Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Rada Rodziców

 


Wprowadzenie

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, które powstało na bazie doświadczeń rodziców starszych klas. 

Celem dokumentu jest pomoc nowym Rodzicom w przyjemnym wdrożeniu się w życie szkoły. 

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje oraz odpowiedzi na pytania, które możecie napotkać.

Podręcznik powstał przy współpracy grupy osób z Rady Rodziców.

Jeśli zauważycie Państwo, że są nie poruszone jakieś ważne kwestie – proszę zgłaszajcie. Podręcznik będzie na bieżąco aktualizowany.

 Życzymy przyjemnej lektury!

Spis treści

 1. Stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)
 2. Rada Rodziców
 3. Rada Rodziców – nasze sukcesy
 4. Pozostawianie dzieci w szkole
 5. Odbiór dzieci i świetlica (opieka pedagogiczna)
 6. Librus
 7. Komunikacja Rodzice vs Szkoła
 8. Obsługa komunikacyjna – ruch wokół szkoły
 9. Obiady
 10. Zajęcia dodatkowe i Zielona Szkoła
 11. Zgubione/znalezione

1. Stowarzyszenie

Szkoła Społeczna i Stowarzyszenie – co to takiego? 

Jesteśmy szkołą społeczną założoną przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Działamy jako Samodzielne Koło Terenowe nr 5 STO. Organem prowadzącym szkołę jest Zarząd, który podejmuje decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Zarząd wybierany jest na 3-letnią kadencję głosami członków Stowarzyszenia. 

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia? 

Członkami stowarzyszenia są m.in.: rodzice, kadra nauczycielska, pracownicy szkoły. Każdy rodzic może zostać członkiem Stowarzyszenia – to bardzo proste – wystarczy pobrać, wypełnić deklarację i złożyć ją w sekretariacie szkoły. Co rok każdy członek opłaca symboliczną składkę członkowską. Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd. Aktualny druk deklaracji znajduje się pod poniższym linkiem na stronie Stowarzyszenia.
Pobierz Deklarację >>> 

Dlaczego warto należeć do Stowarzyszenia? 

Będąc członkiem Stowarzyszenia mamy wpływ na to jak funkcjonować będzie szkoła. Jako rodzice mamy wpływ na określanie kierunków jej rozwoju, chociażby poprzez możliwość wyboru w głosowaniu poszczególnych członków Zarządu szkoły. Każdy rodzic ma prawo do kandydowania do Zarządu Szkoły, Komisji Rewizyjnej i w ten sposób angażować się w rozwój szkoły. Stowarzyszenie tworzy społeczność, w której warto się udzielać.

Będąc członkami Stowarzyszenia zyskujecie Państwo (zgodnie ze statutem – zobacz statut szkoły >>>) prawo do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz zwoływania takich zgromadzeń, składania wniosków dotyczących spraw szkoły, jej usprawnienia czy rozwoju. Od Nas, Rodziców, zależy jak nasza placówka będzie funkcjonować.

Jako Radzie Rodziców zależy nam, aby jak największa liczba rodziców włączyła się aktywnie w działalność naszej społeczności szkolnej, gdyż większa różnorodność doświadczeń oraz umiejętności poszczególnych rodziców z pewnością będzie wartością dodaną.


 1. Rada Rodziców

Rada Rodziców to organizacja wewnątrzszkolna.

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden rodzic z każdej klasy (w chwili obecnej 19 osób). Do pracy w ramach zadań realizowanych przez Radę Rodziców zapraszamy zarówno członków trójek klasowych jak i pozostałych rodziców, którzy chcą wspomóc funkcjonowanie i rozwój szkoły lub mają pomysły dotyczące usprawnienia różnych obszarów funkcjonowania szkoły. 

Do wewnętrznej współpracy w ramach Rady Rodziców wykorzystujemy zewnętrzne narzędzia informatyczne.

Zgodnie ze statutem, do naszych kompetencji należy:

 • opiniowanie programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 
 • opiniowanie oraz podejmowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły lub Zarząd SKT nr 5 STO.

co przekłada się na nasze działania obejmujące w bieżącym roku szkolnym następujące kwestie:

 1. Bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.
 2. Obiady – bieżący kontakt z firmą zewnętrzną, reagowanie na uwagi od rodziców.
 3. Pomoc Ukrainie.
 4. Bieżące sprawy – współpraca z Zarządem, Dyrekcją i Nauczycielami. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły .
 5. Wsparcie w organizacji wydarzeń szkolnych (np. piknik ogólnoszkolny, Akcja Puławy, etc.).

