Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Rada Rodziców

 

Poradnik Rodzica: Poznaj naszą szkołę

Witamy w poradniku rodzica, który dostarczy Ci praktycznych wskazówek, dotyczących funkcjonowania naszej szkoły. Znajdziesz tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz przydatne informacje.

Naszym celem jest pomoc rodzicom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkoła. Ten poradnik został opracowany na podstawie doświadczeń rodziców uczniów starszych klas oraz członków Rady Rodziców.

Zanim przystąpisz do lektury poradnika, zachęcamy do zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

 1. Czym jest Społeczna Szkoła i Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)?
 2. Czym jest Rada Rodziców?
 3. Osiągnięcia Rady Rodziców.

Nasze porady:

 1. Informacje przy odprowadzaniu dziecka do szkoły.
 2. Informacje dotyczące opieki pedagogicznej.
 3. E-dziennik: wygodny środek komunikacji.
 4. Skuteczna komunikacja ze szkoła.
 5. Organizacja ruchu w okolicy szkoły
 6. Informacje dotyczące obiadów.
 7. Dodatkowe korzyści dla naszych uczniów.
 8. Zgubione lub znalezione przedmioty.

 1. Czym jest Społeczna Szkoła i Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)?

Jesteśmy społeczną szkoła, prowadzoną przez Samodzielne Koło Terenowe nr 5 STO. Zarząd SKT nr 5 pełni kluczową rolę w kierowaniu szkołą, podejmując istotne decyzje dotyczące jej działalności i jest wybierany przez członków stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.

Kto może być członkiem stowarzyszenia?

Członkowie naszego stowarzyszenia to głównie rodzice, kadra nauczycielska oraz pracownicy szkoły. Proces dołączenia jest prosty – wystarczy pobrać deklarację członkowską, wypełnić ją i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Każdy członek stowarzyszenia składa coroczną symboliczną składkę członkowską, a o przyjęciu nowych członków decyduje zarząd.

Jakie korzyści płyną z przynależności do stowarzyszenia?

Bycie członkiem stowarzyszenia daje wpływ na funkcjonowanie naszej szkoły oraz określa jej kierunki rozwoju. Ponadto, członkowie mogą uczestniczyć w wyborze członków zarządu szkoły i Komisji Rewizyjnej, co umożliwia zaangażowanie się w rozwijanie naszej placówki. Stowarzyszenie tworzy wspólnotę, która stawia na aktywny udział rodziców i pracowników.

Zgodnie ze statutem szkoły, członkowie stowarzyszenia mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,
 • inicjować takie zgromadzenia,
 • składać wnioski dotyczące rozwoju i usprawnienia szkoły.
 • To od nas zależy, w jaki sposób nasza szkoła funkcjonuje.

Zachęcamy wszystkich rodziców do aktywnego udziału w życiu naszej społeczności szkolnej. Różnorodność doświadczeń i umiejętności każdego z nas stanowi istotny kapitał dla naszej szkoły.

Powrót do menu


  1. Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców to organ szkoły, który skupia rodziców uczniów. Obecnie zrzesza ona 19 członków, po jednym reprezentancie  każdej klasy. Zapraszamy do aktywnego udziału zarówno rodziców z trójek klasowych, jak i innych zainteresowanych rodziców, którzy chcą przyczynić się do usprawnienia różnych aspektów życia szkoły.

Zadania Rady Rodziców, zgodnie ze statutem, obejmują:

 • Opiniowanie programu wychowawczego szkoły, który obejmuje wszystkie działania o charakterze wychowawczym realizowane przez nauczycieli.
 • Opiniowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska, obejmującego działania profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora szkoły lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 5 STO.

Reprezentacja Rady Rodziców:

 • Przewodniczący: Maciej Podlaski (667 113 114)
 • Zastępca przewodniczącego: Przemysław Kiesio
 • Sekretarz: Agnieszka Cherka

Skontaktuj się z nami e-mailem: rada.rodzicow@sto2.pl

Powrót do menu


 1. Osiągnięcia Rady Rodziców

  Nasza Rada Rodziców aktywnie działa na rzecz szkoły, podejmując wiele istotnych inicjatyw i projektów. Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych sukcesów:

