Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Jak uczymy?

  • Wykorzystujemy elementy oceniania kształtującego
  • Zasady neurodydaktyki
  • Aktywny, poszukujący uczeń
  • Proces edukacji oparty na pracy zespołowej
  • Warsztaty i zajęcia prowadzone poza szkołą, np. w Centrum Nauki Kopernik, muzeach, w terenie
  • Tablica multimedialna w każdej klasie
  • Pracownia doświadczalna
  • Pracownia komputerowa
  • Dziennik elektroniczny Librus
  • Wi-fi w całej szkole
Matematyczno-przyrodniczy Staramy się, aby uczniowie polubili matematykę bez względu na wyniki nauczania, aby matematyka nie była przedmiotem, na który “strach iść”. Prowadzone są koła matematyczne na każdym poziomie: w starszych klasach nastawiamy się na przygotowanie do konkursów, w młodszych rozwijamy logiczne myślenie, rozwiązując różnego rodzaju łamigłówki i krzyżówki logiczne. Uczniowie mają wpływ na przebieg zajęć. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w naszej szkole uwzględnia przeprowadzanie doświadczeń, uczy rozumienia świata i szacunku do przyrody. Wykorzystujemy aktywizujące metody nauczania.

Poznaj Zespół Matematyczno-Przyrodniczy.

Polecamy artykuły:

Humanistyczny Uczniowie na lekcjach przedmiotów humanistycznych rozwijają przede wszystkim wrażliwość na piękno różnych obszarów kultury i sztuki, poprzez sztukę uczą się także wyrażać własne emocje. Nauczyciele starają się nie tyle nauczać, ile  towarzyszyć uczniom w procesie uczenia się. Wykorzystujemy elementy oceniania kształtującego oraz neurodydaktyki. Mają wpływ na omawiane treści, dzięki czemu wspieramy ich samodzielne poszukiwanie dzieł – czy literackich, czy muzycznych. Podczas zajęć stosujemy metody aktywizujące, szczególnie pracę w grupach i metodę projektu (projekty łączą treści różnych przedmiotów). Dzięki temu kształtujemy w uczniach interdyscyplinarne postrzeganie otaczającego świata.

Naturalnie zanurzamy uczniów w zagadnieniach ortografii, interpunkcji czy gramatyki w trakcie lekcji poświęconych lekturom lub własnym tekstom. Organizowane są szkolne przedstawienia, a w warunkach nauczania zdalnego – słuchowiska online. Dbamy o kulturę języka poprzez projekty, takie jak „Klasowy Dzień Ocalonych Słów”.

Poznaj Zespół Humanistyczny.

Językowy Nauczycielom języków obcych przyświeca dewiza: “Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się“. Rozwijamy umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich obszarach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Stosujemy różnorodne metody pracy: realizujemy projekty, wykorzystujemy filmy i gry planszowe, uczymy piosenek. Języka angielskiego uczymy od klasy 0, a drugiego języka obcego od klasy 4 – do wyboru są: niemiecki, hiszpański i francuski. Współpracujemy też z Instytutem Goethego i Instytutem Cervantesa. Już od 4 klasy przygotowujemy do egzaminów Cambridge.

Poznaj Zespół Językowy.

Sportowy Uśmiechem i pogodnym usposobieniem zachęcamy podopiecznych do regularnej aktywności fizycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia ruchowe były miłym spędzeniem czasu przynoszącym nieocenione korzyści dla ciała i ducha. Chcemy tworzyć na lekcjach przyjazną atmosferę sprzyjającą zarówno zabawie, jak i dbałości o zdrowie. Dla nas ważne jest motywowanie uczniów i indywidualizowanie pracy podczas lekcji. Bierzemy udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. W naszej szkole przez cały rok odbywają się międzyklasowe rozgrywki w różnych dyscyplinach. Lekcje wychowania fizycznego często odbywają się w parku Henrykowskim, a w sezonie zimowym na lodowisku.

Poznaj Zespół Sportowy.