Reprezentacja Rady Rodziców:

Mariusz Skocz – przewodniczący (+48 504 250 960) 

Przemysław Kiesio – sekretarz 

Agnieszka Cherka – członek 

e-mail: rada.rodzicow@sto2.pl


 1. Rada Rodziców – nasze sukcesy

Po dłuższej nieobecności na scenie szkolnej spowodowanej Covid-19 udało nam się rozpocząć na nowo prace. Dzięki wspólnym rozmowom oraz pracy udało nam się w roku szkolnym 20201/2022 osiągnąć następujące rzeczy:

 • instalacja dodatkowych kamer w szatniach w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz pozostawianych rzeczy,
 • cykliczna ankieta dotycząca obiadów mająca na celu poprawę jakości posiłków,
 • wymierna pomoc Ukrainie – dzięki współpracy: rodziców, uczniów, Samorządu Szkolnego, nauczycieli, pracowników szkoły, Dyrekcji, Zarządu i Rady Rodziców, absolwentów, firm i osób niezwiązanych ze szkołą udało nam się wysłać do tej pory 6 transportów z niezbędnymi materiałami oraz zebrać (Samorząd Szkolny i inicjatywy poszczególnych klas oraz wpłaty rodziców i przyjaciół) kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto zauważyć, iż pierwszy transport wyjechał z naszej szkoły niespełna tydzień po rozpoczęciu agresji na Ukrainę. W tym zakresie podjęliśmy także współpracę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • obniżka czesnego na drugie i kolejne dziecko.

Jednocześnie mamy wiele pomysłów oraz chęci do ich realizacji na kolejne lata – dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w ramach Rady Rodziców i dołączenia do naszej społeczności.


 1. Odprowadzanie i pozostawianie dzieci w szkole

W szkole panują następujące zasady dotyczące przyprowadzania dzieci:

 • bardzo zależy nam na utrzymaniu czystości, dlatego od 2 września obowiązuje zmiana obuwia – najlepiej sprawdza się obuwie na jasnej podeszwie,
 • od 2 września uczniowie wchodzą do szkoły od ul. Marchołta, 
 • rodzice uczniów z klasy 0 i klas 1 do końca września mogą odprowadzać dzieci do ich sal oraz wchodzić do opieki pedagogicznej,
 • rodzice uczniów mogą odprowadzać dzieci do szatni i w szatni oczekiwać na odbiór dzieci,
 • na terenie szatni i korytarza dyżur pełni wyznaczony nauczyciel,
 • wejściem od strony sekretariatu wchodzą nauczyciele i osoby zainteresowane kontaktem z sekretariatem.

 1. Odbiór dzieci i świetlica (opieka pedagogiczna)

Dla dzieci do 6 klasy przewidziana jest opieka pedagogiczna od momentu zakończenia zajęć szkolnych do godz. 18.00, tzw. świetlica.  W zależności od klasy opieka ta jest sprawowana w następujący sposób:

 • oddział przedszkolny, klasa 0 – dzieci przebywają w swojej klasie, pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela świetlicy do godz. 16 a następnie łączą się z dziećmi klas 1-3 i przebywają na sali widowiskowej,
 • klasy 1-3 – dzieci po zakończeniu lekcji udają się na świetlicę, która znajduje się na sali widowiskowej
 • klasy 4-6 – do godz. 16 przebywają w swojej klasie pod opieką wychowawcy, a następnie łączą się w resztą klas i przebywają w jednej z sal na patrterze.
 • Rodzic może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu (od klasy 4).

Chcąc odebrać dziecko ze świetlicy należy zadzwonić domofonem znajdującym się przy wejściu od strony ul. Marchołta i poczekać na nie w szatni. 

Za każdym razem kiedy dzieci znajdują się w parku na ogrodzeniu wisi kartka z informacją – prosimy o podejście do odpowiedniego nauczyciela i poinformowanie, że odbieracie dziecko.

Na każdym poziomie nauczania jest wyznaczony nauczyciel do opieki i kontaktu z rodzicami.

Odbierając dziecko każdorazowo należy być przygotowanym do okazania dokumentu tożsamości nauczycielowi. Dzieci odbierane są przez rodziców lub pełnoletnie osoby upoważnione. 


 1. Librus

Do kontaktu pomiędzy Szkołą a Rodzicem służy dziennik elektroniczny LIBRUS systemu Synergia. Z systemu korzystamy po zalogowaniu się na stronie: https://portal.librus.pl/rodzina wybierając fioletową zakładkę z napisem LIBRUS Synergia.

Do zalogowania służy login i hasło (należy zmienić podczas pierwszego logowania) otrzymany od Wychowawcy pierwszego dnia szkoły. Rodzice otrzymują jeden login jednak ze względów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba.  

Ponadto automatycznie tworzony jest login dla dziecka (ma on ten sam numer co pierwszy otrzymany login + litera “u”). 

Korzystanie z Librusa może odbywać się za pomocą strony www oraz aplikacji na telefon (polecamy). 

Korzystanie z aplikacji Librus jest bezpłatne w jej standardowym wariancie o nazwie „Dostęp do e-dziennika”. Dostęp ten jest opłacony przez szkołę. Istnieje możliwość wykupienia płatnych opcji, które zawiera m. in. opcje typu wiadomości, pobieranie plików czy natychmiastowe powiadomienia. Więcej informacji dostępnych jest na stornie: Mobilne dodatki (librus.pl)

Poniżej krótka instrukcja, która pozwoli Państwu zapoznać się z Librusem

   1. Logowanie do systemu.


   2. Widok głównego panelu.
   3. Wiadomości
   4. Ogłoszenia

 1. Komunikacja rodzice vs. szkoła

Jako rodzice wiemy, że zarówno na początku jak i w trakcie edukacji naszych dzieci pojawia się wiele kwestii. Wszelkie sprawy zarówno te mniejszej jak i większej rangi powinny być kierowane w pierwszej kolejności do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego. 

