Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Opłaty

Numer konta SZKOŁY:

SKT nr 5 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa

nr konta: 22 1240 6117 1111 0000 4762 9323 BANK PEKAO SA

 

Czesne jest jedną z najważniejszych cech odróżniających placówki niepubliczne od szkół publicznych, w których w Polsce nauka jest bezpłatna. W szkole społecznej czesne pełni szczególną rolę, ponieważ jest w pełni wykorzystywane na utrzymanie szkoły. Nasza szkoła jest bowiem organizacją non-profit, czyli wpłacane przez Państwa pieniądze służą funkcjonowaniu szkoły (utrzymanie budynku, zatrudnianie nauczycieli i wiele innych składowych), a nie generowaniu zysków.

Czesne jest pobierane w każdej placówce niepublicznej, ponieważ stanowi jedno z podstawowych źródeł finansowania działalności edukacyjnej, na które składają się:

 1. środki pieniężne pochodzące z wpłat wpisowego i czesnego dokonywanych przez rodziców uczniów,
 2. darowizny osób fizycznych i prawnych,
 3. dotacje przewidziane przepisami prawa.

Co w naszej szkole wchodzi w skład czesnego?

 1. Opieka nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00;
 2. Nauka obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących zgodnych z podstawą programową i w oparciu o zatwierdzone przez nie programy nauczania wzbogacone dodatkowymi treściami programowymi wybranymi przez naszą kadrę.
 3. Rozszerzony program języka angielskiego i drugi język od 4 klasy.
 4. Pakiet Microsoft365 dla każdego ucznia.
 5. Zajęcia ponadobowiązkowe organizowane przez szkołę w tym: opiekę pedagogiczną w ramach świetlicy, zajęcia dodatkowe, tutoring dla klas 7-8;
 6. Opiekę i porady psychologa szkolnego;
 7. Zajęcia sportowe organizowane przez szkołę w ramach lekcji wychowania fizycznego, np. jazda na łyżwach w klasach 6-8, szachy – obowiązkowe do klasy 4;
 8. Udział w projektach szkolnych finansowanych z funduszy zewnętrznych.
 9. Korzystanie z programów prozdrowotnych,
 10. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków;

Dodatkowo płatne:

 1. Wyżywienie – 17 zł/pełny obiad
 2. Zewnętrzne egzaminy z j. angielskiego
 3. Wycieczki szkolne – opłaty związane z wejściem do ośrodków kultury (dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych, poznawczych, kulturowych w obrębie Warszawy)
 4. Zielone i zimowe szkoły
 5. Basen
 6. Zajęcia prowadzone przez zewnętrznych instruktorów

Wpisowe:

 • 2220 złotych.

Czesne na rok 2023/24 dla klas 0-8:

 • 2220 złotych przez 10 miesięcy.
 • Czesne jest płatne do 10. każdego miesiąca.

Zniżka w wysokości 150 złotych w czesnym na drugie i kolejne dziecko.