Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Dokumenty wewnątrzszkolne

Rekrutacja

Dokumenty ogólne:

Praca zdalna:

Ocenianie:

Wychowanie:

Organizacja pracy szkoły:

Programy profilaktyczno-wychowawcze dla poszczególnych klas:

Egzamin ósmoklasisty w roku 2023/2024:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

MSCDN: Konkursy kuratoryjne.

KURATORIU: Konkursy kuratoryjne.