Pamiętajcie, że jako Rada Rodziców jesteśmy również do Państwa dyspozycji.


 1. Obsługa komunikacyjna – ruch wokół szkoły

Zgodnie z zasadą panującą na terenie Henrykowa wszystkie ulice są dwukierunkowe, a skrzyżowania równorzędne. Jednak, aby usprawnić ruch wokół szkoły prosimy o zastosowanie się do zasady “kiss & ride” poniższego wzoru:

 •   dojazd ulicą Dziatwy (od ul. Modlińskiej),
 •   dojazd ulicą Dziatwy (od ul. Krokwi),
 •   odjazd 🙂  ul. Marchołta, gdzie można zaparkować przy chodniku,

zgodnie z poniższym schematem:

Ruch

 

Prosimy o spokojną i rozważną jazdę w obrębie szkoły.

 


 1. Obiady

W chwili obecnej obiady dostarczane są przez Restaurację Carska z siedzibą w Legionowie. Posiłki dostarczane są w bemarach i wydawane przez pracowników restauracji. Zamawianie obiadów odbywa się poprzez stronę – https://startedu.startsoft.pl/

Oczywiście w systemie musimy się zarejestrować – jednak rejestracja nie odbiega standardem od tego typu rejestracji.

Zamawianie posiłków dostępne jest zwykle od 5-10 dni poprzedzających miesiąc, na który chcemy zamówić posiłki – przypomnienie zostaje wysłane na adres mailowy będący loginem do systemu. Również za pomocą tej strony odwołujemy posiłki – do godziny 8.15 danego dnia.

Po zalogowaniu ekran startowy wygląda następująco:

Zamówienie obiadów następuje poprzez wybranie guzika “Utwórz zamówienie na miesiąc …” znajdującego się po prawej stronie ekranu.

 

Do wyboru mamy posiłki standardowe i wegetariańskie.

 

Decydując się na jedną z powyższych opcji cały jadłospis zostaje od razu uzupełniony a następnie możemy go modyfikować – przycisk “zmień” – poprzez usunięcie zupy lub drugiego dania. Oczywiście jest też możliwość zrezygnowania z posiłku – przycisk “bez posiłku”

 

Edycja danego dnia

 

Co jeśli zrezygnowaliśmy z posiłku a chcielibyśmy go przywrócić? Należy wykonać następujące akcje

 •   z panelu po lewej stronie wybrać opcję “Zobowiązania” 

 •   następnie opcję “akcje” i “wyświetl zamówienie”
 • po odnalezieniu, który posiłek chcemy przywrócić wystarczy wybrać opcję “cofnij rezygnację”, zmiany nie trzeba zapisywać 

Restauracja rozważa wprowadzenie systemu elektronicznej kontroli wydawanych posiłków. Wówczas uczniowie otrzymają kartę, która będzie skanowana przez pracownika wydającego posiłki – kartę należy obowiązkowo mieć przy sobie podczas odbierania posiłku. W przypadku utraty karty koszt  nowej to 10 PLN. 


 1. Zajęcia dodatkowe i Zielona Szkoła

Dla klas 1-3 w ramach czesnego przewidziane są zajęcia dodatkowe, które odbywają się po lekcjach, w trakcie trwania świetlicy. Nauczyciel prowadzący przychodzi po dzieci i zabiera je do sali, w której prowadzone są zajęcia.

Zapisy na zajęcia dodatkowe i wszystkie związane z tym kwestie realizowane są przez wychowawców. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole odbywają się w ramach czesnego. Pozostałe zajęcia prowadzone przez instruktorów zewnętrznych są dodatkowo płatne. Zapisy w ramach tych zajęć prowadzą bezpośrednio poszczególni instruktorzy.

Każdego roku organizowana jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły Zielona Szkoła. Zielona Szkoła jest dodatkowo płatna (poza czesnym). Szkoła informuje o niej z dużym wyprzedzeniem.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu: Zajęcia dodatkowe


 1. Zgubione/znalezione

Jeśli Twoje dziecko coś zgubi – poszukiwania rozpocznij od jego klasy. Osoby sprzątające najczęściej pozostawiają rzeczy w klasie. Przedmioty typu: piórniki, bidony, okulary itp. trafiają do pokoju woźnych znajdującego się na wprost wejścia do szkoły od strony szatni (to ten z tabliczką “VIP Wiesław” 🙂 ). Natomiast wszelkie typu ubrania i obuwie trafia do skrzyni znajdującej się obok wejścia do stołówki.


Kontakt: rada.rodzicow@sto2.pl

Mariusz Skocz – przewodniczący (+48 504 250 960) 

Przemysław Kiesio – sekretarz 

Agnieszka Cherka – członek