Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Akredytacja finansowana ze środków UE

Sukces! Nasza szkoła oficjalnie zdobyła akredytację, a to wszystko dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Cieszymy się, że otrzymaliśmy to wyróżnienie na lata 2023-2027. Rozpoczynamy od stycznia 2024 roku.

Jako beneficjenci tej akredytacji, zobowiązujemy się rozwijać wiedzę naszej kadry poprzez udział w zagranicznych szkoleniach i kursach. Co więcej, w ciągu 2 i 3 roku obowiązywania akredytacji, planujemy zorganizować 2 wyjazdy studyjne dla naszych uczniów.

Co oznacza dla nas ta akredytacja? To jest nasz “bilet wstępu” do programu, rodzaj stałego członkostwa. Praktycznie oznacza to, że możemy odstąpić od corocznych konkursów i wniosków, ciesząc się stabilnym finansowaniem działań związanych z mobilnością przez kolejne lata.

Naszym priorytetem jest wspieranie i promowanie mobilności naszej kadry dydaktycznej, uzyskując wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe od programu. Dodatkowo, nasze cele obejmują przekształcenie jednorazowych działań w długofalowe kształcenie postaw pro-ekologicznych, zwiększenie kompetencji cyfrowych, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój zawodowy kadry, a także podniesienie jakości nauczania w klasach 1-3 poprzez rozwijanie znajomości języków obcych wśród wychowawców i nauczycieli.

Chcemy również szukać nowych rozwiązań pro-zdrowotnych i wzmacniać więzi społeczne. Dlatego planujemy stworzyć autorski program BEWELL@school – czuj się dobrze w szkole, mający na celu wsparcie kondycji psychicznej i emocjonalnej pracowników i uczniów.

To wszystko jest rezultatem wielomiesięcznej pracy naszego zespołu, który z determinacją dążył do uzyskania akredytacji współfinansowanej przez Unię Europejską dla naszej szkoły. Zajęliśmy 109. miejsce w konkursie z wynikiem 80 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Akredytacja zapewnia nam stały dostęp do mobilności zagranicznych dla uczniów i pracowników szkoły.

Wyjazdy, szkolenia, kursy, projekty, nowe doświadczenia i znajomości – to wszystko czeka nas w świetlanej przyszłości naszej szkoły!