Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zerówka

Zerówka w szkole, czyli…

  • spokojne wejście w nowy etap edukacyjny
  • zajęcia prowadzone przez przedmiotowców
  • uczestniczenie w życiu szkoły
  • wyjazdy na wycieczki razem z klasami 1-3
  • udział w imprezach szkolnych
  • diagnoza wychowawcy, reedukatora i logopedy
  • wsparcie psychologa szkolnego i pedagoga
wychowanie przedszkolne 24h
język angielski 3h (grupy)
w-f zajęcia sportowe
muzyka (rytmika) 2h
religia/etyka 1h

Co daje zerówka w szkole, a co w przedszkolu?

Przedstawiamy rozmowę z Panią Dyrektor Anną Strubińską i Panią Wicedyrektor Agnieszką Piskorską. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże rodzicom podjąć decyzję, którą z opcji wybrać i jak zaplanować sobie cykl edukacyjny dziecka w wieku przedszkolnym. Zapraszamy do lektury.

Kiedy zerówka szkolna?

Na tę opcję najczęściej decydują się rodzice, których dzieci już były w zerówce przedszkolnej i mają świadomość, że jeszcze potrzeba czasu, aby dziecko rozpoczęło naukę szkolną. Chcą też dać im możliwość rozwoju, żeby dziecko nie powtarzało roku w tym samym miejscu.

Jakie zalety ma zerówka w szkole?

Zerówka szkolna daje możliwość kontaktu ze starszymi kolegami i koleżankami. Wchodzi się też powoli w to życie szkolne, a społeczność szkolna powoduje, że aspiracje dziecka stają się już trochę wyższe.

Rola integracji w zerówce szkolnej

U nas w szkole zerówka odgrywa ważną rolę z dwóch powodów. Po pierwsze, wiemy o tym, że z jednej strony to jest grupa zerówkowa, nadal przedszkolna, a z drugiej już przygotowujemy te dzieci do pierwszej klasy. Pomagamy im rozwinąć się emocjonalne i społecznie. Między innymi dlatego nasza grupa zerówkowa idzie w całości razem do pierwszej klasy. W związku z tym moment budowania relacji i pozycji w grupie czy zaznajamiania się ze zwyczajami szkolnymi następuje wcześniej. Wrzesień w pierwszej klasie nie jest już tak straszny. Dzieci znają już budynek szkolny, widują na korytarzach innych nauczycieli, poznają swoją przyszłą wychowawczynię wcześniej. W drugą stronę też to działa: przyszła wychowawczyni wie, że przejmie tę grupę zerówkową i współpracuje z Panią Justyną. Dzięki temu przejście do klasy pierwszej dzieje się w bardzo płynny sposób.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Druga rzecz, którą realizujemy w naszej zerówce, to ścisła współpraca całego grona specjalistów, którzy obserwują dzieci. Jest psycholog, wchodzi drugi nauczyciel i też Agnieszka, która jest nauczycielem opieki pedagogicznej, chodzą do nich, biorą udział w procesie edukacyjnym. Dając rodzicom informację zwrotną – nie tylko od wychowawcy, ale również od Teresy, która przygotowuje wstępną diagnozę gotowości szkolnej – staramy się, żeby była obiektywna: w którym obszarze dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki, a w którym należy go jeszcze wesprzeć. I to się dzieje już tutaj. Niektórym opiniom z przedszkola, które dostajemy w procesie rekrutacji dzieci do nowej klasy pierwszej, brakuje takiego obiektywnego zestawienia. Co innego widzimy, a co innego czytamy.

Mamy porównanie, że w tych klasach, które zaczynają już po naszej zerówce, to mają lżejszy start niż takie budowanie tego od podstaw. To oczywiście się dzieje, bo musi się dziać w tej klasie nowej, natomiast ta adaptacja przebiega szybciej, gdy mają już rok za sobą.

Jakie zalety ma zerówka w przedszkolu?

Domowa atmosfera, domowe obiady, bardziej ciocia niż pani. To na pewno. Oprócz tego to też ważne, aby dziecko, które uczęszczało do przedszkola, miało takie poczucie zamknięcia tego cyklu – i to właśnie spełnia zerówka. Dziecko wie, że zamyka pewien etap i robi to na spokojnie.

Wszystko zależy z jednej strony od potrzeb, możliwości, oczekiwań rodziców, a z drugiej też takiego przemyślenia i planowania. Jeżeli faktycznie planuję, żeby dziecko w tej szkole było, to może warto wtedy rozważyć zerówkę tam. Należy na pewno patrzeć też na potrzeby dziecka. Jeśli zdaje się ono być gotowe do podjęcia edukacji, można zastanowić się już nad zerówką w szkole. Jeśli jednak czujemy, że to jeszcze nie ten moment, pozwólmy dziecku jeszcze dojrzeć w przedszkolnej zerówce. Pamiętajmy przy tym, że ten wrzesień pierwszej klasy to zawsze jest coś zupełnie nowego. Oczywiście w naszej szkole, w tych nowych pierwszych klasach, bardzo stawiamy na pomoc w adaptacji dziecka i to się dzieje, ale po szkolnej zerówce przebiega po prostu szybciej.

Więcej informacji

W razie wątpliwości przypominamy, że w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dziatwa oferujemy diagnozę gotowości szkolnej. Szczegóły znajdą Państwo na Facebooku Poradni: kliknij tutaj.

Poznaj bliżej opiekunów zerówki:

Panią Justynę Powierską.

 

 

 

 

 

 

 

 Panią Agnieszkę Mikołajewską