Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

KIM JESTEM?

Nauczycielem języków: polskiego, angielskiego i polskiego jako obcego oraz tutorem. Wierzę, że tylko literatura może uratować świat przed ostateczną katastrofą.

TUTORING

Zapraszam osoby zainteresowane przedmiotami humanistycznymi, językami, literaturą i sztuką, niebojące się samodzielnej pracy.

Proponuję spotkania raz w tygodniu po 30 minut.

TEMAT ESEJU

Jakim tematem chciałbym/chciałabym zająć się w ramach tutoringu i dlaczego akurat tym?