komputerów do pracowni komputerowej – 58 504,16 PLN,
  • modernizacji pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych – 28 243,46 PLN,
  • modernizacji sali widowiskowej, wymiany podłogi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do pracowni fizyczno-chemicznej, wymiany podłogi w bibliotece, remontu korytarza, zakupu mebli szkolnych – 74 563,81 PLN,
  • zakupu oprogramowania, komputerów, tabletów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu mebli szkolnych, przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej, wykonania sceny w sali widowiskowej, remontu sal lekcyjnych – 43 207,52 PLN,
  • w związku z reformą oświaty, polegającą na przekształceniu szkoły podstawowej sześcioletniej w ośmioletnią, przebudowano sale lekcyjne – 49 417,80 PLN.

Sprzęt IT, który miał być zakupiony z 1% został nabyty z projektów, a środki zgromadzone zostaną włączone na wyposażenie powierzchni wspólnych w ramach budowy przyjaznej przestrzeni poznawczo-relaksującej, która ma wspierać proces integracji społecznej.

Dziękujemy Państwu za hojność i dbałość o wspólne dobro. Wierzymy, że w tym roku również Państwo będziecie wspierać naszą szkołę.

W imieniu uczniów dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

1% można przekazać na SKT nr 5 STO, wpisując nr KRS 0000219778