Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Global Money Week

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zorganizował międzynarodową kampanię z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW). Światowy Tydzień Pieniądza odbył się w dniach 22-28 marca 2021 roku. Nasza szkoła zgłosiła chęć udziału i uczestniczyliśmy w warsztatach związanych z finansami dla szkoły podstawowej.

Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza – jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność. Hasło edycji 2021 brzmiało Zadbaj o siebie. Zadbaj o swoje pieniądz i podkreślało konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

Skorzystaliśmymy z webinarów:

  • Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe klasy 7-8
  • Skąd się biorą pieniądze w banku? kl. 3
  • Ryzyko kursowe. ABC – klasy 6
  • Rynek finansowy, usługi finansowe, bank i jego rola w gospodarce- klasy 8
  • System gwarantowania depozytów w Polsce – klasy 7-8

Więcej informacji: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week