  • Poprawa bezpieczeństwa w szkole: Zainstalowaliśmy dodatkowe kamery w szatniach, dbając o bezpieczeństwo dzieci i ich mienia.
  • Obniżka czesnego: Przyczyniliśmy się do obniżki opłat za naukę dla drugiego i kolejnych dzieci.
  • Pomoc Ukrainie: Współpracując z różnymi grupami społecznymi, zebraliśmy znaczną ilość środków oraz dostarczyliśmy 6 transportów z niezbędnymi materiałami dla Ukrainy w trudnym czasie konfliktu.
  • Dzień Edukacji Narodowej: Udekorowaliśmy szkołę i pokój nauczycielski, aby uhonorować naszych nauczycieli i wychowawców.
  • Kontrola jakości obiadów: Regularnie sprawdzamy jakość posiłków, prowadząc dialog z dostawcą i przeprowadzając ankiety wśród rodziców i dzieci.
  • Zajęcia pływackie: Przygotowaliśmy ofertę zajęć pływackich dla dzieci z transportem.
  • Bezpieczeństwo i otoczenie szkoły: Reagujemy na sygnały od rodziców dotyczące bezpieczeństwa wokół szkoły i podejmujemy odpowiednie działania.
  • Wsparcie konferencji i imprez szkolnych: Pomagamy przy organizacji konferencji i innych wydarzeń szkolnych.
  • Wsparcie rekrutacji: Pomagamy w procesie rekrutacji nowych uczniów, odpowiadając na pytania rodziców kandydatów i przygotowując poczęstunek.
  • Akcja Puławy: Angażujemy się w zbiórkę potrzebnych rzeczy na cele społeczne.
  • Dzień Dziecka: Wspólnie z rodzicami tworzymy atrakcyjne warunki dla dzieci na terenie szkoły, np. odnawiamy boiska i zapewniamy gry planszowe.
  • Wsparcie techniczne: Pomagamy w kwestiach technicznych, takich jak zasilanie awaryjne pieca czy instalacja solarna.
  • Przebudowa i usługi: Wspieramy procesy przebudowy, doradzamy w kwestiach podatkowych oraz serwisu sprzątającego.
  • Wystawa “Enigmaci”: Pomagamy w organizacji wystaw i udostępniamy eksponaty.
  • Wsparcie w różnych dziedzinach: Pomagamy w szukaniu nauczycieli, organizacji wycieczek i zakupie podręczników.

Powrót do menu


 1. Informacje przy odprowadzaniu dziecka do szkoły

  Przy odprowadzaniu swojego dziecka do naszej szkoły warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

  • Czystość obuwia: W trosce o zachowanie czystości w szkole zalecamy, aby uczniowie korzystali z obuwia z jasną podeszwą. To pomaga w utrzymaniu czystości na terenie szkoły.
  • Wejście od ul. Marchołta: Prosimy, aby uczniowie wchodzili do szkoły od strony ul. Marchołta.
  • Odprowadzanie klas 0 i 1: Do końca września rodzice uczniów z klas 0 i 1 mogą odprowadzać swoje dzieci do ich klas i wchodzić do świetlicy, aby umożliwić łagodne przejście do nowego środowiska szkolnego.
  • Odprowadzanie do szatni: Rodzice mogą także odprowadzać dzieci do szatni, gdzie mogą poczekać na nie po zakończonych lekcjach.
  • Dyżur nauczyciela: Na terenie szatni i korytarza zawsze jest nauczyciel pełniący dyżur, gotów do udzielenia wsparcia i pomocy uczniom.
  • Wejście od strony sekretariatu: Wejście od strony sekretariatu jest przeznaczone dla nauczycieli oraz osób, które udają się do sekretariatu szkoły.

Powrót do menu


 1. Informacje dotyczące opieki pedagogicznej

  W naszej szkole zapewniamy opiekę pedagogiczną (świetlicę) dla uczniów klas 0-6. Poniżej przedstawiamy istotne informacje odnośnie funkcjonowania naszej opieki:

  • Klasa 0: Dzieci z tej klasy pozostają pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela ze świetlicy do godziny 16:00, a następnie łączą się z uczniami klas 1-3 i spędzają czas w sali widowiskowej.
  • Klasy 1-3: Uczniowie tych klas, po zakończeniu lekcji, przechodzą do świetlicy znajdującej się w sali widowiskowej.
  • Klasy 4-6: Dzieci tych klas pozostają w swoich klasach pod opieką wychowawcy do godziny 16:00, a potem łączą się z uczniami innych klas i spędzają czas w jednej z sal na parterze.
  • Samodzielne wracanie do domu: Dla uczniów klas 4 i wyższych istnieje opcja samodzielnego wracania do domu. W takim przypadku należy dostarczyć pisemną zgodę do sekretariatu.
  • Odbiór ze świetlicy: Jeśli planujesz odebrać swoje dziecko ze świetlicy, prosimy o zgłoszenie się za pomocą domofonu przy wejściu od ul. Marchołta i oczekiwanie w szatni.
  • Pobyt w parku: Informacja o pobycie dzieci w parku znajduje się na ogrodzeniu. Zanim zabierzesz dziecko z parku, zawsze powiadom nauczyciela odpowiedzialnego za opiekę.
  • Dokumenty tożsamości: Nauczyciel ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości przy odbieraniu dziecka. To standardowa procedura dotycząca osób upoważnionych do odbioru ucznia.

  Pamiętaj!

  Dziecko może być odbierane wyłącznie przez rodziców lub osoby pełnoletnie, które zostały upoważnione przez rodzica.

