Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zarząd

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 5 przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO

e-mail: zarzad@sto2.pl

ZARZĄD

 • Marcin Sikorski – Prezes
 • Agnieszka Rysz-Zahradniczek – Wiceprezes
 • Paweł Duliniec – Sekretarz
 • Witold Czyż – Skarbnik
 • Maciej Cybulski
 • Piotr Rembisz
 • Ewelina Skocz
 • Marcin Szyguła
 • Zbigniew Ścisłowski

KOMISJA REWIZYJNA

 • Hubert Anysz
 • Piotr Błasiak
 • Iwona Mężykowska
 • Agnieszka Ślubowska-Jukiel
 • Jerzy Wonka