Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Poznaj nas

Nasza wizja i misja

Chcemy, żeby nasza szkoła kształciła uczniów tak, aby radzili sobie w nieustannie zmieniającym się świecie oraz odważnie stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest troska o każde dziecko i stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju. Przyjmując patronat Zwycięzców Enigmy, postanowiliśmy promować wartość pracy w zespole oraz wartość nauki akademickiej zaangażowanej w dobro Polski i świata. Dobra współpraca zawsze była dla nas ważna, ale pragniemy, by stała się naszą dewizą. Uczeń w naszej szkole nie jest jedynie przedmiotem oddziaływań wychowawczych, ale przede wszystkim aktywnym uczestnikiem i podmiotem. Więcej informacji.

Wychowanie jest równie ważne, co edukacja

Obok edukacji wychowanie jest niezwykle ważnym zadaniem dla naszej społeczności. Chcemy przygotować uczniów do dalszych wyzwań, które czekają ich po szkole podstawowej, poprzez rozwijanie w nich wartości Uspołecznienia, Odpowiedzialności i Dzielności. Przykładamy do tego wagę nie tylko na godzinie wychowawczej, ale również na innych przedmiotach. Rozwijanie w dzieciach zdolności do współpracy i poczucia bezpieczeństwa w szkole są dla nas niezmiernie ważne – między innymi dlatego od klasy 4 wychowawcy to pedagodzy, psycholodzy. Zapraszamy do serii naszych artykułów o wychowaniu.

received_1328489197324800

Wychodzimy z ławek

Wychodzimy z ławek, otwieramy głowy to nasz szkolny projekt, w którym nastawiamy się na praktyczną naukę, ale także naukę poprzez wszystkie zmysły. Wykorzystaliśmy to także w czasie nauki zdalnej, gdy uczniowie pracowali projektowo, aby odciążyć ich od ciągłej pracy przy komputerze, ale też pozwolić im na współpracę z rówieśnikami w czasie izolacji. Wychodzenie z ławek to nie tylko wstanie z krzesła, ale także wyjścia poza szkołę poprzez liczne współprace z różnymi partnerami, co udaje się realizować także w trakcie nauki zdalnej.

Współpraca z ekspertami psychologii

Wyróżnikiem naszej szkoły jest ścisła współpraca z pedagogami i psychologami – jedni z nich pełnią rolę wychowawcy w naszych klasach 4-8, niektórzy są tutorami, niektórzy terapeutami w przyszkolnej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Dziatwa”. Pozwala nam to dbać o całościowy rozwój dzieci, a także wspomóc ich w trudnościach, które napotykają.