Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Opieka Pedagogiczna

Dowiedz się, jak funkcjonuje opieka pedagogiczna dla naszych uczniów.

Oferujemy opiekę dla dzieci z klas 1-3 do godziny 18:00 oraz 4-6 do godziny 16:30.

Opieka pedagogiczna dla edukacji wczesnoszkolnej

W celu wspierania integracji międzyklasowej, świetlice łączone są na poziomach – klasy 1 spędzają czas wspólnie, podobnie jak klasy 2 i 3. Każdy z roczników ma przydzielony swoją wspólną salę, a oprócz tego sala widowiskowa jest do dyspozycji wszystkich.

W zależności od liczby klas w danym roczniku, w opiece pedagogicznej do poziomu przypisany jest 1 lub 2 nauczycieli. Opiekunowie świetlicy organizują dzieciom zabawy, ale też pilnują, aby dzieci dotarły na zajęcia dodatkowe, na które są zapisane. Bawimy się różnie – czasami to zabawy okolicznościowe, np. “sprzątanie świata” czy “kolorowa jesień”, a czasami inne aktywności. Pozwalamy też dzieciom na własną inicjatywę. Chcemy, by dzieci mogły rozwijać swoją kreatywność, ale też nie bały się zgłaszać swoich potrzeb i działać w grupie. Świetlica jest wyposażona w materiał plastyczne, przybory sportowe i rozmaite gry, z których dzieci korzystają w ramach czesnego.

Często korzystamy także z uroków pobliskiego Parku Henrykowskiego, który mamy po drugiej stronie ulicy. Dzieci uwielbiają tam spędzać czas, gdzie mogą się wspólnie pobawić i wybiegać.

W czasie nauki zdalnej świetlica także funkcjonowała. Każdego dnia opiekunowie łączyli się na 1h po lekcjach z osobami chętnymi – wspólnie wykonywaliśmy prace plastyczne, gotowaliśmy czy rozmawialiśmy o tradycjach świątecznych. Opiekunowie starali się organizować takie zajęcia, które pozwalały dziecku odpocząć od komputera – dlatego też nie trwały one dłużej.

Jak wygląda odbieranie dzieci ze szkoły?

  • rodzice odbierają dzieci bezpośrednio z sali lub – w przypadku uczniów z klasy 2 i 3 – dzwoniąc domofonem
  • obecnie ze względu na obostrzenia każde dziecko jest odbierane domofonem, dlatego rodzice muszą się przedstawić, Pani Hania w szatni czuwa nad odbieraniem dzieci

Zawsze na początku roku zbieramy karty zgłoszenia do opieki pedagogicznej, w których umieszczone są wszelkie informacje kontaktowe, aby opiekunowie świetlicy mogli w razie potrzeby szybko skontaktować się z rodzicami i opiekunami.

Pracownicy opieki pedagogicznej:

Zajęcia dodatkowe w klasach 1-3

Opieka pedagogiczna dla klas 4-6

Świetlica dla klas starszych spełnia nieco inne funkcje niż ta dla klas młodszych. W opiece pedagogicznej dla klas 4-6 wychowawczynie również proponują różne aktywności dla dzieci, jednak pozwalają im także na samodzielność i inicjatywę. Uczniowie nie mają problemu, by dobrze wykorzystać czas spędzony na świetlicy, nie nudzą się. Często jest to dla dzieci okazja, by swobodnie pobyć ze swoimi kolegami albo wychowawcami, porozmawiać czy pograć razem w gry planszowe. Wychowawcy odpowiadają na potrzeby, które dzieci komunikują. Zdarza się także, że dzieci wykorzystują ten czas na wspólne odrabianie lekcji, pomagają sobie nawzajem w nauce.

W trakcie nauki zdalnej opieka pedagogiczna funkcjonuje w formie godzin konsultacyjnych. Uczniowie mogą zgłosić się do wychowawcy, jeśli potrzebują o czymś porozmawiać. Po lekcjach zalecamy zabawę poza ekranem.

W opiece pedagogicznej klas 4-6 pracują wychowawcy klas 4-8: