Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zarząd

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 5 przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO

e-mail: zarzad@sto2.pl

ZARZĄD

 • Zbigniew Ścisłowski – Prezes
 • Paweł Duliniec – Wiceprezes
 • Dorota Olszewska – Sekretarz
 • Witold Czyż – Skarbnik
 • Angelika Polańska-Wasielewska
 • Agnieszka Rysz-Zahradniczek
 • Edyta Duchnowska
 • Marcin Sikorski
 • Dawid Leszczyński

KOMISJA REWIZYJNA

 • Maciej Cybulski – Przewodniczący
 • Piotr Błasiak – Sekretarz
 • Przemysław Madyński