Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Bryłomania

W roku szkolnym 2020/21 dzięki uzyskaniu grantu fundacji mPotęga realizujemy szczególny projekt dla klas 4-6! To niezwykłe wyróżnienie, ponieważ w całej Polsce zostało wybranych 79 projektów! Cieszymy się, że my, Enigmaci, jesteśmy wśród tej grupy. Celem projektu jest zaprzyjaźnienie naszych uczniów z matematyką, a zwłaszcza z geometrią przestrzenną poprzez dobrą zabawę, gry i konkursy! Projekt będzie realizowany od września do grudnia, a pierwsze zajęcia rozpoczynamy już w tym tygodniu! Przeczytajcie więcej o projekcie:

Realizacja projektu rozpocznie się wprowadzeniem uczniów w świat figur przestrzennych. Do tego celu posłużą min. wielościany prawidłowe ostrosłupy i graniastosłupy, wielościany foremne. Zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem siatek brył oraz ogólnodostępnych programów multimedialnych obrazujących bryły, ich przekrój. Uczniowie wezmą udział w grze terenowej, podczas której będą poszukiwać brył na terenie szkoły na podstawie otrzymanej mapy ze wskazówkami i zadaniami do rozwiązania z zakresu stereometrii. Kolejnym etapem będzie budowanie brył. Uczniowie dowiedzą się jak ekonomicznie wykorzystać materiał, z którego ma powstać bryła. Planowany jest również rodzinny konkurs na najciekawszą budowlę z brył. Wszystkie wykonane prace wezmą udział w konkursie na najciekawszą budowlę. Zwycięska drużyna otrzyma jako nagrody kostki Rubika.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.