Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Dla ucznia i rodzica

 

Wrzesień, 2023 r.

Harmonogram_etap_rejonowy__języki
Harmonogram_etap_wojewodzki__języki

 

Warszawa, 28 lutego 2023 r.

Dzielnicowy konkurs Tajemnica Enigmy.

Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia, rozwój i doskonalenie matematyczno-logicznego oraz kreatywnego myślenia, trening wytrwałości i umiejętności pracy z danymi, wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej na temat świadomości historycznej okresu międzywojennego oraz szyfrowania i deszyfrowania, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, a także wychowawczy aspekt zdrowej rywalizacji.

Regulamin konkursu.

Księga szyfrów – materiały do nauki.

Zgłoszenie uczestnika. Załącznik 1 i 2.

_______________________________________________________________________

Warszawa, 8 lutego 2023 r.

Powiatowy konkurs literacko-historyczno-plastyczny Zwycięzcy Enigmy w komiksie.                                                       

zakwalifikowane prace

Lista laureatów konkursu Zwycięzcy Enigmy w komiksie z 8.05.2023r.


Serdecznie zachęcamy do udziału w powiatowym konkursie literacko-historyczno-plastycznym Zwycięzcy Enigmy w komiksie.

Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie, ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa.


Celem konkursu jest:

 • rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych;
 • popularyzacja wiedzy na temat życia i pracy naukowej polskich matematyków: Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego;
 • pogłębianie zainteresowań historią Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego;
 • propagowanie wiedzy na temat historii II wojny światowej, a szczególnie roli polskich naukowców w pokonaniu III Rzeszy;
 • rozwijanie kompetencji polonistycznych;
 • rozwijanie kreatywności;
 • rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Adresatem konkursu są uczniowie klasy VII i VII warszawskich  szkół podstawowych.

Uczestników zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem tworzenia komiksów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie i życzymy powodzenia.

Autorkami pomysłu konkursu są nauczycielki języka polskiego Panie Ewa Gierek oraz Sabina Korpysz.

                                                              Ewa Gierek 

                                                              Sabina Korpysz 

                                                              nauczycielki języka polskiego

                                                              w SSP nr 2 STO

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu Zwycięzcy Enigmy w komiksie.
 2. Metryczka pracy konkursowej.
 3. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w konkursie.
 4. Protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.