Powrót do menu


 1. E-dziennik: wygodny środek komunikacji

  E-dziennik stanowi praktyczne narzędzie umożliwiające efektywną komunikację między rodzicami a nauczycielami. Dzięki niemu masz dostęp do istotnych ogłoszeń szkolnych, informacji organizacyjnych oraz prywatnych wiadomości od nauczycieli.

  W naszej szkole wykorzystujemy dziennik elektroniczny w systemie LIBRUS Synergia. Aby z niego skorzystać, zaloguj się na stronie: https://portal.librus.pl/rodzina, a następnie wybierz zakładkę “LIBRUS Synergia”.

  Do zalogowania potrzebujesz loginu i hasła, które otrzymasz od wychowawcy na początku roku szkolnego. Hasło możesz zmienić podczas pierwszego logowania. Jedno konto loginu i hasła jest wspólne dla obu rodziców, ale korzystać z niego powinna tylko jedna osoba. Twoje dziecko otrzyma login, który jest taki sam jak Twój, ale z literą “u” na końcu.

  Przykład:

  Login rodzica do e-dziennika: 1111111

  Login ucznia do e-dziennika: 1111111u

  Z e-dziennika można korzystać zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji na telefonie.

  Aplikacja Librus w standardowej wersji “Dostęp do e-dziennika” jest bezpłatna, ponieważ została opłacona przez szkołę. Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych opcji, takich jak pobieranie plików czy otrzymywanie natychmiastowych powiadomień. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji “Mobilne dodatki” na stronie librus.pl.

Powrót do menu


 1. Skuteczna Komunikacja ze Szkołą

  Aby zachować efektywną komunikację ze szkołą, zalecamy zgłaszanie wszelkich spraw, zarówno tych drobnych, jak i istotnych, w pierwszej kolejności do wychowawcy Twojego dziecka lub nauczyciela danego przedmiotu. To przyspiesza proces wymiany informacji między szkołą a rodzicami.

Powrót do menu


 1. Organizacja ruchu w okolicy szkoły

  W rejonie naszej szkoły w Henrykowie obowiązują dwukierunkowe ulice oraz skrzyżowania równorzędne. Dla usprawnienia ruchu w okolicach szkoły, prosimy o stosowanie zasady “kiss & ride” zgodnie z poniższym schematem:

  • Dojazd od ul. Dziatwy z ul. Modlińskiej.
  • Dojazd od ul. Dziatwy z ul. Krokwi.
  • Wyjazd z ul. Marchołta, gdzie istnieje możliwość parkowania przy chodniku.

  Jak możemy przyczynić się do płynności ruchu i unikania korków?

  Pamiętaj!

  • Jeśli nie masz pojazdu przed sobą, zatrzymaj się na poziomie ogrodzenia szkoły (wyznaczona zielona linia), co pozwoli na wykorzystanie całej szerokości jezdni, umożliwiając jednoczesne zatrzymanie wielu pojazdów i bezpieczne wypuszczenie pasażerów.
  • Zwracaj szczególną uwagę na dzieci poruszające się na poboczach i zawsze utrzymuj spokojną, ostrożną jazdę w rejonie naszej szkoły

 

Powrót do menu


 1. Informacje dotyczące obiadów

  Od 4 września 2023 roku wprowadziliśmy nowego dostawcę posiłków – Best Catering.

  Aby skorzystać z obiadu, uczniowie muszą mieć przy sobie kartę, którą pracownik restauracji skanuje, umożliwiając wydanie posiłku. Karty te są wydawane uczniom na początku roku szkolnego. W przypadku zgubienia karty, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu i opłacenie nowej karty.


 1. Dodatkowe korzyści dla uaszych Uczniów

  W naszej szkole, dla klas 1-3, oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe, które odbywają się po lekcjach. Nauczyciele prowadzący te zajęcia przychodzą do świetlicy, a zapisy są przyjmowane przez wychowawcę.

  Dodatkowe zajęcia prowadzone przez instruktorów zewnętrznych są płatne, a zapisy do nich dokonuje się bezpośrednio u odpowiednich instruktorów. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w sekcji “Zajęcia dodatkowe“.

  Co roku w maju/czerwcu organizujemy wycieczkę “zieloną szkołę” dla wszystkich uczniów. Uczestnictwo w niej jest dodatkowo płatne. Informacje dotyczące miejsca, programu oraz kosztów są przekazywane rodzicom kilka miesięcy wcześniej przez szkołę.

Powrót do menu


 1. Zgubione lub znalezione przedmioty

  Jeśli Twoje dziecko zgubiło coś, warto rozpocząć poszukiwania od jego klasy. Często rzeczy te zostają odnalezione i pozostawione w samej klasie. Natomiast przedmioty takie jak piórniki, bidony, okulary itp. są przechowywane w pokoju woźnych, który znajduje się naprzeciwko głównego wejścia do szkoły, obok tabliczki “VIP Wiesław”. Ubrania i obuwie trafiają do skrzyni umieszczonej przy wejściu do stołówki.

Powrót do menu


Kontakt: rada.rodzicow@sto2.pl